ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/3/2024
גרסת הדפסה

ועדת הערר של הארנונה

הגדרת תפקידיו של מזכיר ועדת הערר


10/10/2009

בכל הרשויות המקומיות מזכיר ועדת הערר כפוף למנהל הארנונה או לבעל תפקיד דומה, אולם דבר זה אינו מעיד על תקינות אלא על נוהג. ברשימה קצרה זו אנסה לעמוד על הגדרת תפקידו של מזכיר ועדת הערר ועל הכפיפות המנהלית שלו.

לכל ועדת ערר של ארנונה יש מזכיר או מזכירה, ותפקידם כולל שורה של תפקידים אדמיניסטרטיביים, ואלה עשרת העיקריים שבהם:

א. ניהול פנקס העררים, הכולל את רישום העררים שנתקבלו ואת מועד קבלתם;

ב. קבלת כתבי בי-דין, כגון: כתב הערר, תשובת מנהל הארנונה, בקשות שהוגשו וכיוצא באלה והטבעת חותמת "נתקבל" הנושאת את שם ועדת הערר ותאריך;

ג. שיגורם של כתבי בי-דין ליו"ר ועדת הערר, לחברי ועדת הערר, לעורר ולמנהל הארנונה;

ד. קביעת מועדי הדיון של ועדת הערר;

ה. הזמנת הצדדים לדיונים שנקבעו;

ו. הזמנת עדים;

ז. שיגור החלטת ועדת הערר לצדדים;

ח. ניהול פרוטוקול ועדת הערר;

ט. תיוק העררים;

י. גניזת תיקי ערר שהסתיימו.

ועדת הערר היא מותב שיפוטי לכל דבר ועניין, וכללי המשפט המנהלי חלים עליה. האפשרות של צד לדיון משפטי להשפיע על הניהול האדמיניסטרטיבי של מותב שיפוטי היא אפשרות פסולה לחלוטין.

כאשר ברשות מקומית פלונית יש מספר זעום של עררים בשנה, אין הצדקה למנות מזכיר לוועדת הערר במשרה מלאה, אולם אם מספר העררים הוא רב, יש למנות מזכיר שאינו עוסק בתחום אחר.

הרשות השיפוטית אינה כפופה לרשות המבצעת, ועל כן המזכיר של כל בית משפט כפוף לנשיא בית המשפט. מטעם זה, אין להכפיף את מזכיר ועדות הערר לשום גורם ברשות המקומית שהיא רשות מבצעת, אלא ליו"ר ועדת הערר.

על יו"ר ועדת הערר מוטלת חובה להנחות את מזכיר ועדת הערר במילוי תפקידיו המנהליים ולפקח על ביצועם.

אין פסול בכך, שמזכיר ועדת הערר מקבל את שכרו מקופת הרשות המקומית, ובלבד שאת הוראותיו הוא יקבל אך ורק מיו"ר ועדת הערר. אין פסול בכך, שמזכיר ועדת הערר ימלא תפקידים נוספים ברשות המקומית, ובלבד שלא יהיה מעורב באופו אישי בקבלת החלטות הנוגעות לגביית הארנונה, משום שמעורבות כזו עלולה לטשטש את הגבולות בין תפקידיו השונים.

יש מספר רשויות מקומיות, שבהן מכהנת יותר מוועדת ערר אחת של ארנונה. במקרה כזה, על המועצה להחליט מי מבין יושבי הראש של ועדות הערר יכהן כנשיא ועדות הערר. מזכיר ועדות הערר יהיה כפוף לנשיא ועדות הערר. הנשיא יחליט איזו ועדת ערר תדון בכל ערר שיוגש, וינחה את המזכיר בהתאם לכך.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>
  1. שכר   מאת: הרשקו צפורה    25/6/2013
  2. שכר מזכירת ועדת ערר    מאת: מיטל    17/11/2014

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן