ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 22/5/2024

חברה קהילה ומשפט - ארכיב

בית המשפט העניק למרתפי מגורים בתל אביב תעריף מופחת בארנונה בניגוד לצו הארנונה
בית המשפט פסק, שהאבחנה בין מרתפי וילות לבין מרתפי דירות היא אפליה פסולה
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ, עו"ד ערן פייביש
7.9.2016
 השופטת יהודית שיצר העירייה לא הציגה כל הסבר המצדיק אפליה בין מרתפי וילות למרתפים של דירות בבתים משותפים. בשנת 2006 ביקשה העירייה משר הפנים לאשר את ביטול ההנחה למרתפים של וילות על מנת ליצור אחידות בחיוב מרתפים במבנים המשמשים למגורים. דבר זה מלמד, כי גם לשיטת העירייה קיימת אפליה לא מוצדקת בין מרתפי וילות לבין מרתפי דירות. חובת ההגינות ותום הלב המוגברים החלים על העירייה כרשות ציבורית, מחייבים אותה ליתן אותה הקלה סבירה והגיונית גם לבעלי מרתפים בבתים משותפים.הגולם קם על יוצרו - בית המשפט חייב את עיריית תל אביב לשלם פיצויים לעורכת דין שהוטל עיקול על חשבון הבנק שלה
גבייה מנהלית היא הפרה חמורה של זכויות הפרט שנקבעו בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ
23.8.2016
 השופטת כוכבה לוי הטלת עיקול על חשבון בנק של אדם היא פגיעה בשמו הטוב. די בכך שעצם הטלת העיקול נודעה לפקידי הבנק שבו מתנהל החשבון, ומציגה את מי שהוטל עיקול על חשבונו, כאדם המשתמט מתשלום חובותיו.
אין מקום להחיל את הגנת תום הלב כאשר רשות ציבורית פועלת בניגוד לדין ובניגוד לחובות המוגברות המוטלות עליה, בתוקף מעמדה ובנסיבות בהן נקיטת משנה זהירות בשים לב לפגיעה הצפויה הכרוכה בפגיעה בקניינו של אדם ללא כל הצדקה הייתה יכולה למנוע את הפגיעה.תובענה ייצוגית בארנונה - גבולות הסמכות של בית המשפט המנהלי
בית המשפט העליון: בסוגיות הנתונות לסמכות ועדת הערר אין להגיש תובענה ייצוגית
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ
17.8.2016
 השופטת דפנה ברק ארז הסוגיה המשפטית הייתה: האם ניתן להגיש תובענה ייצוגית לתקיפה של שומת ארנונה בנסיבות שבהן הדין מתווה מסלול ייחודי נפרד להשגה על השומה? השופטת דפנה ברק-ארז קיבלה את ערעורה של העירייה ודחתה את ערעורם של הנישומים. התנאי המקדמי לאישור תובענה ייצוגית הוא האפשרות להגיש תביעה אישית. "לפי דיני הארנונה, טענה שעניינה סיווג בלתי מתאים יש להעלות בהליך הסטטוטורי שנקבע לכך – הגשת השגה, ובהמשך לכך, על-פי הצורך, הגשת ערר והגשת ערעור מינהלי... אין לעקוף את המסלול הקבוע בחוק הערר אלא במקרים חריגים.מהפך בפרשנות דיני הארנונה העירונית
בית המשפט העליון: "פוסט פרודקשן" היא "תעשיה ומלאכה" ולא "שירותים" לצורך ארנונה
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ
30.6.2016
 השופטת דפנה ברק ארז פסק דין תקדימי זה עתיד להפחית עשרות מיליוני ש"ח מגביית הארנונה של עיריית תל אביב, ולהביא הקלה משמעותית למאות ואולי לאלפי בעלי עסקים בעיר. גישתה הפרשנית של כבוד השופטת דפנה ברק ארז מלמדת על תפישת עולם משפטית וחברתית, לפיה אין מכופפים את המציאות ללשון החוק, אלא מתאימים את לשון החוק למטרת החקיקה, אשר משתנה במקביל למציאות המשתנה שבה אנו חיים.מעמדו של היועץ המשפטי לרשות המקומית
בית המשפט: היועץ המשפטי לממשלה הוא מעין "ערכאת ערעור" על היועץ המשפטי של הרשות המקומית
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ
23.6.2016
 השופט אליקים רובינשטיין מליאת המועצה רשאית לאמץ חוות דעת משפטית אחרת שהוצגה בפניה, אולם קשה להלום כי כל החפץ בכך יגיש חוות דעת נוגדת, כאשר חוות דעת היועץ המשפטי אינה נושאת חן בעיניו. חוות דעת נוגדת תוכל להיות מאומצת רק במקרים נדירים, במשורה שבמשורה; וראוי לה למועצה שתשקול היטב היטב בטרם אימוץ חוות דעת משפטית אחרת, ותפנה ליועץ המשפטי לממשלה לשם חוות דעתם בטרם תנקוט צעד קיצוני.רואים את האור בקצה המנהרה
דיקטטורת הקנאביס גוססת
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ
2.6.2016
 תמר זנדברג חברי הכנסת שרן השכל ודב חנין יזמו הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים. אדם שגילו מעל 21 שנים, שהחזיק או השתמש לצריכתו העצמית בקנאביס ולא עבר יחד עם עבירה זו עבירה נוספת מסוג פשע או עוון, יחויב בקנס עד 300 ש"ח, ואם עבר את העבירה במקום ציבורי, יחויב בקנס עד 1,500 ש"ח.

בית המשפט: עבודות חפירה לשם בנייה אינן "מחצבה" לצורך ארנונה
הודעת השומה הוצאה לעותרת בחוסר סבירות, ללא נימוקים מספקים, ללא תשתית עובדתית ראויה ולמעשה כלאחר יד. לא כך מצופה מרשות שלטונית המבקשת לגבות מס אמת!
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ
31.5.2016
 השופט אליהו בכר אין חולק, כי לא מדובר ב"מחצבה" במובנו הקלאסי של השימוש, היינו עסק המשמש לגריסת משאבי חפירה, שיווקם ומכירתם, אלא בשטח שנועד לבנייה, אשר כעקרון מסווג כ"אדמת בניין". עבודות חפירה והוצאת חול מאתר בנייה הן חלק בלתי נפרד מעבודות הבנייה. העירייה לא עמדה ולו ברף המינימלי של הוכחה, קודם להוצאת השומה ואף לא לאחריה גם לא במהלך ניהול ההליך דנא, כי עסקינן בפעילות נפרדת של חציבה.

הכללים בהשבת היטל השבחה ששולם ביתר
כאשר ועדה מקומית לתכנון ובנייה גובה היטל השבחה ביתר, עליה להשיבו ביצרוף הפרשי הצמדה וריבית של 0.5% לחודש ממועד התשלום ועד למועד ההשבה
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ
5.2.2016
כונס נכסים בתיק הוצל"פ למימוש משכנתא ביקש לקבל אישור להעברת הזכויות במקרקעין, ונדרש לשלם את היטל ההשבחה כתנאי למתן האישור. הכונס שילם, קילב אישור, ותבע השבה של הכסף ששולם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור של 0.5% לחודש.

בזכות סיעת "כולנו" בכנסת - "כולנו" נשלם יותר ארנונה
ביום 29.11.2015 אישרה ועדת שרים לחקיקה את הצעת חוק הדרקונית הזו, ועתה היא תעבור לקריאה ראשונה
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ
3.12.2015
 חבר כנסת רועי פולקמן מסיעת כולנו ביום 29.11.2015 אישרה ועדת שרים לחקיקה את הצעת חוק הדרקונית הזו, ועתה היא תעבור לקריאה ראשונה. אם הצעת החוק של ח"כ רועי פולקמן מסיעת "כולנו" תאושר - "כולנו" נשלם יותר ארנונה מבלי לקבל תמורתה שום שירות. זה מה שקרוי אצלנו "מפלגה חברתית".

רישום משכנתה כפוף לקבלת אישור מהרשות המקומית על היעדר חובות ארנונה
פסק דין מיום 5.2.2014 של בית המשפט העליון שינה את הדין שחל עשרות שנים
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ, עו"ד ערן פייביש
24.2.2014
 נשיא בית המשפט העליון השופט גרוניס ביום 5.2.2014 חולל בית המשפט העליון "רעידת אדמה" בפסק הדין שניתן בבג"ץ 7009/04 ע"א 6369/05 ע"א 9729/06 עיריית הרצליה ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'. מפאת חשיבות הסוגיות המשפטיות שנידונו והשפעתן על שוק הנדל"ן, הוקם הרכב מיוחד של 7 שופטים בראשות א. גרוניס, נשיא בית המשפט.

אגרות והיטלי פיתוח - זעקת הנישומים
בית המשפט העליון: מותר לגבות אגרות והיטלי פיתוח זמן רב לאחר תום העבודות
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ, עו"ד משה נבו
23.1.2013
הרשויות המקומיות הפועלות בשיטת "מצליח" ישיתו על עם ישראל עוד השנה אלפי שומות חדשות של אגרות והיטלי פיתוח בגין אירועים היסטוריים ופרה-היסטוריים ללא האבחנות שעשה בית המשפט העליון.

מתי ניתן להשית ארנונה על נכס חדש ?
בית המשפט: אין להשית ארנונה על נכס חדש שלא ניתן להשתמש בו ואין משתמשים בו בפועל
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ, עו"ד אירמה חלי
25.12.2011
 השופט אורי שהם ניתן להיעזר במבחנים שנקבעו לגבי סעיף 330 לפקודת העיריות, על-מנת להכריע בשאלה אם מדובר בבניין או בחלק ממנו שבנייתו הסתיימה, או שמא בנכס בלתי מושלם, שלא ניתן לעשות בו שימוש ולא משתמשים בו בפועל.

לעיריית הרצליה אין במה להתפאר
כשהחוקים רעים, עדיין עשויים פקידים טובים למשול; אך כשהפקידים רעים, אפילו החוקים הטובים ביותר אינם עשויים לעזור
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ
29.11.2011
 השופטת דר. מיכל אגמון-גונן התנהלות המשיבה בענייננו מעוררת תחושה קשה ביותר. נראה כי לאחר שהמשיבה נוכחה לדעת שלא ניתן לגבות את חוב הארנונה מחברת פלקון ומהשוכרת, סברה כי כל האמצעים כשרים בדרכה לגבות את חוב הארנונה מהמערערת, אף ללא סמכות ובסיס חוקי לעשות כן.

גביית ארנונה לא חוקית של עיריית בת ים
בית המשפט: העיקול המנהלי שהטילה העירייה על העותרים נעשה בחוסר תום לב ובניגוד לכללי המינהל הציבורי
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ
10.5.2011
 השופטת דר. מיכל אגמון-גונן העירייה הגיעה להסדר חוב שלא כובד. במקום לפעול לאכיפת הסדר החוב כנגד מי שהגיע להסדר עם העירייה, בחרה בדרך הקלה, ופתחה בהליכי גבייה מנהליים כנגד העותרים, שמעולם לא נרשמו בספרי העירייה... העיקול המנהלי שהטילה העירייה על העותרים נעשה בחוסר תום לב ובניגוד לכללי המינהל הציבורי

בית המשפט: עיריית ירושלים גובה ארנונה באמצעות "התראות מבהילות, העשויות לערער את שלוותו של כל אדם"
מדוע הגישה עיריית ירושלים תביעה אזרחית של חוב שרובו התיישן, ולא השכילה לבטל את התביעה לאחר שלא הצליחה להוכיח ששלחה את שומות הארנונה למוחמד ?
מאת: עו"ד צחי שרף
30.4.2011
 השופטת תמר בר-אשר צבן 
 עיריית ירושלים לא הוכיחה ששלחה למוחמד הודעה כלשהי לפני 6.4.2005, ולכן איננה יכולה לחייב אותו לא בחובות הארנונה לתקופה שקדמה למשלוח ההודעה, ולא בהפרשי הצמדה וריבית. בית המשפט דחה את התביעה, וחייב את העירייה בשכ"ט עו"ד של 8,000 ש"ח.

כיבוד הסכם שומת ארנונה אינו נחלתה של עיריית חולון
הסתמכות נישום על שומת ארנונה הביאה לביטול הגדלת החיוב
מאת: עו"ד צחי שרף
16.4.2011
 השופטת נגה אהד העותרת לא אמורה להביא במניין חישוביה ושיקוליה העסקיים אפשרות שבוקר בהיר אחד, יקומו המשיבות ויחליטו להתעלם מהסכם לפיו נוהגים הצדדים מזה מספר שנים, ויחייבו חיובי ארנונה גבוהים, בהם היא אינה יכולה לעמוד.

טעות בהשתת ארנונה לעולם חוזרת
ית המשפט: לנוכח דיני ההקפאה, אסור לרשות המקומית לשנות מדיניות מוטעית בהשתת שומות ארנונה
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ
8.4.2011
 השופטת דר. מיכל אגמון-גונן שטחי הדירות לא השתנו מאז בנייתם, אולם לצורך ארנונה גדל שטחם ב- 60%. הגדלת השטח לחיוב בארנונה נבעה מהכללת שטחי המריבה. היתרי הבנייה של כל הדירות נמצאות בעירייה, ולא היה שינוי בשטחן במהלך השנים, אולם מדיניות השתת הארנונה עד לשנת 2000 הייתה מוטעית.

על מנהל ארנונה להחליט בהשגה במועד החוקי
בית המשפט: גם כאשר האיחור במתן החלטה בהשגה על ארנונה הוא רק יום אחד, דינה של ההשגה להתקבל
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ
25.3.2011
 השופטת זהבה בוסתן גם כאשר האיחור במתן החלטה בהשגה הוא רק יום אחד, דינה של ההשגה להתקבל. כינוי האיחור כ"עיכוב" או כ"חריגה קלה" אינו מעלה או מוריד. תכלית החקיקה היא חלק ממגמת המחוקק לחסל את הסחבת במינהל הציבורי בדרך של חיוב המינהל הציבורי למלא את תפקידו תוך זמן קצוב.

ארנונה - גבייה מנהלית
בית המשפט: אני רואה בחומרה את מתן האישור לפעולה זו, על ידי העירייה, ואת ביצועה על ידי הדס, לאחר התרשלותן בבדיקה נאותה של דו"ח העיקול ברישום
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ
1.3.2011
 השופטת יעל קלוגמן אני רואה בחומרה את מתן האישור לפעולה זו, על ידי העירייה, ואת ביצועה על ידי הדס, לאחר התרשלותן בבדיקה נאותה של דו"ח העיקול ברישום. טרם אישור הפעולה של הוצאת המעוקלים, היה על הנתבעות לדחות את הדו"ח של העיקול ברישום, כפי שהוגש, ולהורות על ביצוע מחודש של פעולת העיקול ברישום, תוך דיווח מלא ונאות, שאמנם ניתן להסתמך עליו. .

גלנט - קרבן אידיאולוגיה טהרנית... וגם אנחנו
עורו אחים עורו ועשו את הדבר הנכון ותדאגו להפסיק את "צייד המכשפות" שעושים לאחד מגיבורי ישראל והמועמד האופטימלי לרמטכלות
מאת: ד"ר יהודה מולק
8.2.2011
תארו לעצמכם שאתם נוסעי מטוס שבמקרה אחדים מנוסעיו האחרים הם טייסים. המטוס מאבד אחד ממנועיו ולטייסו יש קושי ליצבו. מספר טייסים מביעים את נכונותם לקחת פיקוד ולייצב את המטוס ונשאלת השאלה במי מהם לבחור. אחד מהם ידוע כטייס מוכשר במיוחד. ללא שום קשר למיומנותו כטייס, הוא נמצא באותו זמן בחקירה בנושאים שאין להם שום השלכה על כושרו כטייס ושום חשיבות פרגמטית בכל נושא אחר חוץ מסמליות אידיאולוגית. האם נראה לכם שהקריטריון המכריע לבחירת האדם שתושיבו על הגה המטוס יהיה שיקול אחר מאשר כושרו המקצועי של הטייס?

תעריפי מינימום ומקסימום של ארנונה בשנת 2011
האבסורד והאיוולת בחלק מהתעריפים המרביים והמזעריים של הארנונה בתקנות ההסדרים
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ
20.1.2011
לטעמנו, יש לקבוע בחקיקה הראשית, כי היחס בין תעריף הארנונה המרבי למזערי לא יעלה על 5.יחס מופרז בין תעריפי הארנונה המזעריים למרביים הוא בלתי סביר על פניו, ואם המחוקק לא ימצא לנכון לתקן עיוותים אלה, ראוי כי בתי המשפט המנהליים ובית המשפט העליון יעשו זאת במקומו.

גביית ארנונה בהליכים מנהליים
הרהורים על חזקת התקינות המנהלית
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ
13.1.2011
 השופט סלים ג'ובראן יש אף טעם נפגם בכך שהמערערת דוחה את טענת ההתיישנות של המשיבה, למרות שהחוב התהווה לפני שנים רבות, ובד בבד היא מבערת מסמכים הקשורים בו בשל פרק הזמן הרב שחלף, בכך הרי שהיא מנסה לאחוז את החבל משתי קצותיו.

חוב ארנונה לעומת כללי המשפט הציבורי
כאשר העירייה לא פעלה במשך שנים רבות כדי לגבות את החוב, הימנעות ממתן תעודה היא הפרת חובת תום הלב של הרשות והתנהגות בלתי סבירה ובלתי מידתית
מאת: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ
25.12.2010
 השופט רון סוקול בית המשפט דחה את טענת העירייה, כי התיישנות זכות התביעה בבית משפט אינה מונעת ממנה לעכב את מתן האישור להעברת הבעלות בנכס. ברע"א 187/05 נסייר נ' עיריית נצרת עילית פסק בית המשפט העליון כי הרשות המקומית אינה רשאית לגבות חובות ארנונה שהתיישנו.

אין הצדקה לאישור תוספות הארנונה בסוף שנת הכספים
שרי הפנים והאוצר נוהגים לאשר את תוספות הארנונה לקראת סוף שנת הכספים, ובכך הם תורמים לחוסר ודאות תקציבי הן אצל הרשויות המקומיות והן בקרב בעלי דירות המגורים ובעלי העסקים
מאת: עו"ד ערן פייביש
2.11.2010
 ערן פייביש הפתרון לבעיה הנוצרת מאישור הבקשות לקראת סוף השנה הוא בהקמת צוותים מיוחדים שיבדקו בתחילת השנה את כל הבקשות לתוספת הארנונה על פי הוראות וכללים סדורים. את ההחלטות יש לפרסם עד לסוף חודש פברואר, או אז ידעו הרשויות המקומיות והנישומים בארנונה לתכנן את הוצאותיהם בהתאם.

הגבול הדק שבין הכנסה אקטיבית מעסק לפסיבית משכירות
במקרים רבים קיימת מחלוקת בין פקיד השומה לבעל נכס באשר לדרך סיווג הנכס. גדר המחלוקת נעוצה באפשרויות הקיזוז אשר מתלוות לסיווג
מאת: עו"ד אלי דורון, עו"ד ירון טיקוצקי, משפטנית עדי נויוביץ
30.8.2010
 אלי דורון בע"מ 524/08 הכיר כבוד הנשיא יוסף אלון בטענתה של חוכרת לדורות של קרקע חקלאית כי הסכם אשר מעביר את זכויות השימוש בקרקע תמורת סכום קבוע אינו מהווה הסכם שכירות. כתוצאה, אפשר לחוכרת לקזז את הפסדיה מהשנים הקודמות מהכנסותיה השנתיות שהתקבלו כתוצאה מההסכם בהתאם להוראות סעיף 28(ב) לפקודה.

כתב אישום בגין אי העברת ניכויים
"הצדק סביר" כהגנה בעבירה של אי העברת מס שנוכה
מאת: עו"ד אלי דורון, עו"ד ירון טיקוצקי
23.3.2010
 אלי דורון פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) (להלן: "הפקודה") קובעת חובת תשלום מס על הכנסתו של אדם. המס חל על הכנסה והחייב העקרוני בתשלומה הוא הגורם אשר הפיק את ההכנסה. עם זאת, נקבע בפקודה מנגנון גבייה המטיל את החובה בהעברת מס ההכנסה, בשלמותו או חלקו, לרשויות המס על הגורם אשר שילם את התשלום המהווה הכנסה אצל מקבלה. בכך הופך המשלם לשליחן של רשויות המס ומשמש כגובה מטעמן.

מדינת תל אביב נגד א. ליברמן
עדר צבועים נ' פיל אחד
מאת: עו"ד דב אבן אור
8.3.2010
לא יתכן כי במדינה המתיימרת להיות דמוקרטית, תתנהל חקירה נגד פלוני במשך 11 שנה! ומה אומר פרקליט המדינה: כעת זו חקירה רק משנת 2005; אז מדוע החקירה משנת 1999 עדיין "פתוחה"?!

פירוק שיתוף בין בני זוג
חזקת השיתוף ואיזון משאבים
מאת: עו"ד אלי דורון, עו"ד ירון טיקוצקי, עו"ד שירה לוי
18.2.2010
 אלי דורון חזקת השיתוף מאפשרת פירוק שיתוף בכל רגע נתון בזמן הנישואין ואף יוצרת מצב של פירוד כלכלי נטו ללא צורך בפירוד ממשי של בני הזוג או גירושין על פי חוק. לעומת זאת, הסדר איזון משאבים לרוב, מאפשר פירוק שיתוף רק עם פקיעת הנישואין.

אי קטן ושמו מוזאיקה
סיפור פנטזיה בסגנון של קפקא ומלכוד22
15.1.2010
 מלכוד 22 באוקיאנוס השקט יש אי קטן ושמו מוזאיקה. בחלקו הצפוני של האי גרים הפטגונים, ובחלקו הדרומי גרים האוקטגונים. איש אינו זוכר מתי החלה היריבות בין הפטגונים לאוקטגונים ומה הייתה הסיבה לכך, אבל יש אגדה, ששמו של האי ניתן לו משום שלפני שנים רבות חיו שני העמים יחד, ממש כמו מוזאיקה.

שנה טובה
29.12.2009
איחולים לשנת 2010 הבאה עלינו לטובה

הזונה מפתה ואשמה, הגבר קורבן
דבריו של נבחר העם היושב בציון
23.12.2009
הבה נתייחס באמפטיה אל דבריו של נבחר העם היושב בציון. אבל למה לעצור כאן ? לא רק פרוצות אשמות בפיתוי גברים תמימים שאין להם שליטה על הבולבול. גם נערות ונערים בגיל ההתבגרות "מעמידות ומעמידים" פיתויים קשים מנשוא לגבר שכוחו במותניו.

ההתחדשות העירונית - פינוי בינוי
היבטי מיסוי, היטל השבחה והסכמת דיירים
מאת: עו"ד גיא צבר
7.11.2009
על פי החוק נדרשת הסכמה של 100% לפינויי בינוי ולכן דיירים חוששים להתקשר עם חברות קטנות, התוצאה היא שהיזמים שכן מרימים כאלה פרויקטים הם היזמים הגדולים ביותר במשק דוגמת חברות אפריקה ישראל, אזורים ושיכון ובינוי.

עיריית תל אביב תשיב חלק מאגרת גרירה לא חוקית
אלון גולן ה"עבריין" זכה בבקשה לתובענה ייצוגית
15.10.2009
 השופטת שרה גדות על פי עקרון חוקיות המינהל לעירייה סמכויות המוקנות לה בדין, ובדין בלבד, וגביית תשלום ע"י העירייה יכולה להיעשות אך ורק מכוח סמכות מפורשת.ועדת הערר של הארנונה
הגדרת תפקידיו של מזכיר ועדת הערר
10.10.2009
בכל הרשויות המקומיות מזכיר ועדת הערר כפוף למנהל הארנונה או לבעל תפקיד דומה, אולם דבר זה אינו מעיד על תקינות אלא על נוהג. ברשימה קצרה זו אנסה לעמוד על הגדרת תפקידו של מזכיר ועדת הערר ועל הכפיפות המנהלית שלו.

משני צדי הדלת
דלתות הכנסיה קשורות במנהגים בחוק ובמשפט דורות רבים באירופה הנוצרית
מאת: ד"ר אמנון טליתמן
18.9.2009
בשנת 1300 הקריא הכרוז ברחבי העיר שטרסבורג את הצו הבא: "במקרה של סכסוך בין אזרחים, אנו מצווים כי לפני שאוחזים בנשק, על הצדדים להתייצב מול דלתות הקתדרלה, שם יעלו את עניינם לדיון בפני מועצת העיר."

תכנון מס
כללים והנחיות לתכנון מס לגיטימי
מאת: עו"ד אלי דורון, עו"ד ירון טיקוצקי, עו"ד יפעת גוטמן
5.9.2009
 אלי דורון במקרים רבים רצוי לנקוט בצעדים משפטים לרבות ביצוע עסקאות בטרם התקשרות בעסקה באם כוונת הצדדים לבצע פעולות בעתיד.
צרפת - מדינה איסלמית
עוד צעד בדרך להפיכת צרפת לרפובליקה המוסלמית הראשונה באירופה
14.8.2009
50 מוסלמים מתפרצים לחנות בפריס, אוספים מהמדפים את כל המוצרים שיובאו מישראל, משמידים אותם וקוראים לחרם.מיסוי בין לאומי: הטבות מס למי שהפך להיות תושב ישראל לראשונה ולתושב חוזר
יש לבחון אם האדם עונה על הגדרת "תושב חוזר ותיק"
מאת: עו"ד אלי דורון, עו"ד ירון טיקוצקי, משפטן רועי נחום
1.8.2009
 אלי דורון החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 168 והוראת שעה) משנת 2008 יצר רפורמה מקיפה שמטרתה לעודד עליה לישראל ושיבת ישראליים החיים בחו"ל לארץ.יהי ממון חברך חביב עליך כשלך
בית המשפט: "העירייה נהגה בניגוד לנורמות התנהגות הנדרשות מרשות ציבורית ברשלנות וחוסר הגינות. מילגם פעלה שלא כדין, בכל הנוגע לביצוע העיקול באופן לא מידתי"
11.7.2009
התובע אינו סרבן מסים. יש מחלוקת בינו לבין העירייה ובינתיים הוא משלם מסים. הנתבעות כפי שנאמר לעיל טעו בחיוב במקרה הטוב פעלו ברשלנות ובעצימת עיניים במקרה הפחות טוב ובניגוד לחוק בעקלם את הקופה הרושמת על תכולתה.

יורדים בלי מסים
תושבים שיורדים מהארץ "מתנתקים" משיטת המס בישראל - פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ ועוד
מאת: עו"ד אלי דורון
7.7.2009
 אלי דורון רפורמת המס שיושמה בדין הישראלי בשנת המס 2003 שינתה את שיטת המס הנהוגה בארצנו משיטת מיסוי טריטוריאלית לשיטת מיסוי פרסונאלית. סעיף 100א(א) לפקודה המורה, כי "נכס של אדם תושב ישראל שחדל להיות תושב ישראל, ייחשב כנמכר ביום שלפני היום שבו חדל להיות תושב ישראל".

"העניין בטיפול" - מעשה בחקיקת ארנונה שהלכה לאיבוד
עיריית תל אביב יפו מנסה לגבות ארנונה לא חוקית - כתבה בהמשכים
11.5.2009
פניתי למנהל הארנונה ליועץ המשפטי לגזבר ולראש העירייה. "העניין בטיפול" אמרו, ולאחר 3 חודשים קיבלתי תשובה שהם לא מוצאים את אישור השרים לחקיקת הארנונה.
קיבלתי התראה לפני עיקול, ושלחתי התראה לפני הגשת תביעת נזיקין. בוצע עיקול. ביקשתי את כתב ההרשאה. "זה מסמך פנימי" השיבה העירייה.
הוגשה תביעת נזיקין נגד יולנדה פרגר, אמיל טל, ועיריית תל אביב. בדיון הראשון בבית המשפט ציינתי, כי הודעת החסינות לא נתמכה בתצהיר. העירייה תגיש תצהירים.


הצעה לשינוי שיטת השלטון
הניסיון מראה, ששלטון "על ידי העם" לא בהכרח מבטיח שהוא יהיה באותו זמן גם "למען העם"
מאת: ד"ר יהודה מולק
17.4.2009
חלק גדול מהעם אינו מודע לתוצאות של הצבעתו. הוא מצביע אמוציונלית, במקרים רבים מהסיבות הלא נכונות, ובמקרים רבים בניגוד לאינטרסים שלו. למשל, אלו שהצביעו ליכוד רק משום שלפני שנים, תחת שלטון מפא"י, ריססו את אביהם או סבם כשהגיעו ארצה.

ארנונה נמוכה כעידוד לפיתוח תעשייה
אודי גת, ראש המועצה האזורית חבל אילות, מקווה שארנונה נמוכה תעודד הקמת תעשייה אנרגיה סולארית בדרום הארץ
13.3.2009
 אודי גת חבל אילות בדרום הנגב חולש על 13% משטח המדינה ומונה כיום 3,500 תושבים בלבד. גת מעוניין להפוך את יישובי החבל למוקד תעסוקה בתעשייה הסולארית.

מצדה, חזרנו אליך שנית
כרוניקה של התאבדות לאומית בשם אידיאולוגיה
מאת: ד"ר יהודה מולק
24.2.2009
מה בדיוק חשבו המתנחלים שתעשה אוכלוסיית השטחים הפלשתינית בת 3 מיליון תושבים שבלב ליבה שתלו את יישוביהם, שתסכים לנצח להיות חוטבי עצים ושואבי מים?

חובת הזהירות של שלטונות המס
פקידי המס של המדינה ושל הרשויות המקומיות חייבים לפעול באופן סביר על מנת לא לפגוע בזכויות הנישומים
31.1.2009
 השופט רפי ארניה בית המשפט ניתח את חובת הזהירות של המדינה כלפי האזרח, ופסק, כי "לרשויות המס חובת זהירות כלפי הנישום בבואן להפעיל את סמכויותיהן בכל הנוגע לעריכת השומה". למרות שאישורי המס נמסרו במועד הקבוע בחוק, אין לפקיד המס פטור מאחריות נזיקית.

לאו עכברא גנב אלא חורא גנב
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של מנהל מחלקת הגבייה במועצה המקומית דייר חנא שהורשע בגניבת כספי הארנונה
18.8.2008
 השופט אדמונד לוי בית המשפט העליון, השופט אדמונד לוי: הצטיירה תמונה עגומה של רשות מקומית אשר לא זו בלבד שבמשך תקופה ארוכה לא מילאה אחר חובתה לגבות ארנונה ותשלומים עבור שירותים שסיפקה לתושבים, אלא שגם העומד בראשה הוציא הנחייה גורפת למחיקת חובות, חרף התנגדותו ומחאותיו של גזבר המועצה.

טופס 4 מי יודע?
בית המשפט: כאשר קיימת לבעל נכס אפשרות פיזית, משפטית ומעשית ליהנות ממנו, והוא נמנע מלעשות כן, אזי הוא חייב בתשלום ארנונה
מאת: עו"ד ענבל וקנין צוקר
24.7.2008
 השופט אורן שוורץ טופס 4 הוא תנאי הכרחי להטלת חיוב ארנונה על נכס חדש, אך הוא אינו תנאי יחיד, ויש לבחון כל מקרה לגופו.

להחיל את הרפורמה במינהל גם על המגזר ההתיישבותי
מיסחור הכפר טרם החכרת רוב המקרקעיו צבע את המתיישבים כנטל מכביד שראוי לגמדו; בהדרגה בנתה המדינה בהובלת ממ"י תודעה ציבורית המאפשרת "למחוק" את זכאות המתיישבים במרחב הכפרי למעמד חוכרים
מאת: עו"ד אפרת ואש
15.7.2008
 אפרת ואש רפורמה היא מושג שובה-לב, אך מעוור עין. המרחב העירוני המבונה, 1% ממקרקעי ישראל, ממילא כבר נמכר למחזיקיו לאור ועדת גדיש.

עשרת הדברות של הכסת"ח
בהפעלת סמכויות הגבייה, חובה על כל רשות ובעל תפקיד להפעיל שיקול דעת, ולהפעילן בסבירות ובאופן מידתי תוך איזון בין דחיפות ונחיצות האמצעי לבין הנזק אשר יכול ויגרם בעטיו
5.7.2008
ספק אם המיטלטלין שהתכוונו לעקלם היו מניבים פירות באופן יעיל לנוכח הוצאות האחסון, המכירה הפומבית ושאר ההוצאות הנלוות להליכים אלה. על פקיד הגבייה היה להישמר מפגיעה בלתי הפיכה במשיב, ולהקפיד על מידתיות וסבירות ההליך הננקט על ידו.

נגעת נסעת – כביש עוקף או רחוב ציבורי? מבולבלים? גם אנחנו!
מועצת עיריית עפולה הכריזה על "כביש עוקף עפולה" כעל "רחוב ציבורי" ועל ביצוע עבודות סלילה
מאת: עו"ד שרית שוורץ ארז
15.6.2008
 השופט יצחק כהן בית המשפט: מדובר בהפרה מהותית של החובות המוטלות על עיריית עפולה כרשות מנהלית.
שוורץ: לאחר שנבחרו כדת ותפסו את כיסאותיהם במועצה כדין, פקדה מחלת השכחה את נבחרי הציבור.


איומים אסטרטגים ושאר ירקות
על המינויים הפוליטיים ועל הדורות הבאים
מאת: מעין צח
29.4.2008
הגיעה העת, שפוליטיקאים ייקחו אתם בסיום הקדנציה שלהם את כל נושאי כליהם, רל"שים, עוזרים ועוזרות למיניהם, ולא ישאירו אותם לנו לדורות הבאים...

חיים ומשמעות
משמעות החיים – פשרה, ומהותה: האדם וייעודו, האדם ותכליתו, הם נושאים המנסרים עתה בחלל עולמם של הוגי הדעות
מאת: מלכה טננבאום שיפמן
27.4.2008
 מלכה טננבאום שיפמן עם גילוי מחלת הסרטן שלקיתי בה חשך עליי עולמי. מצאתי את עצמי חיה תחת אימת "להב החרב המתהפכת" ועם מפגשי התכופים עם איומי מלאך המוות.

הדיקטטורה של חברת דרך ארץ
החברה המפעילה את כביש מספר 6 - חוצה ישראל - גובה את כספי האגרה בחוסר תום לב ותוך הפרה בוטה ושיטתית של החוק
19.4.2008
עתה סלולה הדרך בפני נפגעי חברת דרך ארץ וקורבנות הגבייה הבלתי חוקית להגיש תביעות נזיקין לאלפים ולרבבות, וסלולה הדרך להגיש ערר במועדו נגד הליכי הגבייה בתיק ההוצאה לפועל.

יום עיון - מבוגרים עם קשיי קשב וריכוז ADHD
"ביחד" - ילדים ומבוגרים עם קשיי קשב וריכוז
15.3.2008
יום העיון יתקיים ביום ג' 25/3/2008 15:30 – 21:00 במרכז רפואי ע"ש שיבא בבית סורסקי בית החולים תל השומר ליד מרכז הדרכה של משרד הבריאות ביה"ס לסיעוד והספרייה הרפואית. לפרטים נוספים הקליקו כאן

תל אביב הפכה להיות לעיר אוכלת יושביה
בית המשפט: ועדת הערר של הארנונה הגבילה את מתן הפטור למשך חצי שנה בלבד ובכך חרגה מסמכותה
5.1.2008
 השופטת שרה גדות מי משלם את החשבון? בסופו של יום, איש מנבחרי הציבור וחבר פקידיו לא ישלם את החשבון. את, אתה ואני נשלם את ביטול הזמן של מנהל הארנונה, של פרקליטי העירייה, של ועדת הערר, של בית המשפט ושל ההוצאות שנפסקו לטובת הנישום.

קדמה דרך ארץ לתורה
הצבע כן קובע
14.11.2007
 הרב רפאל בוסי מעשה ברב בישראל, שליח ציבור במועצה הדתית בערד, רפאל בוסי שמו. בתפקידו כאחראי על הכשרות בעיר, היו כל מעייניו נתונים למטלה הקדושה לבל יאכלו איש ואישה דבר טריפה או פיגולים, רחמנא ליצלן.

כבר צווח בית משפט זה עד ניחר גרונו
דברי השופט העליון אליקים רובינשטיין בפרשת "שנת השמיטה" בקשר לדיני הארנונה
5.11.2007
 השופט אליקים רובינשטיין "עקרונות הארנונה, להבדיל משיעוריה, נקבעים על בסיס מקומי ולא על בסיס ארצי, תוך טלאי על גבי טלאי הבדלים שאינם מוצדקים בין רשויות, ולתיקון הדברים יפה שעה אחת קודם."

בית המשפט: אין לחייב בארנונה גג שאינו מפיק תועלת כלכלית לנישום
בוטלה הארנונה שהוטלה בידי עיריית תל אביב בגין גג של בניין עסקי
2.10.2007
 מיכל רובינשטיין היה ראוי להחיל את מבחן "השימוש בנכס" ולשם כך יש להתחשב במדדים כמו תכונות המשתמש, שיקולי רווחיות ומהות הפעילות. בנוסף, יש לבחון את המבחן הכלכלי להגדרת בניין לצורך חיוב ארנונה, כשבניין הוא כל מבנה, אשר מופקת ממנו תועלת כלכלית לבעלים או למחזיק.

חובת הדיווח לצורך ארנונה
האם חלה חובה על בעל הנכס או על השוכר להודיע לעירייה על השינוי בשימוש, האם אי הודעה כאמור היא עברה פלילית?
2.10.2007
בדיני הארנונה לא מוטלת חובה בעל הנכס או על שוכר של נכס להודיע לרשות על שינוי בשימוש, וממילא אי מתן הודעה כזו אינה עבירה פלילית, ואין סנקציה פלילית בצידה. בחקיקת הארנונה לא נקבע, כי לרשות המקומית יש סמכות להוציא שומת ארנונה רטרואקטיבית, באילו נסיבות היא רשאית לעשות כן, ולכמה שנים היא רשאית לתקן את שומות הארנונה.

כדור השלג
אם הרשויות המקומיות ימשיכו לנהל הליכים משפטיים במקום להתפשר ולגנוז את התיק, ילכו התקדימים המשפטיים ויתרבו, וכדור השלג ילך ויגדל
1.9.2007
השופט מרדכי בן חיים כאשר מתברר לרשות המקומית כי גרמה לעוולה, ראוי לה שתגיע להסכם פיצוי עם הנישום שנגרם לו נזק. ניהול תובענה בבית המשפט אינו בבחינת כזה ראה וקדש, ואין הצדקה לבזבוז כספי הציבור בגזלת זמנו של בית המשפט ובהעסקת פרקליטי הרשות המקומית בניהול הליך משפטי מיותר.

הפקיד
אפשר לחלק את קבוצת ה"מנהיגים", אותם אנשים שנבחרו לעמוד בראשותה של מדינתנו, לשתי קבוצות: הלוחמים והפקידים
מאת: אלעד שפיץ
9.8.2007
הלוחמים הם אותם מנהיגים שזכו להכרה ותהילה בשדה הקרב. בין אם זה בהיסטוריה הרחוקה, שם ניתן למנות את אלכסנדר מוקדון, ג'ורג' וושינגטון ונפוליאון, או בהיסטוריה הקצרה של מדינת ישראל, בה ניתן למנות דמויות כגון יגאל אלון, יצחק רבין, אריאל שרון ואהוד ברק.

הפרטת הקיבוצים – רעיון טוב ביצוע קלוקל
מעבר מחברה סוציאליסטית לחברה מערבית קפיטליסטית
מאת: גדי גולן
25.7.2007
תהליך ההפרטה בקיבוצים החל עם המשבר הכלכלי הגדול שלהם בשנות התשעים. אולם הוא היה תהליך טבעי, שהושפע מהנעשה במדינה כולה. מעבר מחברה סוציאליסטית לחברה מערבית קפיטליסטית. שהוא מצידו הושפע מהניצחון המוכח של המאה האחרונה בעולם, ניצחון החברות המערביות-קפיטליסטיות על החברות הסוציאליסטיות.

אין איש יודע לבטח מהי הרכבת הנכונה
בית המשפט: המשטרה חייבת בתשלום ארנונה, והמדינה אינה שונה מכל נישום אחר
25.7.2007
נישום זהיר שאינו שבע רצון משומת הארנונה חייב להיעזר בפרקליט מומחה, וכי פרקליט זהיר חייב לפעול בכל הערוצים המקבילים בעת ובעונה אחת על מנת לא להחמיץ את הרכבת הנכונה.

הרשויות המקומיות ותעשיית הפקעת הקרקעות
הפקעת קרקעות בישראל הפכה זה מכבר ל"מכת מדינה". לא זו בלבד שחלק ניכר מאותן הפקעות אינן דרושות לצורכי ציבור, אלא שהרשויות הפכו את התחום למקור הכנסה נוסף
מאת: עו"ד תומר ריטרסקי
7.7.2007
החוק מעניק לאותן רשויות את הזכות להפקיע עד 40% משטחם של מקרקעין בלא תשלום פיצוי לבעליהן, ונראה כי בודדים הם בעלי הקרקעות בישראל שלא ניזוקו מהפקעת קרקעות "לצורכי ציבור".

אבחנה מלאכותית של דירת מגורים
בדרך כלל, אנו נתקלים בביטוי עסקה מלאכותית כמתייחסת לנישום המבקש לקבל פטור ממס. ועדת הערר על מיסוי מקרקעין בחיפה קבעה, כי מנהל מיסוי מקרקעין הוא זה הלוקה באבחנה מלאכותית
26.6.2007
על נישום הרוצה ששתי דירות מגורים שלו יחשבו כדירה אחת, לחבר את שתי הדירות באופן פיזי לדירה אחת, אולם השימוש עצמו בשתי דירות כבדירה אחת, לא יועיל להפוך את שתי הדירות לדירת מגורים אחת.

אגרות גרירה של רכב
דב עילם ויהודית אברו הגישו שתי תובענות ייצוגיות נגד עיריית תל אביב ועיריית רמת גן
12.6.2007
המחוקק "ריחם" על הרשויות המקומיות והגביל את תקופת ההחזר לשנתיים בלבד. רחמיו של המחוקק לא נעצרו בהגבלת תקופת ההחזר, והוא העניק "חנינה" מראש לכל רשות מקומית שנתבעת להשיב כספים בתובענה ייצוגית. על פי "חנינה" זו, רשות מקומית שתכה על חטא, תודה כי חטאה ופשעה, ותחזור למוטב לאחר הגשת התובענה הייצוגית, תהיה פטורה לחלוטין מהחובה להחזיר את הכספים שגבתה שלא כדין - מודה ועוזב, ירוחם.

גבר אמיתי
החתול של מאיר והזקפה הלאומית
מאת: יחזקאל פרופט
25.5.2007
יודעי סוד ומקורבים לצמרת מאיימים עלינו, כי בקיץ הממשמש ובא, יהיה חם. מאוד חם. אולי בעזה\ אולי בגדה, כנראה שלא בלבנון, לא סביר שבגולן, אבל עדין לא יודעים היכן.

השלדים יוצאים מהארון
בית המשפט העליון: הטלת ארנונה על מרתפי מגורים ביבנה אינה חוקית
15.5.2007
אצל רשויות מקומיות רבות קבורים שלדים בארון של צווי הטלת הארנונה שהוטלו משנת 1986 ואילך. בעזרת זכוכית מגדלת וחשיבה אנליטית כמו של שרלוק הולמס ניתן לגלות שלדים אלה. ואכן, בשנים האחרונות זכינו למספר פסקי דין, אשר הוציאו לאור מקצת משלדים אלה מהארון החשוך, והציבור זכה לראות אותן רשויות מקומיות בקלקלתן.

ספר חדש: סוגיות בסדר דין אזרחי
המהדורה התשיעית יצאה לאור
11.4.2007
הופיעה המהדורה התשיעית של הספר סוגיות בסדר דין אזרחי. הספר חובר בידי נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט אורי גורן. הספר יצא בהוצאת סיגא. פרטים נוספים באתר ההוצאה לאור

חברות הגז לא יחויבו בארנונה בגין מיכלי גז
בית המשפט המנהלי בחיפה קיבל את ערעורן של חברות הגז והחזיר את הדיון לוועדת הערר
3.4.2007
שטחי הקרקע הצמודים לבתים ומהווים רכוש משותף או פרטי שמוצבים בהם מיכלים עיליים או מכלים תת-קרקעיים, בהיעדר נסיבות מיוחדות, יסווגו כחלק מהבניין, ואין מקום לחייבם בארנונה כקרקע תפוסה.

אג"ח מוניציפלי – האם יש אלטרנטיבה?
התושבים ישלמו לרשות ארנונה שנתית מראש, למימון פרוייקט המטרה, והתושב יקבל פטור מארנונה והנחה בגובה הרבית
מאת: ד"ר גד פניני
17.3.2007
במקביל, כהשלמה או במקום שיטות האיגו”ח של פניה לבנקים או לגופים מוסדיים, כמו זו שהונהגה לאחרונה בעיריית רמלה מודל זה מציע להנהיג שיטת מימון חדשה: התושבים ישלמו לרשות ארנונה שנתית מראש, בערכה הנוכחי, בכספים אלו ימומן פרוייקט המטרה, ובכל שנה התושב יקבל פטור מארנונה בגובה הקרן המוחזרת לו ועוד הנחה בגובה הרבית אותה הרשות מוכנה לשלם. אצל התושב הנחה בארנונה איננה הכנסה חייבת במס, הרשות תוזיל את מקורות המימון, וכספו של התושב בטוח: הרי הוא תמיד חייב ארנונה לרשות.

מדוע עיריית טייבה אינה משלמת משכורות לעובדיה?
בצר לו, החליט ראש העירייה להיעזר בכוח עליון, והדרשנים במסגד מטיפים לשלם ארנונה
5.3.2007
חאג' יחיא עבד אל-חכים משרת בתפקידו שנה וחצי, והוא שבע רצון מהתוצאות. לדבריו, בעלי החוב עומדים בתור לפני קופת העירייה על מנת לשלם.

גבייה מנהלית של ארנונה שנויה במחלוקת
בית המשפט: בהליכי גבייה מנהליים של חובות ארנונה שנויים במחלוקת יש לאזן בין אינטרס הפרט לבין האינטרס הציבורי
מאת: עו"ד ערן פייביש
4.2.2007
הדעת אינה נוחה מעמדתה של רכבת ישראל לא להמשיך ולשלם בשנת 2006 את הסכומים שנהגה לשלם במשך כל השנים. ראוי לציין לטובה את עמדתה של עיריית חדרה, אשר פעלה בגבייה מנהלית רק נגד סכומים אלה, ולא פעלה לגביית חיובי הארנונה הנוספים בעקבות ביטול ההנחה.

העירייה תשלם
מהו הדין כאשר רוכש מקרקעין מקבל מידע מוטעה מרשויות התכנון?
מאת: עו"ד תומר ריטרסקי
28.1.2007
במקרים לא מעטים רוכשי קרקעות מקבלים מידע מוטעה לגביהן דווקא מרשויות התכנון, כמו העיריות או הרשויות המקומיות. כדאי לדעת כי כאשר נמסר מידע חלקי או מוטעה על-ידי אותן רשויות ועל סמך אותו מידע מתבצעת עסקת מקרקעין, עשויות אותן רשויות להיות חייבות בפיצוי הניזוקים.

הנישום הנכון בהיטל השבחה
חוק התכנון והבנייה מטיל חבות בהיטל על בעל מקרקעין או חוכר לדורות שהמקרקעין שלו הושבחו בעקבות אישורה של תכנית
4.1.2007
האם יש להטיל חבות על בעלי מניות בחברה, שעמה נחתם חוזה פיתוח והם צד בחוזה עם החברה? בית המשפט המחוזי השיב בשלילה, ובית המשפט העליון לא נתן רשות לערער.

מבצע לשנה - פטור ממס לשם עידוד העתקת מפעלים לפריפריה
הצעת חוק מטעם הממשלה, שעניינה עידוד העברת מפעלים מהמרכז לאזורי הפריפריה באמצעות מתן הטבות של פטור ממס שבח
מאת: עו"ד אלי דורון, עו"ד אסף הופמן
22.12.2006
על המדינה להשקיע בפיתוח תשתיות ולשיפור החינוך. רק כך תתאפשר העתקתם של מפעלים "איכותיים", תעשיות עתירות ידע ואפילו משיכתן של אוכלוסיות חזקות לאזורי הפריפריה, דבר אשר יוביל לשינוי אמיתי ומשמעותי במצב הסוציו-אקונומי של תושבי האזור.

מתי זכאי מתווך לדמי תיווך
המבחן המנחה הינו גורם היעילות, כלומר: מי הוא הגורם אשר הביא להבשלת העיסקה או שימש הגורם ה"יעיל" בקשירתה
מאת: עו"ד תומר ריטרסקי
5.12.2006
חיכוכים לא מעטים נוצרים בשל דרישתם של מתווכי מקרקעין לקבל דמי תיווך. הדבר נכון במיוחד בתקופה הנוכחית, בה כמה מאות דולרים עלולים להכריע לעיתים גורלה של עסקה.

חוות דעת של שמאי מקרקעין
על עקרונות השמאות בחוות דעת של מומחה
5.12.2006
"שומת מקרקעין", כפי שהיא מכונה בעגה המקצועית של שמאי המקרקעין, היא למעשה "חוות דעת" של מומחה בתחום המקרקעין לגבי שוויים של נכסי מקרקעין.

התנגדות לשומת ארנונה בשני מסלולים מקבילים
בית המשפט העליון: הדיון בוועדת הערר אינו "בלתי אפשרי" ולעתים לא ניתן להימנע מהליכה בשני מסלולים
14.11.2006
 השופטת מרים נאור פיצול הדיון לשתי ערכאות משפטיות אכן יוצר סרבול דיוני. נפסק בעבר, כי השיטה שיצר החוק לעניין תקיפת חיוב בארנונה היא בעייתית, וכי הנישום המעונין לתקוף את חיובו הן במסגרת חוק הערר והן בטענות אחרות נאלץ ללכת בשני מסלולים.

על מסים בארץ ישראל במאה השלישית לספירה
שלושה קטעים מתוך: ארץ ישראל בתקופת המשבר האימפריאלי*
6.11.2006
ארנונה - אחד המסים-התשלומים המעיקים היה "ארנונה" annona – מס קצוב שהוטל על בעלי הקרקע מתבואתם ומפירותיהם, בדרך כלל לצרכי הצבא, ומשום כך כונתה ארנונה זו בשם annona militaris. מס זה נגבה בשרירותיות ובדרך-כלל על ידי גורמים צבאיים, ובשל ריבוי המלחמות והצרכים הצבאיים, העיקה הארנונה על האוכלוסייה באופן חמור.

ההיגיון הצרוף של תעריף הארנונה לחנייה צמודה
בית המשפט העליון: חנייה צמודה תחויב בארנונה לפי התעריף של השימוש העיקרי
22.10.2006
 עדנה ארבל האבסורד: מחירה של חנייה מקורה הוא כ- 65,000 ש"ח. ארנונה שנתית של 25,000 ש"ח מבטאת 23% משווי הנכס, בעוד שהתשואה מהשכרת נכסי נדל"ן היא, לכל היותר, 10% בשנה. נמצא, כי הארנונה של חניה של בנק היא פי 2.3 יותר מדמי השכירות. הגיוני.

האם קרקע של מחצבה היא "תעשיה" או "קרקע תפוסה"?
בפסק דין תקדימי קבע בית המשפט העליון, כי דין תעריפי הארנונה של קרקע המשמשת למחצבה כדין בניין תעשייה ולא כדין קרקע
21.9.2006
השופטת עדנה ארבל תעריפי הארנונה המוטלים על נכסים מסוג "בנין" צריכים להיות גבוהים מהתעריפים המוטלים על נכסים מסוג "קרקע תפוסה" ו"אדמה חקלאית", משום שמבנה הוא נכס שנזקק ליותר שירותים עירוניים, בהשוואה לקרקע תפוסה.

פירוק שיתוף על ידי חכירות
צוהר לפתרונות יצירתיים של פירוק שיתוף במקרקעין
8.9.2006
 השופטת אירית מני גור בית משפט השלום בתל אביב החליט לא לאכוף את מכירת החלקה ולחייב את הצדדים לבצע חלוקה בעין, באופן שכל אחד מהם יחכיר למשנהו את מחצית החלקה.

דעה אחרת
תגובה למאמר: אישור להעברת זכויות בנכס מקרקעין
מאת: עו"ד בנימין חן
16.8.2006
המאמר המקיף בנושא הנ"ל מגיע בסיומו לכותרת "כינוס נכסים", תוך אזכור פסקי הדין רע"א 2911/95 אברהם יוסי, עו"ד נ. עירית ר"ג, ורע"א 7030/00 עירית ראשון לציון נ. ויבויים. פסקי דין אלו עסקו במקרים שאירעו לפני שנת 2000. מאז, אמנם לא נדרש לעניין בימ"ש העליון, אך בכל זאת נפל דבר שהביא לשינוי מהותי בנושא.

אישור להעברת זכויות בנכס מקרקעין
כיצד יש ליישם את הוראות סעיף 324 לפקודת העיריות
12.8.2006
סעיף 324 לפקודת העיריות בא להבטיח, שבעלים או חוכר לדורות של נכס לא יעביר את הבעלות או את החכירה לדורות בו לקונה כל עוד הוא חייב ארנונה, מס, היטל או אגרה בשל אותו נכס.

אחריות הרשות בנזיקין עקב עיכוב ביצוע עבודות פיתוח
בית המשפט לא שלל את זכותו של תובע להיפרע בנזיקין כאשר העיכוב מצביע על רשלנות
6.8.2006
השופט איתן אורנשטיין רשות מקומית סבירה יכולה לצפות שעיכוב בפיתוח המגרשים תגרום לבעליהם עיכוב ביכולתם לממש את קניינם על דרך של בניית דירות מגורים.

מע"מ על קבוצות רכישה
קבוצת רכישה אינה "חבר בני אדם" שיש לסווגו כמלכ"ר לצורך מע"מ שרכש קרקע ושירותי בניה עבור עצמו ומכר דירות לחברי הקבוצה
מאת: מחבר לא ידועעו"ד רו"ח עוזי שוחט
27.7.2006
לאחרונה מתנהלים דיונים ברשות המסים כיצד להכביד את נטל המס על קבוצות רכישה. אחת הבעיות המרכזיות המטרידות את רשות המסים היא העובדה, שבעסקת רכישת הקרקע על ידי קבוצות רכישה, ממי שאיננו מסווג כעוסק לצורך מע"מ, לא משולם מע"מ.

נכס שאינו ראוי לשימוש פטור מארנונה ללא הגבלה בזמן
ועדת הערר קצבה את משך הזמן של הפטור ובכך חרגה מהוראות החוק וקראה לתוכו מה שאין בו
מאת: עו"ד רמי שר ישראל
10.7.2006
 השופטת שרה דותן בית המשפט: ועדת הערר קצבה את משך הפטור מתוך מטרה לקדם אינטרס לגיטימי, כשלעצמו, חיוב בעל הנכס להביא לסיומו מצב בו הנכס החרב ניצב בשיממונו, ואף עלול לסכן את הציבור. אלא, שבכך חרגה הועדה מהוראות החוק וקראה לתוכו את מה שאין בו.

פטור מארנונה לנכס שניזק
האם יש צורך בהגשת השגה מידי שנת כספים לשם קבלת פטור מארנונה לנכס שניזק?
מאת: דניאל יעקובי
10.7.2006
נראה לכאורה כי אסור היה למנהל הארנונה כמו גם לועדת הערר להצהיר על הצורך להגשת השגה מידי שנת כספים, כאילו צורך זה מעוגן בחיקוק כלשהו.

שימוש חורג במבנה ללא היתר
כאשר הרשות המקומית עוברת על חוקי התכנון והבנייה
21.6.2006
ואנו שמקפידים לא לחטוא בלשוננו, חו"ח, לא נשאל אילו אותו המבנה נשוא הערר לא היה מוחזק על ידי המועצה האזורית עמק הירדן בכבודה ובעצמה, הייתה החלטת הוועדה המקומית אחרת.

שומת מס שבח אינה ריצ'רצ'
כאשר מנהל מס שבח טועה בחישוב המס, הוא אינו מוסמך לתקן את השומה באופן רטרואקטיבי
מאת: עו"ד עמיקם אור זך
14.6.2006
מהו הדין, כאשר אדם מצהיר הצהרת אמת, ורשות המס טועה ומזכה אותו ביתרון שלא היה זכאי לו? האם תוכל הרשות לתקן טעותה במועד מאוחר יותר?

שינוי במדיניות הפרשנות של צו הטלת הארנונה
האם תיקון שיטת חישוב מוטעית של ארנונה טעון אישור של שר הפנים ושר האוצר?
30.5.2006
ראוי לפרש את דיני ההקפאה באופן רחב, המחייב את הרשות המקומית לקבל את אישור שר הפנים ושר האוצר לשינוי המדיניות הפרשנית של צו הטלת הארנונה.

פסיקה וחקיקה בתכנון ובניה ובמיסוי מקרקעין
עידכונים לחודש אפריל 2006
מאת: עו"ד רו"ח פנחס גלעד
19.5.2006
ב- עידכונים תמצאו את השורה התחתונה של הפסיקה בתחום מיסוי המקרקעין ונושאים קרובים. כמו כן תמצאו איזכור לדברי החקיקה הרלבנטיים שנתפרסמו ברשומות במהלך החודש החולף.

אין לשנות את סיווג הארנונה במטרה להעמיק את הגביה
במקרה של פרשנות חוק "הסובלת" הן את פרשנות הנישום והן את פרשנות הרשות, יש להעדיף את עמדת הנישום על זו של הרשות
18.5.2006
עדנה ארבל השופטת ארבל קראה למחוקק להסדיר את עניין החניונים על-ידי יצירת הגדרות ברורות ומפורטות אשר יקבעו קריטריונים ברורים לכל סיווג ויפחיתו את ההתדיינויות הרבות בנושא בין הפרט לרשויות.

פיצויים בגין הפקעת מבנה ללא היתר
לא תחול חובת תשלום פיצויים על הפקעת מבנה אם הוקם תוך הפרת חוק התכנון והבנייה, אך רשאית הועדה המקומית לשלם פיצויים לתובע
16.4.2006
בית המשפט קבע כי המבנים נבנו עוד במהלך שנות ה-40, שנים רבות טרם חקיקתו של חוק התכנון והבנייה, וגם לאחר שנחקק החוק לא הייתה בידי הבעלים אפשרות ממשית לקבל היתרי בנייה למבנים עקב העדרה של תכנית מתאר מאושרת.

השבת ארנונה שנגבתה ביתר
כל חודש מתיישנות תובענות פוטנציאליות של השבת ארנונה שנגבתה ביתר בהיקף של מיליוני שקלים. המסקנה היא, שרצוי ליזום בדיקת עומק של חוקיות תעריפי הארנונה, ויפה שעה אחת קודם
16.4.2006
כל נישום בארנונה, חדש או ותיק, אמור לשכור צוות מומחים, שיבחנו בזכוכית מגדלת את צווי הטלת הארנונה משנת 1985 ואילך, ויחפשו אי חוקיות בתהליכי החקיקה.

היטל השבחה בגין תוספת קומה בהקלה
ערעור וערעור שכנגד על שומה מכרעת שיצאה מלפני שמאי המקרקעין רן וירניק בעניין היטל השבחה בגין תוספת קומה שניתנה לבנייני מגורים שנבנו ברעננה
28.3.2006
בית המשפט הגדיר את סמכות השמאי המכריע 'כהכרעה "שומתית" בין עמדות השמאים משני הצדדים, לעניין קיום וגובה ההשבחה, ולא בשאלה המשפטית של הצורך להיזקק להליך של הקלה'.

פסיקה וחקיקה במיסוי מקרקעין
עידכונים - פברואר 2006
מאת: עו"ד רו"ח פנחס גלעד
8.3.2006
ב- עידכונים תמצאו את השורה התחתונה של הפסיקה בתחום מיסוי המקרקעין ונושאים קרובים. כמו כן תמצאו איזכור לדברי החקéקה הרלבנטיים שנתפרסמו ברשומות במהלך החודש החולף. ב- עידכונים נעשה מאמץ לכלול רק את אותם חידושים שיש בהם עניין.

הגיגים אודות הפיצויים בחוק פינוי בינוי
פתגם אנגלי ידוע גורס כי ביתו של פלוני הוא מבצרו. גם בארץ קדשנו רווחה הגישה של "קדושת הקניין", וכי בעל קניין מוגן מפני פגיעה בקניינו, אלא על פי התחייבויותיו או על פי רצונו
3.3.2006
ונשאל (ולא נשיב) מה קורה במקרה שפלוני קנה דירה בבית משותף וכל רצונו הוא שבערוב ימיו יניחוהו לנפשו ושכניו מעונינים להתקשר בעסקת "פינוי ובינוי"? האם ראוי לאפשר לשכניו לתבוע אותו בנזיקין? והאם תעמוד לו הגנת הנסיבות המיוחדות?

חוק פינוי ובינוי (פיצויים), תשס"ו-2006
3.3.2006
הנוסח המלא של החקיקה.

פיצויי הפקעה בכביש חוצה ישראל
אינטרס הפרט מול אינטרס הציבור
22.2.2006
האם יש לשום מקרקעין שהופקעו לצורך כביש חוצה ישראל בהתאם לשוויים כקרקע חקלאית, ובהתעלם מייעודם על פי התכנית המפקיעה או שמא יש להעריך את המקרקעין בייעודם ובשימוש החדש שנעשה בהם על פי אותה תכנית (דהיינו כביש אגרה- מסחרי)?

פטור מארנונה לנכס ריק - הבעלים נגד השוכר
בעלים של נכס ריק ביקש פטור מארנונה ונדהם לגלות שהפטור כבר ניתן לשוכר
מאת: עו"ד רו"ח פנחס גלעד
22.2.2006
המודעות לחלק מה"קושי" הביאה את ביהמ"ש העליון לקבוע שמן הראוי ליצור נוהל, כפי שהמליצה לכאורה ועדת הערר, לפיו תקבל הרשות המקומית את עמדת הבעלים לפני מתן הפטור לשוכר. אלא שהמלצת ועדת הערר הייתה שייקבע נוהל מסודר של קבלת הסכמת הבעלים.

פסיקה וחקיקה במיסוי מוניציפלי
עידכונים - ינואר 2006
מאת: עו"ד רו"ח פנחס גלעד
7.2.2006
גם מחזיק שאינו בעלים רשאי לבקש ולקבל פטור "נכס ריק" ל-6 חודשים. כך עולה מפס"ד של ביהמ"ש העליון. כל עוד לא שונה החוק מחייבת פסיקה זו משכירי נכסים למצוא בעת השכרת נכסים ובמהלך ההשכרה פתרונות כדי למנוע אפשרות של אובדן הפטור אותו הם רוצים לשמור לעת הצורך.

מהו בניין שניזק באופן משמעותי לפי סעיף 330 לפקודה? - תלוי את מי שואלים
בעקבות עמ"נ (ת"א) 114/05 מנהל הארנונה בעירית תל אביב נ' חברת עדן יפו בע"מ
מאת: עו"ד שרון אביגד
25.1.2006
למרות החלטתו לקבל הערעור לא חש כבוד השופט בנוח עם התוצאה של פסק הדין, שכן מחוות הדעת ועובדת סירובה של עירית תל אביב לקבל לידיה הנכס ללא תמורה עולה ברורות, כי לפחות חלק מהנכס אינו ראוי לשימוש, וברור, כי לו הוא היה דן לראשונה בתיק התוצאה הייתה שונה אולם כבול הוא בהחלטתה של כבוד השופטת דותן אשר הפכה לחלוטה

היטל השבחה בגין שטח מופקע שהוחזר לבעליו
דין היטל השבחה בגין שטח שהופקע בעבר ולימים בוטלה ההפקעה ותכנית משביחה הוסיפה לו זכויות ולאחר אישורה של התכנית הוחזר השטח לבעליו המקוריים
18.1.2006
שאלה זו שהועלתה על ידי המערערים במלוא חריפותה קוראת תגר על קביעת השמאי המכריע הואיל ועל פניו טרם הועברה הבעלות בתוספת השטח לידי המערערים בעת אישור התוכנית וביטול ההפקעה.

מיליון דולר ביני לבינך
אין צורך בהקדמת הסכם פיצוי לאישור תכנון
8.1.2006
רבים מאתנו מכירים את תחנת הדלק הממוקמת בצומת "רעננה צפון", בשולי כביש מספר 4 (כביש ת"א - חיפה הישן). מדובר בצומת המשמש עורק תחבורה מרכזי ובשעות העומס נגרמים פקקי תנועה המקשים על הנהגים הרבים הנזקקים לנתיב זה.

על חברה קהילה ומשפט - ארכיב ינואר-יוני 2005
1.1.2005


על חברה קהילה ומשפט - ארכיב יולי-דצמבר 2004
1.7.2004


על חברה קהילה ומשפט - ארכיב ינואר-יוני 2004
1.1.2004


על חברה קהילה ומשפט - ארכיב 2003
1.1.2003


זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן