ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/3/2024
גרסת הדפסה

היטל השבחה בגין שטח מופקע שהוחזר לבעליו

דין היטל השבחה בגין שטח שהופקע בעבר ולימים בוטלה ההפקעה ותכנית משביחה הוסיפה לו זכויות ולאחר אישורה של התכנית הוחזר השטח לבעליו המקוריים


18/1/2006

במקרה דנן, נטען ע"י הבעלים המקוריים כי מכיוון שבמועד אישורה של התכנית המשביחה טרם הוחזר שטח לבעליו ההיסטוריים, הרי אין לחייבם בגינו בהיטל השבחה מכיוון שהיטל השבחה חל רק על בעלים או חוכר לדורות, והם טרם היו בעלים על אותו שטח באותו המועד.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב טענה, לעומת זאת, כי יש לראות את הבעלים כבעלים בפן המהותי ולא בפן הפורמלי-הראשוני כבר במועד כניסתה לתוקף של התכנית המשביחה - ולא נסתייע בידה.

בית המשפט קבע לעניין זה כך:

"שאלה זו שהועלתה על ידי המערערים במלוא חריפותה קוראת תגר על קביעת השמאי המכריע הואיל ועל פניו טרם הועברה הבעלות בתוספת השטח לידי המערערים בעת אישור התוכנית וביטול ההפקעה. כזכור, הושבה תוספת השטח למערערים כמעט שנה לאחר אישור התוכנית והזכויות בלשכת רישום המקרקעין הועברו אליהם רק לאחר כארבע שנים ומחצה. לטענה זו תמיכה ממשית בחוק שכן סעיף 2(א) לתוספת השלישית שחוקק מכוח סעיף 196(א) לחוק* קובע מפורשות כי החבות בהיטל השבחה מוטלת על הבעלים ועל החוכר לדורות של המקרקעין שהושבחו. כתוצאה מכך אין להטיל על הנישום היטל השבחה בגין תוכנית שאושרה לפני שהפך לבעלים או לחוכר לדורות של המקרקעין נשוא התביעה.
לעניין זה ראה גם ספרו של המלומד הנריק רוסטוביץ 'מיסוי מקרקעין בישראל - היטל השבחה', הוצאת אוריאן, תל אביב בעמ' 227. פורמאלית אפוא צודקים המערערים בטענתם זו."

_________

* חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965

א 123937/01 שלומית ברעלי ואח' (ע"י עו"ד עודד קריב) נ' הוועדה המקומית לתו"ב ת"א (ע"י עו"ד פזית שלמון ברץ). ניתן ביום: 18.12.05 שופטת: אחימן יעל

כל הזכויות שמורות לחברת "י.ט.ב הוצאה לאור בע"מ" ולמשרד יגנס, טויסטר, בירן ושות', עורכי דין. פורסם לראשונה: כל יום - היומון לענייני תכנון ובנייה


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן