עמוד השער  |  אודות המכון  |  אודות המייסד  |   הרשמה למגזין  |  כתוב לנו                 
ספריית ספרים
Library of BooksShop at Amazon.com!קטלוג הנושאים


מס שבח מקרקעין

מיסוי של רשויות מקומיות

מס ערך מוסף

דיני מקרקעין

ניהול נדל"ן

שמאות מקרקעין

שיווק
חנויות ספרים

חנויות ספרים וירטואליות

מס שבח מקרקעיןמס שבח מקרקעין
הנריק רוסטוביץ, הוצאת אוריאן, מהדורה רביעית (אזל)
ניתן למצוא בספריות


דיני מיסים (מיסוי מקרקעין)
ד"ר אהרון נמדר, חושן למשפט, מהדורה שנייה


מס שבח מקרקעין
ד"ר י' הדרי, הוצאת יונתן


מס שבח מקרקעין - הפטור ממס במכירה של דירת מגורים
הנריק רוסטוביץ, הוצאת אוריאן, מהדורה חמישית


דירת מגורים - הפטור ממס שבח
ד"ר אהרון נמדר, חושן למשפט


דירת מגורים
מנחם כהן, המכון למיסים וליעוץ כלכלימיסוי של רשויות מקומיותארנונה עירונית
הנריק רוסטוביץ, הוצאת אוריאן, מהדורה רביעית (אזל)
מהדורה חמישית תראה אור בנובמבר 2000


ארנונה עירונית פסקי-דין כרכים א' ב'
הנריק רוסטוביץ, פנחס גלדקוב, משה וקנין, נורית לב, הוצאת אוריאן


היטל השבחה
הנריק רוסטוביץ, פנחס גלדקוב, אריה קמיל, אביהו פרידמן, הוצאת אוריאן


אגרות והיטלי פיתוח של רשויות מקומיות
עפר שפיר, נבו הוצאה לאור


דיני תשלומי החובה של הרשויות המקומיות
בעריכת הנריק רוסטוביץ, הוצאת אוריאןמס ערך מוסףמס ערך מוסף
יעקב פוטשבוצקי, הוצאת צור רונן, מהדורה רביעיתדיני מקרקעיןדיני קניין חלק כללי
ד"ר יהושע ויסמן, המכון למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי
האוניברסיטה העברית בירושלים


דיני קניין בעלות ושיתוף
ד"ר יהושע ויסמן, המכון למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי
האוניברסיטה העברית בירושלים


הסדר זכויות במקרקעין בארץ ישראל ובמדינת ישראל
ד"ר חיים זנדברג, המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי
הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית; הקרן הקיימת לישראל 2001


יסודות והלכות בדיני מקרקעין
אריה אייזנשטיין, הוצאת בורסי


רישום ועסקאות מקרקעין
אליהו כהן ודוד מימון


דיני הפקעת מקרקעין
א' קמר, הוצאת מירב, מהדורה חמישית


הזכויות בקרקע חקלאית
גדעון ויתקון, חושן למשפטניהול נדל"ןניהול נדל"ן
בעריכת מאיר דלברי ובהשתתפות 27 מחברים, הוצאת אוריאן


כלכלת נדל"ן בישראל ייזום ומיסוי הלכה למעשה
רו"ח דורית גבאישמאות מקרקעין
Appraisal of Real Estate


שמאות מקרקעין בישראל
ירמיהו אלוני הוצאת אוריאן


The Appraisal of Real Estate - Appraisal Institute,
11th edition (October 1996) ISBN: 092215435X
can be fount at Amazonשיווק
Marketing


Marketing Management : Analysis, Planning, Implementation, and Control
(9th) - Philip Kotler; Hardcover
can be found at Amazonחנויות ספרים
Book Storesהוצאת הלכות

הוצאה לאור של ספרות משפטית


הוצאת אוריאן

הוצאה לאור של ספרי משפט וכלכלת נדל"ן


כרמל ספרות משפטית

חנות של ספרות משפטית

חנויות ספרים באינטרנט
Virtual Book Stores
מצא את הספר הזול ביותר
Find the best price for new and used books from online bookstores - fast

dbook
דיבוק - חנות ספרים באינטרנט


Search Now:
In Association with Amazon.com   Amazon.com is pleased to have Israel Real Estate Virtual College in

   The family of Amazon.com associates. We've agreed to ship products 

   and provide customer service for orders we receive through special 

   links on Israel Real Estate Virtual College.   Amazon.com associates list selected books and music in an editorial 

   context that helps you make the right choice. We encourage you 

   to visit Israel Real Estate Virtual College often to see what new 

   items they've selected for you.   Thank you for shopping with an Amazon.com associate.   Sincerely,   Jeff Bezos

   President

   Amazon.com   P.S. We guarantee you the same high level of customer service

   you would receive at Amazon.com. If you have a question about

   an order you've placed, please don't hesitate to contact us. 
ספריית המאמרים  |  ספריית הספרים  |   מילונים ואגרוני מונחים  |  אינדקסים ומנועי חיפוש  |   רשויות מקומיות


Copyright © 2001 Research Institute of Municipal Taxation L.T.D.