ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/6/2024
גרסת הדפסה

הממשלה מתכוונת למעול בתשלומי הארנונה שהיא משלמת לרשויות המקומיות

מישהו בממשלה התבלבל בין מעמדו כמשלם ארנונה לבין תפקידו השלטוני


22/7/2008

תשלומי הארנונה של המדינה עולים בהתמדה ומתקרבים למיליארד ש"ח לשנה. שר הפנים, מאיר שטרית, מתכוון לשים יד על הכסף, ולחלק אותו בין הרשויות המקומיות לפי שיקול דעתו.

באמצעות אקרובטיקה משפטית בחוק ההסדרים, יוכל שר הפנים להעביר את כספי הארנונה של עיר פלונית לעיר אחרת בתירוץ שמדובר בכספי הממשלה המנותבים לרשויות מקומיות שמגיעים להם מענקי איזון.

מענקי האיזון הם מענקים ממשלתיים לרשויות המקומיות, הנקבעים לפי ההפרש בין ההוצאה הנדרשת לרשות כדי לספק לתושביה רמת שירותים מינימלית לבין ההכנסה הפוטנציאלית שלה.

קצת היסטוריה

המדינה מעלה במס הרכוש העירוני עד לשנת 1967 גבו הרשויות המקומיות ארנונת רכוש. בשלב הראשון "אוחדה" ארנונת הרכוש העירונית בשנת 1968 עם מס הרכוש, והמדינה העבירה 40% ממנו לרשויות המקומיות. בשלב השני "מעלה" המדינה בארנונת הרכוש בנימוק שהיא תחלק את הכסף לרשויות המקומיות החלשות.

המדינה מעלה באגרת רישום המקרקעין עד לשנת 1974 גבו הרשויות המקומיות חלק מאגרת רישום המקרקעין ששולמה בגין העברת מקרקעין בתחום שיפוטן. בשלב הראשון בוטלה אגרת הרישום בשנת 1974 והוחלפה במס רכישה והמדינה העבירה חלק ממנו לרשויות המקומיות. בשלב השני "מעלה" המדינה באגרת הרישום בנימוק שהיא תחלק את הכסף לרשויות המקומיות החלשות.

המדינה מתכוונת למעול בארנונה הכללית עד לאמצע שנות התשעים הייתה המדינה פטורה מרוב תשלומי הארנונה, כלומר תושבי העיר (את, אתה ואני) סבסדו את השירותים העירוניים שנתנה העיר שלנו למשרדי הממשלה. באמצע שנות התשעים קרה נס, ובוטל הפטור מארנונה לנכסי הממשלה. בשלב הראשון מתכוון שר הפנים לשים יד על כספי הארנונה שהממשלה משלמת לרשויות המקומיות "החזקות" ולשלם באמצעותו את מה שהממשלה חייבת לשלם ממילא לרשויות המקומיות החלשות. בשלב השני תמעל הממשלה במס אחר שגובות הרשויות המקומיות החזקות בנימוק שהיא תעביר אותן לרשויות החלשות.

לכסף אין ריח

אנו משלמים למדינה מס הכנסה ומע"מ על מנת שהממשלה תקיים את התחייבויותיה, ובין היתר תעביר את מענקי האיזון הם לרשויות מקומיות חלשות. אנו לא משלמים ארנונה עירונית לרשות המקומית שבה אנו גרים על מנת שהממשלה "תעביר" אותה לרשות מקומית אחרת.

התירוץ העלוב של הממשלה הוא, שהיא תנתב את כספי הארנונה שהיא משלמת לרשויות המקומיות. לכסף אין ריח, ואין הבדל בין השקל שאני משלם לעירייה כארנונה לבין השקל של המדינה.

כשם שאת, אתה ואני לא רשאים להחליט מה תעשה העירייה בשקל שלנו, ובוודאי שלא רשאים להחליט שהעירייה תתרום אותו לתושבי עיר אחרת, גם הממשלה אינה רשאית לעשות כן.

שר הפנים התבלבל בין מעמדה של הממשלה כמשלם מסים לבין תפקידה של הממשלה לתמוך ברשויות מקומיות שהוקמו על פי החלטות הממשלה הרחק ממרכז הארץ, וכשלונה של הממשלה לפתח שם אזורי תעסוקה על מנת שלא יהיו חלשות לנצח.

אז מה היה לנו?

  1. הממשלה מחליטה ליישב את הגליל והנגב. כאזרח המדינה זה לא מזיז לי, אבל אני משלם מס הכנסה ומע"מ על מנת שהממשלה תסבסד על חשבוני את ההתיישבות. עד כאן הכל בסדר גמור, ואני בעד ההתיישבות ובעד הממשלה.

  2. הממשלה מחליטה ליישב את הגליל והנגב. כתושב רמת גן זה ממש, אבל ממש לא מזיז לי. אני משלם ארנונה לעירייה ומצפה מהממשלה לעשות בדיוק אותו דבר תמורת השירותים שהיא מקבלת. איני רוצה לסבסד את המדינה. אני לא אמריקה.

  3. הממשלה מועלת בכספי הארנונה שהיא חייבת לעירייה שלי. כתושב רמת גן זה ממש, אבל ממש מרגיז אותי. אז אם הממשלה תמעל בארנונה אולי גם אני אעשה אותו דבר ואמעל בארנונה, ואז העירייה שלי תהיה "חלשה" והממשלה לא תמעל בארנונה שהיא משלמת לעירייה.

אני קורא לכל נישום בארנונה ברשויות החזקות להגיש עתירה לבג"צ לביטול חוק המעילה.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן