ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/3/2024
גרסת הדפסה

נגעת נסעת – כביש עוקף או רחוב ציבורי? מבולבלים? גם אנחנו!

מועצת עיריית עפולה קיבלה החלטה, המאשרת הכרזה על "כביש עוקף עפולה" כעל "רחוב ציבורי" ועל ביצוע עבודות סלילה. בית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת עלית פסק, כי בנסיבות המקרה מדובר בהפרה מהותית של החובות המוטלות על עיריית עפולה כרשות מנהלית, וביטל את חיוב העותרים בתשלום היטל סלילה

מאת: שרית  שוורץ ארז, עו"ד  

15/6/2008

מעשה שהיה כך היה

כביש עוקף עפולה נסלל בשנת 1999 בהתאם לתב"ע אותה יזמה מע"צ מחוז צפון. במסגרת התוכנית נקבע, כי השטחים המיועדים לדרך מס' 65 יופקעו בהתאם להכרזה שנעשתה לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל, והבעלות בדרך תרשם על שם המדינה.

ביום: 29.04.2007 אישרה מועצת עיריית עפולה את ההכרזה על "כביש עוקף עפולה" כעל "רחוב ציבורי" ועל ביצוע עבודות סלילה. דרישות לתשלום היטלי סלילה נשלחו לבעלי המקרקעין הגובלים בכביש עוקף עפולה.

בעקבות קבלת דרישות התשלום, פנו מספר בעלי זכויות במקרקעין, הגובלים בכביש עוקף עפולה, לבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת עלית בעתירה מנהלית כנגד חיובם בהיטל סלילה.

הנישומים טענו, כי לעיריית עפולה אין סמכות לגבות היטל סלילה בגין כביש עוקף עפולה, משום שהוא תוכנן, בוצע, נסלל ומומן על ידי מדינת ישראל, באמצעות מע"צ כ- 3.5 שנים לפני קבלת ההחלטה במועצת עיריית עפולה.

עיריית עפולה השיבה, כי למרות שעבודות הסלילה בוצעו על ידי מע"צ, עיריית עפולה ביצעה את התיאום, הפיקוח והתכנון. עוד טענה עיריית עפולה, כי חוק העזר מסמיך אותה להכריז על רחוב כ"רחוב ציבורי" ועל סלילתו אפילו בדיעבד, וסמכות זו מטילה עליה חובה לעשות כן בכל סלילה של רחוב ציבורי.

פסיקת בית המשפט

בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, סגן הנשיא השופט יצחק כהן, פסק, כי חיוב הנישומים בתשלום היטל סלילה נעשה שלא כדין.

לא הוצגה כל ראייה, המצביעה על מעורבותה של העירייה בעבודות הסלילה לרבות: בהכנת התוכניות, בפיקוח ובמעקב, וכי העירייה לא נשאה בעלות מימון סלילת הכביש ותחזוקו. קשה להצדיק חיוב של בעלי המקרקעין הגובלים בכביש בתשלום היטל סלילה כאשר אין בין ההיטל לבין סלילת הכביש הבינעירוני ולא כלום.

נפסק, כי יש לפרש את חוקי העזר באופן דווקני, על מנת להקפיד על סדרי מנהל תקינים, תוך התייחסות ברורה ומפורטת לחיובים המוטלים על האזרח. בית המשפט לא יאמץ פירוש מתפתל ומתחכם של העירייה נותנת לחוק עזר, ויעדיף את הפירוש הפשוט העולה מן הכתוב.

עיריית עפולה הייתה מוגבלת במועד קבלת ההחלטה על ההכרזה ועל הסלילה של הכביש כ"רחוב ציבורי" והיא לא נתנה הסבר הגיוני לגבי מועד קבלת ההחלטה למעלה מ- 3 שנים לאחר סיום עבודות הסלילה. זהו שיקול זר בקבלת ההחלטה. מדובר בהפרה מהותית של החובות המוטלות על עיריית עפולה כרשות מנהלית, פגיעה לא מידתית, ושרירותית. בית המשפט ביטל את החיוב בהיטל הסלילה.

אז מה היה לנו כאן?

מועצת עיריית עפולה, כמו כל מועצה אחרת, מורכבת מתושבי העיר, שביקשו את אמון הציבור והפצירו בהם לבחור אותם להיות נציגיהם הנאמנים בניהול ענייני העירייה. הציבור נתן את אמונו ובחר בנבחריו למועצה הליך דמוקרטי לתפארת ממלכת אתונה לפני 3000 שנה.

לאחר שנבחרו כדת ותפסו את כיסאותיהם במועצה כדין, פקדה מחלת השכחה את נבחרי הציבור, והם הקריבו את האינטרס של בוחריהם לטובת האינטרס של מה שמכונה במקומותינו "קופת הציבור". קופה זו, חסרת התחתית, מסוגלת לשאוב מהציבור סכומי כסף בצורת מס, אגרה או היטל.

מטלה קדושה זו סובלת גם "פירוש מתפתל ומתחכם של חוק העזר", באמצעות אקרובטיקה משפטית של צוקהרה ופליפ-פלאפ לאחור, שלא היו מביישות את אנה קומנצ'י.

בנובמבר הבא עלינו לטובה יבקשו חברי מועצת העיר את אמונם המחודש של תושבי עיר הקודש עפולה, ויש לקוות, כי הזיכרון של הבוחרים הוא טוב יותר מהזיכרון האבוד של נבחרי הציבור.

_______

עת"מ 1118/07 שמעון רודוי ואח' נ' עיריית עפולה, סגן הנשיא השופט יצחק כהן, ניתן ביום 6.5.2008.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן