ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/6/2024
גרסת הדפסה

אגרת פינוי אשפה בלתי חוקית

בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה


2/7/2009

עיריית קרית ביאליק תבעה מבעלי הקריון לשלם אגרת פינוי אשפה של 54,784 ₪ לחודש. בקריון עתר לבית המשפט המנהלי בחיפה, וטען, כי דרישת התשלום היא בלתי חוקית, בלתי סבירה ומפלה.

בית המשפט פסק, כי העירייה חייבת לפנות אשפה וכי הארנונה כוללת בחובה גם תשלום בגין פינוי אשפה, אולם לא בפינוי אשפה בהיקף חריג. כאשר מדובר בשירותים החורגים מגדר השירות הרגיל של פינוי אשפה, העירייה מוסמכת להטיל אגרה בגין פינוי אשפה חריגה מעבר לאשפה הרגילה של תושב מן השורה. וכך פסק בית המשפט:

השופט רון שפירא

"הדבר מאפשר לרשות המקומית לממן ולשאת בהוצאותיה מחד ומונע כפל גביה מאידך וכן מסייע לשמירה על עקרון השוויון, שכן האבחנה מבוססת על שוני משמעותי בהיקף השירות הציבורי שניתן לשני גורמים ולכן הינה אבחנה רלוונטית ולגיטימית. עם זאת, סבורני כי יש לקבוע בחוק העזר קריטריונים ברורים לצורך בדיקת קיומה של אשפה חריגה בנכסים בתחומה ולחייב באגרת פינוי אשפה אך ורק למימון הוצאות החורגות מהשירות הרגיל לתושב בגין פינוי אשפה...

יש הגיון בטענת המשיבה כי יש להטיל על העותרת אגרת פינוי אשפה בגין פינוי כמויות חריגות של אשפה, זאת מאחר שהנכס של העותרת מייצר אשפה החורגת מהכמות שמייצר האזרח הרגיל. עם זאת, ובטרם תוכל המשיבה להשית חיוב לראשונה בגין אגרת פינוי אשפה, עליה לקבוע קריטריונים ברורים וסבירים במסגרת חוק העזר לקיומה של אשפה חריגה ולחייב אך ורק בגין כמות חריגה...

השתת אגרת פינוי אשפה על נכס מסוים, כאשר המשיבה עצמה טוענת כי טרם הושתה אגרה מסוג זה על כל נכס נוסף בשטחה, כאשר קיימים נכסים בעלי מהות דומה, יש בה משום פגיעה בחופש התחרות של העותרת ושל השוכרים המפעילים חנויות ועסקים דומים בנכס של העותרת, פגיעה בחופש העיסוק ובפרנסה שלהם והיא נגועה באפליה פסולה שכן היא מקנה עדיפות בלתי הוגנת למתחרים עסקיים וגורמת לנזק כלכלי לעותרת ולשוכרים המחזיקים בעסקים בנכס של העותרת."

בספר שופטים בפרק י"ז פסוק ו' שנינו: בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. אז לא היה מלך ותושבי הארץ עשו כרצונם. היו ימים. להבדיל מעם ישראל בתקופת השופטים, התברכנו בימים טובים אלה ב- 265 מלכים מקומיים הלא הן העיריות והמועצות האזוריות והמקומיות, וסדר ושלום ושלווה הם משרים על כולנו.

הפסוק "איש הישר בעיניו יעשה" אינו מיוחס עוד לתושבי ישראל, הנאנקים תחת עולם של המסים, האגרות, ההיטלים, דמי ההסכמה, ותשלומי החובה לביטוח הלאומי ולקופות החולים, אלא מיוחס לאותם שליחי ציבור שלקו באובדן זיכרון, ושכחו שהם נבחרו לשרת אותנו ולא לרדות בנו.

נישומים יקרים, בדקו אם כמות האשפה שלכם היא חריגה, ואם באמת חלה עליכם חובה לשלם תמורת פינויה בנוסף לארנונה שאתם מחויבים בה.

_________

עת"מ 7784-04-09 קריון - מרכז קניות בע"מ נגד עירית קרית ביאליק
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים השופט רון שפירא ניתן ביום 28.6.2009


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>
  1. מוסריות ומוסדות חברתיים.   מאת: מלכה.    5/7/2009

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן