ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/3/2024
גרסת הדפסה

אין הצדקה לאישור תוספות הארנונה בסוף שנת הכספים

שרי הפנים והאוצר נוהגים לאשר את תוספות הארנונה לקראת סוף שנת הכספים, ובכך הם תורמים לחוסר ודאות תקציבי הן אצל הרשויות המקומיות והן בקרב בעלי דירות המגורים ובעלי העסקים

מאת: ערן  פייביש, עו"ד  

2/11/2010

בכל שנה אחרי החגים, אנו זוכים ל"שי" משר הפנים - אישור לתוספות ארנונה רטרואקטיבית מתחילת השנה בעשרות רשויות מקומיות. ואנו משלמים תוספת ארנונה על הבית שבו אנו מתגוררים ועל העסק שלנו.

לקראת סוף כל שנה, יושבים ראש הרשות המקומית והגזבר, דנים בתקציב לשנת המס הבאה, וכאשר עולה הצורך בתקציבים נוספים, מייקרים את תעריפי הארנונה. התקציב וצו הארנונה הכולל את התוספת מועברים לאישור מועצת העיר, ובמרבית המקרים היא מאשרת אותם. לאחר אישור המועצה, מועברת הבקשה לתוספת הארנונה לאישור שרי הפנים והאוצר.

מתוך 256 רשויות מקומיות, קרוב ל- 200 רשויות מבקשות מדי שנה תוספות בארנונה. במשרד הפנים יש מחלקה, שתפקידה לבחון כל בקשה כזו, ועבודתה אינה פשוטה. יש לבחון כל בקשה בקפידה, ולקבוע אם לקבלה במלואה או בחלקה או אם לדחותה.

למרות שנדרשת עבודה יסודית בבדיקת הבקשות, אין הצדקה שהתהליך לא יסתיים תוך חודשיים או שלושה, על מנת שגם הרשויות המקומיות ידעו מהו תקציבן השנתי, וגם בעלי העסקים יוכלו לשקלל את ההוצאות בעסקיהם. בעלי העסקים כמו גם מחזיקי דירות המגורים מנהלים את תחשיב הוצאותיהם על בסיס חיובי הארנונה הדו-חודשיים.

רוב הרשויות שולחות בחודש ינואר מכתב המצורף לחיוב הארנונה השנתי, ובו מצוינת תוספת הארנונה המבוקשת, ולקראת סוף השנה, לצד החיוב הדו-חודשי הרגיל מבצבצת תוספת הארנונה לאחר שאושרה. יש רשויות מקומיות מעטות, שגובות את תוספת הארנונה עוד לפני שאושרה במסגרת חיובי הארנונה השוטפים, בנימוק שהמשלמים לא יופתעו מחיוב מוגדל אם יתקבל האישור.

הפתרון לבעיה הנוצרת מאישור הבקשות לקראת סוף השנה הוא בהקמת צוותים מיוחדים שיבדקו בתחילת השנה את כל הבקשות לתוספת הארנונה על פי הוראות וכללים סדורים. את ההחלטות יש לפרסם עד לסוף חודש פברואר, או אז ידעו הרשויות המקומיות והנישומים בארנונה לתכנן את הוצאותיהם בהתאם.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן