ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 22/5/2024
גרסת הדפסה

בית המשפט: על הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מוטלת חובה לנמק את שומת היטל ההשבחה

פסק דינה של כב' השופטת שיצר מחזק את הדמוקרטיה, וראוי ללמוד ממנו לכל תחום של המשפט המנהלי, ובייחוד לתחום דיני המס

מאת: ד"ר הנריק  רוסטוביץ, עו"ד  

13/6/2017

מעשה שהיה כך היה

בעל ואישה היו הבעלים במשותף של דירה בקומת הקרקע בחולון. הבעל מכר את חלקו בדירה לאשתו במסגרת הסכם גירושין. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון השיתה על הבעל שומת היטל השבחה בגין זכויות הבנייה על גג הבניין. וועדת הערר קיבלה את ערר וביטלה את החיוב בהיטל ההשבחה, ועל כך הוגש ערעור. היועץ המשפטי לממשלה הגיש חוות דעת לפיה ההחלטה של וועדת הערר היא נכונה.

פסיקת בית המשפט

בית המשפט, השופטת יהודית שיצר, דחה את הערעור ופסק:

"במקרה שלנו ניצול זכויות הבניה על ידי דירת הגג נוגס בזכויות של בעלי דירות אחרות. כשאין חולק כי הן הגג והן זכויות הבנייה שעל הגג הם נכס משותף, בעל דירת הגג לא רשאי לבנות על הגג כל עוד לא הוסדר השימוש בגג ובזכויות הבנייה שעל הגג, בהסכם בין הדיירים, או בהחלטה שיפוטית בערכאות האזרחיות המתאימות."

השופטת יהודית שיצר

לכאורה, לפי החלטה זו היה מקום להשית היטל השבחה על הבעלים של דירת הקרקע משום שהקניין בזכויות הבנייה בגג שייך לכל בעלי הדירות, אולם בהמשך פסק בית המשפט:

"הטיעונים של הוועדה המקומית כלליים וסתמיים. הם אינם כוללים תשתית עובדתית קונקרטית, כגון: מתי הוצא היתר הבנייה, מתי הייתה הבנייה, והעיקר, מה סכום היטל ההשבחה שנגבה מבעל דירת הגג שבנה בפועל... מאחר שהוועדה המקומית הטילה את החבות בהיטל ההשבחה על המשיבים ללא תימוכים קנייניים, וללא הוכחת שבח ריאלי, מוצדקת תוצאת החלטת וועדת הערר, אך לא בשל הנמקתה בלבד."

פסיקת בית המשפט

היטל השבחה נועד לשתף את קופת הציבור ברווח שנוצר לבעל הקרקע כתוצאה מהגדלת זכויות הבנייה שלו. כאשר הגדלת זכויות הבנייה ניתנת לניצול רק בידי אחד מהשותפים במקרקעין המשותפים, עולה השאלה: האם השותפים האחרים התעשרו?

בית המשפט פסק, כי התעשרות כזו יש להוכיח בשומת היטל ההשבחה, ואין מקום להסתפק בהנחה הכללית של שותפות במקרקעין.

עד כאן דיני היטל השבחה, ועתה נעבור למשפט המנהלי.

לכל אדם יש זכות לעשות כל מעשה שלא נאסר עליו לעשותו בדין. בניגוד לזכות זו, לכל רשות שלטונית יש זכות לפעול רק על פי מה שהותר לה בדין. תפישה בסיסית זו של המשפט המנהלי מטילה על הרשות השלטונית חובה לנמק כל מעשה וכל החלטה. חובת ההנמקה היא אחת מיסודות הדמוקרטיה, שכן מבלעדיה יהיה האזרח נתון לשרירות לב של הפקיד.

פסק דינה של כב' השופטת שיצר מחזק את הדמוקרטיה, וראוי ללמוד ממנו לכל תחום של המשפט המנהלי, ובייחוד לתחום דיני המס.

_______

עמ"נ 59261-06-14 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון נגד ברגר רחל, בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים כבוד השופטת יהודית שיצר


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן