ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/3/2024
גרסת הדפסה

כיבוד הסכם שומת ארנונה אינו נחלתה של עיריית חולון

הסתמכות נישום על שומת ארנונה הביאה לביטול הגדלת החיוב

מאת: צחי  שרף, עו"ד  

16/4/2011

מעשה שהיה כך היה

חברת פרי ירוחם עוסקת בהשכרת רכב באזור התעשייה. בשנת 2005 התגלעה מחלוקת לגבי חיובי ארנונה, ונחתם הסכם פשרה שאושר על ידי ועדת הערר. באפריל 2008 החליטה פרי ירוחם לפרק שני גגות, פנתה למנהלת הארנונה לקבלת אישור מראש להפחתת החיוב בארנונה. מנהלת הארנונה נענתה בחיוב, הגגות פורקו, והבקשה להפחתת הארנונה אושרה.

בשנת 2010 הוצאה שומת ארנונה מוגדלת, והחיוב השנתי צמח מ- 406,614 ש"ח ל- 1,526,481 ש"ח, ופרי ירוחם עתרה לבית המשפט.

פסיקת בית המשפט

הסכם הפשרה הוא פסק דין המחייב את הצדדים. על מנת להשתחרר מהסכם שלטוני, יש להוכיח אי שוויון ואפליה בין חיובי הארנונה של פרי ירוחם לבין נישומים אחרים. רשות מקומית חייבת להודיע לנישום מראש, כי מסיבות משפטיות או עובדתיות בא הסכם לסיומו במישור החוזי, ולציין את השפעת הביטול על מנת שיוכל להתכונן לעתיד. אין די במשלוח שומת ארנונה מתוקנת.

השופטת נגה אהד

בית המשפט אישר את טענת ההסתמכות של הנישום משנת מס אחת לאחרת. לא מדובר בהסכם זניח או חדש, אלא בהסכם שקוים במשך מספר שנים. עיריית חולון ומנהלת הארנונה לא הציגו כל צידוק חוקי לשנות או לבטל את ההסכם ולא הוכיחו שיש פגיעה בעקרון השוויון במסים ואפליה כלפי נישומים אחרים.

המצג שיצרה עיריית חולון כאשר השיתה ארנונה בהתאם להסכם הפשרה איפשר לפרי ירוחם להסתמך בתכנוניה העסקיים על סכום הארנונה והחברה "לא אמורה להביא במניין חישוביה ושיקוליה העסקיים אפשרות שבוקר בהיר אחד, יקומו המשיבות ויחליטו להתעלם מהסכם לפיו נוהגים הצדדים מזה מספר שנים, ויחייבו חיובי ארנונה גבוהים, בהם היא אינה יכולה לעמוד... משמעות החלטת שומה רטרואקטיבית במקרה זה, כמו גם התעלמות מהמסוכם במשך שנים בין הצדדים, מהווה פגיעה ממשית בעותרת ובית משפט לא יתן ידו לכך.." עיריית חולון חויבה בשכ"ט של 30.000 ש"ח.

צא ולמד

בכל שיטת משפט במדינה נאורה, מוטלת על הרשות המנהלית חובה לכבד את הסכמיה עם האזרח. מאחר שהרשות המנהלית היא נאמן הציבור, מוטלות עליה חובות נוספות, ומטרתן להבטיח, שהרשות תפעל כלפי אזרחיה בתום לב, בהגינות, ותשמש אות ומופת לשמירה החוק.

פסק הדין שניתן ע"י השופטת נגה אהד חושף תמונה עגומה ומצערת. מתברר, כי עיריית חולון אינה הולכת בתלם שורה ארוכה של הלכות של בית המשפט העליון, בהן נקבעו כללים שקיבלו ביטוי בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

_________

עת"מ 31041-09-10 פרי ירוחם חברה לרכב בע"מ נ' עירית חולון ואח', בית המשפט לעניינים מנהליים בפתח תקווה, השופטת נגה אהד, ניתן ביום 7.4.2011.

הכותב הוא ממשרד ד"ר הנריק רוסטוביץ ושות' חברת עורכי דין


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן