ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 22/5/2024

נעשה ונשמע - ארכיב

תעריפי הארנונה בשנת 2016
3.12.2015
רשימת תעריפי הארנונה המרביים והמזעריים לשנת 2016

הנחות ופטורים בארנונה 2016
3.12.2015
טבלת ההנחות והפטורים בארנונה בשנת 2016

תעריפי ארנונה 2011
21.1.2011
רשימת תעריפי ארנונה מרביים ומזעריים לשנת 2011

פורום ארנונה
20.1.2011
קבוצות דיון בנושאי תשלומי חובה של המדינה ושל הרשויות המקומיות

כללים להיערכות לשנת המס 2010
מאת: רו"ח יוסף עפרוני
24.12.2009
הערכות לסגירת שנת 2009 ותחילת שנת 2010
תקציר חובת דיווח למע"מ מינואר 2010
הכנות נדרשות לקראת עריכת הדוחות לשנת המס 2009
שיקולים בבחירת צורת ההתאגדות, יחיד או חברה


שיעורי מס השבח
בישראל צריך פוסט דוקטורט על מנת לדעת שיעורי המס ועקרונות חישוב הרווח, ותוכנה מתוחכמת על מנת לחשב אותו. למעלה מ- 150 סעיפי חוק, מנוסחים בצורה נפתלת דנים בנושא – שיא עולמי של חקיקה בנושא זה
9.2.2008
מס השבח המשולם לאוצר המדינה הוא בשיעור של אחוזים בודדים ממס ההכנסה, מספר עררי מס השבח גבוה ממספר ערעורי מס ההכנסה, וזה עולה למדינה ביוקר. אז כשכל כך הרבה נישומים, פרקליטים, פקידים ושופטים עסוקים בקטטות מס שבח - מה הפלא שלא ניצחנו במלחמת לבנון השנייה?

עדכוני פסיקה לאוקטובר 2007
מאת: פיני גלעד, עו"ד
1.12.2007
תכנון ובנייה, פיצויי הפקעת מקרקעין, היטל השבחה, מס שבח, ארנונה והיטלי פיתוח. קובץ PDF

עדכוני פסיקה ליולי 2007
מאת: פיני גלעד, עו"ד
31.8.2007
תכנון ובנייה, פיצויי הפקעת מקרקעין, היטל השבחה, מס שבח, ארנונה והיטלי פיתוח. קובץ PDF

מהי "הכנסה" לצורך הנחה בארנונה?
מה דינו של נישום בארנונה, שבחר לפרוש את הכנסתו מפיצויי פיטורין לצורך הפחתת החבות במס הכנסה?
29.7.2007
על פי דיני ההנחה בארנונה, ניתנת הנחה בארנונה למי שאין לו הכנסה באותה שנה שבה מתבקשת ההנחה בארנונה. יש רשויות מקומיות הגורסות, כי פיצויי פיטורין שנפרשו לצורך הפחתת סכומי מס ההכנסה, נחשבים כ"הכנסה" בשנות הפרישה, ויש לקחת אותם בחשבון לעניין הזכאות לקבל הנחה בארנונה.

עדכוני פסיקה ליוני 2007
מאת: פיני גלעד, עו"ד
25.7.2007
תכנון ובנייה, פיצויי הפקעת מקרקעין, היטל השבחה, מס שבח, ארנונה והיטלי פיתוח. קובץ PDF

באיזה תעריף ארנונה יש לחייב דירת מגורים, שחולקה ליותר ממחזיק אחד?
כללים לקביעת יחידת שומה לצורך ארנונה
7.7.2007
יש רשויות מקומיות, שבהם נקבע תעריף ארנונה פרוגרסיבי לפי גודל הדירה במ"ר. ככל ששטח הדירה גדל, עולה התעריף למ"ר. לעתים, מושכרת דירה גדולה ליותר מדייר אחד.

עדכוני פסיקה למאי 2007
מאת: פיני גלעד, עו"ד
12.6.2007
תכנון ובנייה, פיצויי הפקעת מקרקעין, היטל השבחה, מס שבח, ארנונה והיטלי פיתוח. קובץ PDF

עדכוני פסיקה לפברואר 2007
מאת: פיני גלעד, עו"ד
31.3.2007
תכנון ובנייה, פיצויי הפקעת מקרקעין, היטל השבחה, מס שבח, ארנונה והיטלי פיתוח. קובץ PDF

עדכוני פסיקה לדצמבר 2006
מאת: פיני גלעד, עו"ד
18.1.2007
תכנון ובנייה, פיצויי הפקעת מקרקעין, היטל השבחה, מס שבח, ארנונה והיטלי פיתוח. קובץ PDF

עדכוני פסיקה לנובמבר 2006
מאת: פיני גלעד, עו"ד
22.12.2006
תכנון ובנייה, פיצויי הפקעת מקרקעין, היטל השבחה, מס שבח, ארנונה והיטלי פיתוח. קובץ PDF

עדכוני פסיקה
מאת: פיני גלעד, עו"ד
22.10.2006
תכנון ובנייה, פיצויי הפקעת מקרקעין, היטל השבחה, מס שבח, ארנונה והיטלי פיתוח. קובץ PDF

כיצד לא לשלם אגרת טלוויזיה
קישור לכתבה באתר מיקוד
20.9.2006
בשיטוטיי באינטרנט מצאתי כתבה מעניינת. לא בדקתי אם העצה הניתנת באותה כתבה היא עצה נכונה, אבל נראה לי, שיש בה משהו, וכל אחד יחליט לעצמו.

מס רכישה
עדכון מדרגות מס הרכישה לדירות מגורים ומשקים חקלאיים
מאת: רו"ח יוסף עפרוני
1.8.2006
רוכש דירת מגורים יחידה, בשווי של 600,000 ש"ח, ישלם היום 880 ש"ח. רוכש דירת מגורים שאינה דירתו היחידה, בשווי של 600,000 ש"ח, ישלם היום 21,000 ש"ח.

עדכונים - יוני 2006
בעריכת עו"ד פיני גלעד
18.7.2006
ניוזלטר בנושא תכנון ובניה ומיסוי מקרקעין. קובץ PDF.

10 הטעויות הנפוצות שעושים משקיעים בבורסה
מה אסור לך לעשות אם אתה משקיע בבורסה
מאת: רו"ח יוסף עפרוני
18.5.2006
השתעבדות - בדיקה יומיומית של תיק המניות עלולה להיות פעולה מתסכלת. מי שמשקיע בבורסה חייב לדעת שהבורסה נוטה לתנודות - עליות וירידות. גם אם בטווח הארוך היא אמורה לעלות, עדיין בפרקי זמן קצובים היא יכולה ליפול בשיעורים ניכרים. המעקב אחרי תיק המניות הוא חשוב, אבל אסור להשתעבד אליו.

אחד ואחד
אחד יודע לדבר בנועם, אחד פחות
5.4.2006
אחד מדבר לגוף הדברים, אחד משתתק.

מיסוי הכנסות מדמי שכירות
בשנת 2005 הוקטנה תקרת הפטור ממס הכנסה בגין השכרה למגורים של דירות מגורים ל- 75% מזו שהייתה בשנת 2004, ובשנת 2006 ל- 50%
מאת: רו"ח יוסף עפרוני
12.3.2006
נכסים שההוצאות עליהן גבוהות, או נכסים יקרים שהפחת משמעותי ביחס להכנסה מדמי השכירות, מומלץ לסווגן במסלול הרגיל. בנכסים שבהם שיעור ההוצאה ביחס להכנסות נמוך, כגון נכסים ותיקים או נכסים שנרכשו בהון עצמי, מומלץ לבחור במסלול מס מופחת.

עדכון סכומים ושיעורים במע"מ
8.1.2006
החל ב-1 בינואר 2006

החזרי מס הכנסה בגין ילדים לקויי למידה
ניתן לדרוש החזר מס עבור שש השנים האחרונות
מאת: יועץ מס ירון בן דוד
8.11.2005
פקודת מס הכנסה קובעת זכות "זיכוי בעד נטול יכולת" של שתי נקודות זיכוי (שווי כל נקודת זיכוי 2136 ₪ בחישוב שנתי) בגין כל ילד נטול יכולת.

שינוי שיעור מס ערך מוסף
החל מיום 1 בספטמבר 2005 נקבע שיעור חדש למס ערך מוסף 16.5%
מאת: רו"ח יוסף עפרוני
7.8.2005
נבחן את משמעות השינוי בשיעור המע"מ אשר יחול על עסקאות שונות בתקופת השינוי לשם קביעת כללים לשיעור המס אשר יחול על סוגי העסקאות השונות. במיוחד חשוב הדבר על מנת להימנע מתשלום מס מיותר כתוצאה מאי הבנת הכללים.

פטור מארנונה לנכס שניזק
על נישום המבקש לקבל את הפטור המיוחל, לעבור ויה דולורוזה של 6 תחנות
5.5.2005
המלצותיי לנישומים המבקשים לקבל פטור מארנונה לפי סעיף 330 לפקודת העיריות הן למלא בקפדנות אחר ששת הכללים שבכתבה.

בשורת איוב
על המשכיר להודיע בכתב לעירייה על השכרת נכס, ועל הדייר שמחזיר מפתחות להודיע על כך מיד עם החזרת המפתחות
מאת: עו"ד ערן פייביש
28.1.2005
נישום שאינו מודיע על חדילת ההחזקה בנכס, עלול לשלם ארנונה לאחר שחדל להחזיק.

ארנונה עליך ישראל
מדריך נבוכים להתמודדות עם שומות הארנונה בשנת 2005
מאת: עו"ד ערן פייביש
25.12.2004
קיבלת שומת ארנונה מופרזת - מה עושים כנגדה?

ארנונה עירונית - סדרת הרצאות מוקלטות
38 הרצאות אודות דיני הארנונה העירונית
ההרצאות כוללות 9 נושאים ראשיים מחולקים ל- 38 תתי נושאים.

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן