ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/3/2024
גרסת הדפסה

עיריית תל אביב תשיב חלק מאגרת גרירה לא חוקית

אלון גולן ה"עבריין" זכה בבקשה לתובענה ייצוגית


15/10/2009

מעשה שהיה כך היה

אלון גולן תבע את עיריית תל אביב יפו בתביעה מנהלית-ייצוגית בגין העברת 33% מדמי הגרירה של רכבו, אותם שילם לחברת הגרירה בנוסף לקנס בגין העבירה. הסכום שהועבר לעירייה על ידי חברת הגרירה היה 83 ש"ח.

בית המשפט המנהלי בתל אביב, מפי השופטת שרה גדות, החליט לאשר את התובענה כתביעה ייצוגית. להלן מבחר מובאות מפסק הדין.

 השופטת שרה גדות השופטת שרה גדות

"על פי עקרון חוקיות המינהל לעירייה סמכויות המוקנות לה בדין, ובדין בלבד, וגביית תשלום ע"י העירייה יכולה להיעשות אך ורק מכוח סמכות מפורשת."

המחלוקת הייתה, האם העירייה מוסמכת לגבות מתוך התשלום לגורר את הסכום המועבר אליה. העירייה טענה, כי התשלום מכסה את הוצאותיה הכרוכות בגרירה. נפסק, כי באמצעות התשלום לגורר, אשר חלק ממנו מועבר אל העירייה, היא גובה תשלום אשר אינו מעוגן בחוק, ואשר אין לה סמכות לגבותו. אין בדין הוראה לגבי תשלום הוצאות העירייה.

העירייה טענה, כי השבת הכספים תיפגע בתקציבה ותגרום לפגיעה בציבור בכללותו. נפסק: "אין מקום לפטור את הרשות מחובת ההשבה, אלא מקום בו הוכחו גובה הנזק ועוצמת הפגיעה ברשות ובתושביה, אשר מצדיקים השבה חלקית או אי השבה מוחלטת."

העירייה טענה, כי התובענה לא הוגשה בתום לב משום שהתובע רוצה להימנע מתשלום הסכום שנדרש ומנסה להתחמק מתוצאות עבריינותו. נפסק: "העובדה לפיה חנה המבקש שלא כדין אינה מהווה נימוק של חוסר תום לב בגינו יש לדחות את התובענה, בבואו לדרוש השבת כספים שנגבו שלא כדין."

בכל שנה נגררים כ- 95,000 כלי רכב, מדובר בקבוצה גדולה של מעוניינים, אשר קיים קושי ניכר לאתרם ולצרפם כתובעים, ולכן יש הצדקה לתובענה ייצוגית.

תום לב

אין לי מה להוסיף או להעיר על פסק הדין, ואסתפק בעיון באחת מטענות העירייה, כי התובענה לא הוגשה בתום לב משום שהתובע רוצה להימנע מתשלום הסכום שנדרש ומנסה להתחמק מתוצאות עבריינותו.

אלון גולן ה"עבריין" לא רצח, לא שדד, לא אנס, לא מעל, לא היכה, לא שיחד, לא העלים הכנסה ולא זייף. ה"עבריין" החנה את רכבו במקום אסור.

על עבירה זו נענש ה"עבריין" בתשלום קנס, ובכך הוא פרע את חובו לחברה.

העבירה החמורה הזו אינה נושאת קלון, ואלון גולן ה"עבריין" יכול לשמש בכל תפקיד ציבורי רם ונישא מבלי שתדבק בו תווית של עבריין.

אבל, לדעת עיריית תל אביב, שהקומה ה- 12 שלה נושקת בתחתית השמים, אלון גולן ה"עבריין" אינו תם לב, משום שהוא מנסה לערער את אושיות החוק והצדק, ומנסה להתחמק מתוצאות עבריינותו.

ממה מנסה ה"עבריין" אלון גולן להתחמק ?

מתשלום חובה שנגבה ממנו שלא כדין, ללא כל חוק מסמיך.

* * *

95,000 גרירות בשנה כפול 83 ש"ח הם 7,885,000 ש"ח. מאז הוגשה התובענה על ידי ה"עבריין" אלון גולן בשנת 2000, במהלך 9 השנים שחלפו, גבתה עיריית תל אביב, שהקומה ה- 12 שלה נושקת בתחתית השמים, כ- 70,000,000 מיליון ש"ח שלא כדין.

עכשיו מתברר, ש"העבריין" אלון גולן הוא תינוק של בית רבן.

עכשיו מתברר, שעיריית תל אביב היא עבריין סדרתי, שנטלה 83 ש"ח מ- 855,000 נהגים "עבריינים" בנוסף לקנס שנשאו בו בגין עבריינותם.

* * *

אבל זה לא מפריע לעירייה לטעון בבית המשפט שאלון גולן הוא עבריין.

עובדה, טענו כפי שטענו, והשמים לא נפלו.

_________

ת"מ 112/07 בש"א 30247/07 אלון גולן נגד עיריית תל אביב
בית המשפט המחוזי תל אביב יפו בשבתו כבית משפט לעניניים מנהליים
השופטת שרה גדות, 14.10.2009


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>
  1. גביה לא חוקית של עיריית ת"א   מאת: גבי    29/11/2009

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן