ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/3/2024
גרסת הדפסה

הכללים בהשבת היטל השבחה ששולם ביתר

כאשר ועדה מקומית לתכנון ובנייה גובה היטל השבחה ביתר, עליה להשיבו ביצרוף הפרשי הצמדה וריבית של 0.5% לחודש ממועד התשלום ועד למועד ההשבה

מאת: ד"ר הנריק  רוסטוביץ, עו"ד  

5/2/2016

כונס נכסים בתיק הוצל"פ למימוש משכנתא ביקש לקבל אישור להעברת הזכויות במקרקעין, ונדרש לשלם את היטל ההשבחה כתנאי למתן האישור. הכונס שילם, קילב אישור, ותבע השבה של הכסף ששולם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור של 0.5% לחודש. לאחר הגשת התביעה הוסכם, כי הכסף יושב, ונותרה מחלוקת בדבר גובה הריבית.

הוועדה המקומית טענה, כי סעיף 17 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה מחריג במפורש את תחולתו של סעיף 6 לחוק ההצמדה. נפסק, כי המקור הנורמטיבי לחיובה של הנתבעת אינו סעיף 17 לתוספת השלישית, וכי מכוח סעיף 6 לחוק הריבית היא 0.5% לחודש.

הוועדה המקומית טענה, כי אין לחייב אותה בתשלום הריבית ממועד תשלום ההיטל אלא רק ממועד פסק הדין של בית המשפט העליון. נפסק, כי לפי הוראות סעיף 6 לחוק ההצמדה יש לשלם ריבית מיום התשלום ועד ליום החזרתו. הוועדה המקומית חויבה בתשלום הוצאות ושכ"ט של 30,000 ש"ח.

ועל כך נאמר: בא לקבל ירושה ושילם דמי קבורה.

___________

תא"ק 13240-12-14 חזי חכם כונס הנכסים בתיק הוצל"פ 12-130 נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה כרכור, בית משפט השלום חדרה, כב' השופטת הדסה אסיף, 15.4.2015


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן