ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/3/2024
גרסת הדפסה

לעיריית הרצליה אין במה להתפאר

כשהחוקים רעים, עדיין עשויים פקידים טובים למשול; אך כשהפקידים רעים, אפילו החוקים הטובים ביותר אינם עשויים לעזור

מאת: ד"ר הנריק  רוסטוביץ, עו"ד  

29/11/2011

מעשה שהיה כך היה

עיריית הרצליה החלה בהליכי גבייה מנהליים נגד מירב פלקון בגין חוב ארנונה. טענותיה של מירב, כי לא החזיקה בנכס נתקלו באוזניים אטומות. מירב הגישה השגה ומנהל הארנונה דחה אותה. גם ועדת הערר דחתה את הערר שהוגש. בצר לה, ערערה מירב לבית המשפט במטרה לבטל את חיוביה בארנונה ולהפסיק את הגבייה המנהלית.

מאחר שהעירייה הסתירה ממירב ומוועדת הערר עובדות רלוונטיות, נאלצה מירב לפנות אל הממונה על חופש המידע. הממונה המציא לה חלק מהראיות שהוסתרו, אולם לא המציא את כל אותן ראיות, שהמשיכו להיות "ראיות נסתרות". ראיות אלה הוגשו לבית המשפט בערעור.

פסיקת בית המשפט

בית המשפט קיבל את הערעור וביטל את החלטת ועדת הערר.

בית המשפט קבע, כי מירב לא החזיקה בנכס, ולא הייתה הצדקה להטיל עליה את הארנונה, ופסק:

"המידע שבידי המשיבה באשר לזהות המחזיק לצורך חיוב בארנונה השתנה כבר בראשית שנת 2005, עוד בטרם היווצרות החוב נשוא הערעור. למצער, היה בידי העירייה במועד זה די מידע, על מנת שתחול עליה חובה לערוך בדיקה שמטרתה לעמוד על זהות הנישום הנכון והראוי לצורך חיוב בארנונה...

המשיבה כלל לא טרחה לעדכן את ספריה באופן שיישקפו את המצב העובדתי לאשורו. ממילא, המשיבה כלל לא טרחה לפעול לגביית החוב מהמחזיק בפועל. במקום, בחרה המשיבה לנקוט בהליכי גבייה מינהליים כנגד המערערת."

השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן

בית המשפט לא הסתפק בהכרעה זו, והתייחס אל התנהלותה של העירייה לפני הדיון המשפטי ובמהלך הדיון המשפטי בוועדת הערר, ופסק -

"החלטתה של המשיבה לנקוט בהליכי גבייה מינהליים כנגד המערערת, בנסיבות בהן הייתה ידועה לו זהות המחזיק בפועל, הינה בלתי סבירה...

אם בכך היו מתמצים מחדליה של המשיבה, הייתי מסתפקת בקביעה כי התנהלות מעין זו הינה בלתי סבירה, אינה עולה בקנה אחד עם חובת ההגינות המוטלת על המשיבה כנאמן הציבור ועל פניו אף רשלנית, בשים לב לעובדה שהמחזיקים בפועל הפכו, בינתיים, לחדלי פירעון.

ברם, בענייננו, הראיות והמסמכים שהביאו אותי לכלל מסקנה כי למשיבה הייתה ידיעה מפורשת על כך שהמערערת לא הייתה המחזיקה בנכס בתקופה הרלבנטית לחוב, הוסתרו מהמערערת וכלל לא היו חלק מחומר הראיות שהוצג לפני וועדת הערר. חומרה מיוחדת אני רואה בכך שכאשר המערערת ביקשה פרטים מהמשיב לעניין החוב, המציאה המשיבה למערערת תדפיס חשבון ממנו ניתן היה ללמוד, כביכול, כי המערערת רשומה כמחזיקה מאז שנת 2003, שעה שמדובר בתדפיס רטרואקטיבי והלכה למעשה המערערת נרשמה כמחזיקה רק ביום 30.8.06."

וסיים בית המשפט בביקורת קשה נגד עיריית הרצליה, ואמר -

"התנהלות המשיבה בענייננו מעוררת תחושה קשה ביותר. נראה כי לאחר שהמשיבה נוכחה לדעת שלא ניתן לגבות את חוב הארנונה מחברת פלקון ומהשוכרת, סברה כי כל האמצעים כשרים בדרכה לגבות את חוב הארנונה מהמערערת, אף ללא סמכות ובסיס חוקי לעשות כן."

העירייה חויבה בשכ"ט עו"ד בסך 40,000 ₪.

אוי לעיניים שכך רואות, אוי לאוזניים שכך שומעות

אוטו פון ביסמרק שאיחד את גרמניה ושלט בה במאה ה- 19 אמר: "כשהחוקים רעים, עדיין עשויים פקידים טובים למשול; אך כשהפקידים רעים, אפילו החוקים הטובים ביותר אינם עשויים לעזור."

המחוקק הקנה לפקיד השומה של הארנונה סמכות להשית ארנונה על הנישומים, והקנה למנהל הארנונה לדון ולהחליט בהשגות על שגיאות בשומת הארנונה.

המחוקק לא הקנה לפקידי הרשות המקומית סמכות להשית ארנונה באופן בלתי מוצדק.

המחוקק לא הקנה לפקידי הרשות המקומית סמכות להסתיר מידע שעשוי לעזור לנישום.

המחוקק לא הקנה לפקידי הרשות המקומית סמכות לפעול בהליכי גבייה מנהלייםלגביית חיובי ארנונה שנויים במחלוקת.

המחוקק לא התיר לשום אדם להטעות מותבים משפטיים בהמצאת מסמכים מטעים.

דברים אלה אינם מוכרים לעיריית הרצליה, ומהעובדות המובאות בפסק הדין המפורט, עולה מחזה עגום של ניסיון לגזול את כספיה של מירב פלקון. בית המשפט נקט בלשון דיפלומטית כאשר קבע, כי עיריית הרצליה סברה, כי כל האמצעים כשרים בדרכה לגבות את חוב הארנונה מהמערערת, אף ללא סמכות ובסיס חוקי לעשות כן.

אוי לעיניים שכך רואות, אוי לאוזניים שכך שומעות.

___________

עמ"נ 2053-10-10 מירב אלפנדרי פלקון נ' עיריית הרצלייה, בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, כב' השופטת דר' מיכל אגמון-גונן, ניתן ביום 26.9.2011


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן