ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/6/2024
גרסת הדפסה

הפרשנות המפותלת של דיני המסים

תובנות בעקבות ע"א 1827/15 בבית המשפט העליון

מאת: ד"ר הנריק  רוסטוביץ, עו"ד   ערן  פייביש, עו"ד  

13/3/2017

הסוגיה המשפטית

האם עסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי לצורך פרוייקט תמ"א 38/2 מזכה את המוכר בפטור ממס שבח לפי סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א - 2011?

מעשה שהיה כך היה

המערערים - אלין זיונץ ושכניו, היו בעלי דירות בבתים משותפים ברמת גן. במסגרת תמ"א 38/2 הם החליטו להרוס את הבניינים, ולבנות במקומם בניינים חדשים. בשנת 2012 מכרו ליזם חלק מזכויותיהם במקרקעין בתמורה לדירות חדשות בבניינים שיוקמו, כלומר, עסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי.

המערערים הגישו בקשה לפטור ממס שבח לפי סעיף 6(א) להוראת השעה. מנהל מיסוי מקרקעין דחה את הבקשה, והערר נדחה בדעת הרוב, משום שהפטור בסעיף 6(א) מוענק רק למי שמכר את מלוא זכויותיו, ולא למי שביצע עסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי.

פסק דינו של בית המשפט העליון

השופט יצחק עמית קיבל את הערעור, והשופטים דפנה ברק-ארז וענת ברון הצטרפו לדעתו. בסעיף 6(א) להוראת השעה נקבע, כי הפטור ממס שבח יוענק למי שמכר "את כל הזכויות במקרקעין שיש לו בדירת מגורים מזכה". הריסת הדירה במסגרת עסקת קומבינציה איננה מותירה בידי המוכר זכויות בדירה.


השופט יצחק עמית

את דיני המס יש לפרש לאור תכליתם ולהחיל אותם בהתאם למהותה הכלכלית האמיתית של העסקה. העובדה שמבחינת דיני הקניין חלק מהזכויות במקרקעין נשארו בידי המוכר, אינה מגבילה את האפשרות להכיר בכך כמכירת כל הזכויות בדירה לצורך תנאי הפטור ממס שבח.

הרקע להוראת השעה היה עליה משמעותית במחירי הדיור בישראל. בפתח דברי ההסבר להצעת חוק הוראת השעה נאמר, כי לצד הניסיון להשפיע על מגמות בשוק הדיור לטווח הבינוני והארוך, נועדה הוראת השעה לסייע בהגדלת ההיצע של דירות מגורים בטווח הקצר. נפסק, כי תכליתה של הוראת השעה עולה בקנה אחד עם הענקת פטור למוכר דירת מגורים בעסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי, כשהמטרה היא הגדלת יחידות הדיור בבניין.

לנוכח המחלוקת לגבי תכליתו של החוק אם להגדלת היצע עתידית או להגדלת היצע מיידית, ולנוכח הספק לגבי פרשנות המילים "כל הזכויות במקרקעין", יבוא כלל הפרשנות "לטובת הנישום", ויטה את הכף לזכות המערערים.


פרשנות דיני המס

לעניות דעתנו, צדק בית המשפט העליון כאשר קיבל את הערעור. פרשנות דיני המסים היא סבוכה ומפותלת, כללים רבים לה, ולעתים נראה, כי הם סותרים זה את זה.

מחד גיסא, יש כלל "הפרשנות הלשונית", ולפיה צדק במקרה הנדון מנהל מיסוי מקרקעין בעמדתו. בצידו של כלל זה קיים כלל אחר, כי על הנישום מוטל הנטל לשכנע את בית המשפט, כי המינהל הציבורי שגה. מאידך גיסא, בחר בית המשפט העליון להחיל שני כללים - "מטרת החקיקה" ו"טובת הנישום" כאשר קיים ספק לגבי הפרשנות המילולית. אילו דחה בית המשפט העליון את הערעור, אזי לנוכח התפישות המנוגדות של כללי הפרשנות, לא ניתן היה לומר שנפלה טעות משפטית בפסק הדין.

כאשר מאזני המשפט מעוינים, תלויה תוצאת המשפט ביצירתיות של פרקליטי הצדדים, ולמיטיב לטעון יש סיכוי טוב לשכנע את בית המשפט.

________

ע"א 1827/15 אילן זיונץ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז, בית המשפט העליון, י' עמית, ד' ברק-ארז, ע' ברון, ‏31.1.2017.
ד"ר הנריק רוסטוביץ הוא פרקליט ומחבר ספרי עיון במיסוי מקרקעין. עו"ד ערן פייביש הוא פרקליט המתמחה במיסוי נדל"ן ומיסים מוניציפליים.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן