ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/3/2024
גרסת הדפסה

פסיקה וחקיקה במיסוי מוניציפלי

עידכונים - ינואר 2006

מאת: פנחס  גלעד, עו"ד רו"ח  

7/2/2006

הקדמה

לקראת ראשית שנה זו החלטנו ד"ר הנריק רוסטוביץ ואני לסיים ברוח טובה את השותפות ביננו לאחר כמעט 15 שנים של הכרות ועבודה משותפת. כל אחד מאיתנו ימשיך לשרת נאמנה את לקוחותיו. בשלב זה אנחנו עדיין חולקים פיזית. את אותו משרד ובכל מקרה נמשיך בקשר הטוב ביננו.

על רקע זה הוחלט להגשים חלום ישן. כמי שעוסקים בין היתר בתחום המיסוי המוניציפלי אנו ולקוחותינו נזקקים ל-עידכונים שוטפים פשוטים וקצרים של הפסיקה והחקיקה בתחום, ואנו מתכבדים להגיש לכם את עידכונים.

מה זה עידכונים?

עידכונים הוא דיוור ישיר ללקוחותינו או למי שעשויים לגלות בו עניין.

ב- עידכונים תמצאו מדי חודש את השורה התחתונה, של חידושי הפסיקה שניתנה במהלך החודש החולף בתחום המיסוי. כמו כן תמצאו איזכור לדברי החקיקה הרלבנטיים שנתפרסמו ברשומות במהלך החודש החולף.

ב- עידכונים נעשה מאמץ לכלול רק את אותם חידושים שיש בהם עניין.

עידכונים נשלח אליכם ללא חיוב וללא התחייבות מצידכם.

אם אינכם מעוניינים לקבל את עידכונים אנא הודיענו בחוזר ונסיר אתכם מרשימת התפוצה.

ניתן לשלוח אלינו בקשות לפרטים נוספים, שאלות או תגובות ללא התחייבות מצידכם או מצידנו.

הדרך המומלצת ליצור עימנו קשר היא באמצעות הדואר האלקטרוני pini@pinigilad.com.

הזכויות ב- עידכונים שמורות ומוגנות, עם זאת הנכם מוזמנים להעביר אותו הלאה כפי שהוא או לצטט חלקים ממנו תוך אזכור המקור.

עידכונים הוא כללי ונועד למתן מידע בלבד. ואין בו להוות יעוץ או תחליף ליעוץ או ייצוג או חוו"ד פרטניים. אין לפעול אך ורק בהסתמך על האמור בו ללא בדיקת נסיבות המקרה והדין.

עידכוני פסיקה

ארנונה

בימ"ש עליון

בהעדר הפרדה פיזית בין שימושים שונים בנכס (שטח המיועד לתצוגה ושטח המיועד לאכסון) אין לבצע חלוקה רעיונית לצרכי ארנונה.

כך עולה מפס"ד של ביהמ"ש העליון. עם זאת חזר ביהמ"ש על ההלכה, שכאשר ניתן להפריד בין חלקיו השונים של המתקן ייעשה הסיווג לפי השימוש והתכלית של כל חלק בנפרד. כמו כן חזר על המבחן לשאלה מתי יש לסווג יחידות שטח שונות בהן מתנהלת פעילות אחרת והמצויות בסמוך זו לזו בסיווגים נפרדים ומתי בסיווג אחד.

גם מחזיק שאינו בעלים רשאי לבקש ולקבל פטור "נכס ריק" ל6- חודשים

כך עולה מפס"ד של ביהמ"ש העליון. כל עוד לא שונה החוק מחייבת פסיקה זו משכירי נכסים למצוא בעת השכרת נכסים ובמהלך ההשכרה פתרונות כדי למנוע אפשרות של אובדן הפטור אותו הם רוצים לשמור לעת הצורך.

גם אם בדירות לא הותקנו רכיבים שונים בדירות, ובהם כלים סניטריים, ברזים, ארונות מטבח, מוני חשמל דירתיים ומוני מים דירתיים, הן עשויות להיות ראויות לשימוש לצרכי חיוב בארנונה.

כך עולה מפס"ד של ביהמ"ש העליון. כל מקרה נבחן לגופו. תשומת הלב שביהמ"ש נמנע מלאמץ קביעות של ביהמ"ש המחוזיים כתקדים מחייב. כך למשל קבע שלטופס 4 יש משקל אולם לא קונסקלוסיבי. כך גם לא נקבע באופן החלטי שיש לראות בבניינים כראויים לשימוש ממועד חיבורם לרשתות המים, החשמל והביוב

בימ"ש מחוזי

ניתן להגיע להסכמה דיונית על סמכות עניינית בעתירה מינהלית לדון בכל הטענות אף אם חלקן מצוי בסמכות ועדת ערר, ותלוי ועומד בגינן ערעור מינהלי, וזאת על סמך סיכומים וללא שמיעת ראיות, לנוכח העובדה כי עיקר השאלות השנויות במחלוקת ביניהם הנן משפטיות במהותן. מקום שיתברר שההכרעה טעונה בירור עובדתי, הרי שהללו לא יוכרעו.

כך עולה מפס"ד של בימ"ש מחוזי בחיפה. עוד עולה מפסה"ד: קרקע תפוסה היא גם קרקע שהשימוש בה הוא במסגרת תת קרקעית (צנרת). שיהוי ביחס לטענות אי חוקיות שמקורן בעבר, נמדד למעשה כל שנה מחדש עבור אותה שנה ממועד קבלת דרישת הרשות המקומית. בגדר שימוש בקרקע המצדיק הטלת חיוב בארנונה, עשויה לבוא גם מניעת השימוש באותה קרקע מן הזולת. מיכלי דלק עשויים להיחשב כבניין לצרכי ארנונה.

ועדת ערר של ארנונה מוסמכת לדון בשאלת חוקיות צווי הטלת ארנונה אגב דיון בשאלת הסיווג הנכון של נכס. המבחן לפרשנות צווי ארנונה מורכב ממבחן "אופקי" וממבחן "אנכי". כאשר נדרש אישור שרים לחריגה מחקיקת ההקפאה, צריך להצביע באופן מפורש בפני השרים על החריגה הרלבנטית, ואין באישור גורף בשנים לאחר מכן כדי להכשיר חריגה קודמת.

כך עולה מפס"ד של בימ"ש מחוזי בנצרת. כמו כן, נקבע בנסיבות המקרה שאין לסווג בנפרד מחסנים בכל-בו.

על תביעות השבה של תשלומי חובה חלים דיני ההתיישנות הרגילים שבחוק ההתיישנות. תחילת מירוץ ההתיישנות הוא רק עם מועד גילויה של העובדה המקימה את עילת התביעה (להבדיל מאי ידיעת הדין אינה עוצרת את מירוץ ההתיישנות).

כך עולה מפס"ד של בימ"ש מחוזי בתל אביב-יפו, ונפסקה השבה אחורנית משנות ה80- הגם שהתביעה הוגשה בשנת 2004. הרשות המקומית חוייבה בהשבת ארנונה שנגבתה ביתר אף שנקבע שגביית היתר נעשתה בתום לב ובהליך מינהלי תקין.

אי נקיטה בהליכים לגביית חוב במסגרת תיק הוצל"פ במסגרת מס' שנים עשויה להוות טעם להפחתת ריבית שנצברה על החוב.

כך עולה מפס"ד של בימ"ש מחוזי בתל אביב-יפו בעניין שיק שחולל שניתן לפירעון חוב ארנונה ונפתח בגינו תיק הוצל"פ. מכאן, שבמקרים מסויימים ניתן להביא להפחתה ריאלית של חובות בהוצל"פ לרשויות מקומיות.

מקום שיש יחידה מקורה על גג של מבנה, עשוי יתרת שטח הגג, המשמש להצבת מזגנים, אנטנות וצלחת קליטה, להיות בגדר "מרפסת".

כך עולה מפס"ד של ביהמ"ש המחוזי בתל אביב-יפו. גג אינו חייב בארנונה ע"פ צו הארנונה של אותה רשות ואילו מרפסת כן. השאלה בדבר מיון השטח נחתכת לפי מכלול הנתונים העובדתיים לרבות מידע תכנוני.

יש לפרש בצמצום את הפטור למתקני תשתית ומתקני חיבור, ואין להחילו על שטחים התופסים שטח משמעותי. הפטור חל רק על שטח הקרע המצוי מתחת לצינור או מתקן החיבור ואינו חל על רצועות קרקע משני צדדיו.

כך פוסק ביהמ"ש המחוזי בתל אביב-יפו.

לא ניתן להכיר בתביעת השבה בשל העלאה חריגה של ארנונה כתביעה יצוגית "מודרנית" ע"פ תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי.

כך פוסק ביהמ"ש המחוזי בתל אביב-יפו בעקבות הלכת א.ש.ת. העלאת טענות חוקתיות מינהליות בבקשה להכרת תביעה כתביעה ייצוגית אינה עולה בקנה אחד עם הלכת א.ש.ת. לא נמצא גם בסיס להכרה כתביעה ייצוגית ע"פ חוק הגנת הצרכן או חוק ההגבלים העסקיים לתביעות כספיות מסוג זה כלפי רשות מקומית. אין בכל האמור לעיל כדי להשליך על התביעה האישית.

ועדת ערר של ארנונה אינה מוסמכת לדון בדרישת השבה בגין חיוב שגוי.

כך נפסק ע"י בימ"ש המחוזי בתל אביב-יפו. נישום המבקש לתקוף את חיובו בארנונה (כמו גם השבה של סכומים), עשוי למצוא עצמו נאלץ ללכת במסלולים שונים. ביהמ"ש עומד על ההלכה דהיום, שתביעות השבה יש להגיש לביהמ"ש האזרחי המוסמך בהתאם לסכום התביעה.

המועצה המקומית זקוקה לאישור הממונה להטלת תשלומי חובה, והועד המקומי זקוק לאישור המועצה להטיל, בתחום הנהלתו, אותם מסים שרשאית המועצה להטיל. בהתאם לכך נקבע, ש"אגרת חינוך תרבות ופנאי" וכן "אגרת חזות היישוב/תחזוקה" הוטלו בחוסר סמכות.

כך נפסק ע"י בימ"ש מחוזי בחיפה. יוזכר שדו"ח מבקר המדינה האחרון מצביע על תשלומי חובה רבים הנגבים ללא סמכות.

שימוש במבנה לצרכי מיון תוצרת חקלאית, אריזתה לצרכי שיווק ואיחסונה, הוא בבחינת שימוש של "מבנה חקלאי" ולא שימוש מסחרי.

כך פסק בימ"ש מחוזי בחיפה.

במקרה של תביעה משפטית, ולאחר שניתנה רשות להגן, על רשות מקומית להוכיח את תביעתה ככל תובע/ת כדי גדר החזית שבגינה ניתנה רשות להגן.

כך עולה מפס"ד של בימ"ש המחוזי בירושלים.

בימ"ש שלום

בכדי שאפשר יהיה לדון בתביעת השבה בשל מדידה שגויה שהתגלתה, יש צורך לבסס כדבעי את הטענות אשר להן יטה בימ"ש אזרחי אוזן קשבת (חשיבות ציבורית, חשיבות כללית, רשלנות וכו').

כך עולה מפס"ד של בימ"ש שלום בתל אביב יפו.

למרות שפורמלית נטענה בה טענת רשלנות, נמחקה בשל חוסר סמכות עניינית תביעה להשבת ארנונה שנגבתה ביתר בשל סיווג שגוי של גלריה של חנות (בה התקיימה פעילות מלאכה).

כך נקבע בפס"ד של בימ"ש שלום בתל אביב-יפו. מכאן שלא די בנפנוף בטענת רשלנות או עשיית עושר ויש צורך לבסס כדבעי את תביעת ההשבה כדי להקנות לביהמ"ש האזרחי סמכות.

כאשר רשות מקומית פונה בדרישות ארנונה אל זכיין ולא אל בעלת הרשת/זכיון, למרות שבעלת הרשת היא ששכרה את החנות עבור הזכיין, וכאשר בעלת הרשת יכולה הייתה לסייע לרשות המקומית בדרך של קיזוז חוב הארנונה מסכומים שהועברו לזכיין, יש בכך הגנה אפשרית מפני תביעת הרשות המקומית כלפי בעלת הרשת.

כך נפסק ע"י ביהמ"ש השלום בבאר שבע. יש לתכנן בקפידה את מערכת היחסים שבין בעלת רשת/זיכיון לבין זכיין בכל הקשור לתשלומי החובה שיש לשלם.

מקום שנכס נתפנה ממחזיק ועומד ריק ויש לחייבו בתעריף הארנונה המתאים לפי ייעודו התכנוני ולא השימוש האחרון, יש להגיש השגה על כך.

כך עולה מפס"ד של ביהמ"ש השלום בתל אביב-יפו. מי שלא ינקוט בהליכי השגה ערר וערעור עשויה דרכו להשבה להיחסם.

מקום שהרשות המקומית קיבלה הודעה על מסירת החזקה לשוכר ורשמה את השוכר כמחזיק בספריה, הרי גם אם בתקופת השכירות עמד הנכס ריק ללא שימוש, וגם אם הרשות המקומית לא הצליחה להניח את ידה על השוכר, לא ניתן לתבוע את הארנונה מבעלי הנכס.

כך נפסק ע"י בימ"ש שלום בתל אביב-יפו. יש לזכור שבכל מקרה האמור לעיל אינו חל לגבי שכירות הקצרה משנה. כמו כן נקבע, שאחריותו של כונס נכסים לדווח לרשות המקומית על תפיסת הנכס על ידו, וממועד זה הוא החייב בארנונה מקופת הכינוס

רשות מקומית עשויה להיות מחוייבת בפיצויים בגין הליכי עיקול שננקטו ברשלנות, בחוסר תום לב ותוך שימוש בכח בלתי סביר. הצדדים הסמיכו את בימ"ש לפסוק על דרך של פשרה וזה פסק אלפי ש"ח לטובת התובעים.

כך נפסק ע"י בימ"ש שלום בנתניה. עולה שאין להשלים עם הנזק שנגרם בשל הליכי עיקול שגויים.

אין די בהכללת המילים "עשיית עושר" או "רשלנות" בתביעה להשבת תשלומי חובה ששולמו ביתר בשל סיווג שגוי כדי לעקוף מחדל של אי נקיטה בהליכי השגה ערר וערעור ולהקנות לביהמ"ש האזרחי סמכות עניינית כדי לדון בתובענה.

כך עולה מפס"ד של בימ"ש השלום בתל אביב-יפו. עולה שיש חשיבות רבה לביסוס הולם של טענות מסוג אלו בכתב התביעה והדבר דורש מומחיות.

כאשר מודדים מטעם העיריה מתייחסים רק לשאלת שטחו של הנכס ומתעלמים מהשימוש שנעשה בנכס, עשוי הדבר להיחשב כעצימת עיניים שהיא התרשלות, שתאפשר לנישום לתבוע בבית משפט השבה של הארנונה שנגבתה ממנו ביתר גם אם לא ננקטו הליכי השגה ערר וערעור.

כך עולה מפס"ד של בימ"ש השלום בתל אביב-יפו.

עילת תביעה נ' בעלי שליטה (הרמת מסך בשל לכאורה שימוש לרעה באישיותו המשפטית הנפרדת של תאגיד) אינה כשירה להתברר בסדר דין מקוצר.

כך עולה מפס"ד של בימ"ש השלום באשדוד. מכאן, שכאשר הגישה רשות מקומית תביעה בסדר דין מקוצר נגד תאגיד ונגד בעלי השליטה שבו, כל התביעה אינה כשירה להיות נדונה בסדר דין מקוצר ויש למחוק את הכותרת בסדר דין מקוצר.

נישום הטוען לקיומה של הבטחה שלטונית לשם ביסוס זכות להנחה בארנונה צריך להוכיח, כי ההבטחה ניתנה ע"י מי שמוסמך לתיתה ע"פ חקיקת ההסדרים ובהתאם לעילות ההנחה הקבועות בחקיקת ההסדרים.

כך עולה מפס"ד של בימ"ש השלום בנתניה. זאת בנוסף למבחנים הנוספים של הבטחה שלטונית (כוונה לתת להבטחה תוקף משפטי, מסוגלות למלא אחר ההבטחה, אין צידוק חוקי לשנותה או לבטלה). מכאן שיש לדעת מראש איזה גורם ברשות המקומית רשאי לתת הבטחה להנחה בארנונה, איזו הנחה מוסמך אותו גורם לתת וכיצד לקבל את ההבטחה ולעגן אותה.

הגם שיש נטיה לראות בזכות הפניה של אזרח לערכאות כזכות יסוד המוגנת ע"י חוקי היסוד, יש נטיה להחמיר עם נתבעים בתביעות מסוג זה, שהגנתם לוקה בחוסר בהירות ושאין להם סיכוי רב להוכיח את הגנתם.

כך עולה מפס"ד של בימ"ש השלום בתל-אביב-יפו. עולה שיש חשיבות גדולה מאוד לדעת כיצד לשטוח בבקשת רשות להגן את ההגנה הנטענת כלפי תביעת רשות מקומית לתשלום חוב ארנונה.

אגרת פינוי אשפה

רשות מקומית אינה רשאית לדרוש את כל החוב של אגרת פינוי אשפה רק מאחד מה"בעלים" של נכס שהצליחה לאתר, אלא רק לאחר שכל המאמצים הסבירים שלה לאתר את כל הבעלים יעלו בתוהו אחרת תמצא כרשות שלטונית הנוהגת שלא בדרך מקובלת, ובחוסר תום לב.

כך עולה מפס"ד של בימ"ש השלום בתל אביב-יפו. לפסיקה מבורכת זו השלכה לכל תשלום החובה בו מוגדר החייב בתשלום בהגדרה רחבה לרבות שורה ארוכה של חייבים אפשריים.

היטל השבחה

לבימ"ש אזרחי שהכריע בשאלת חבות בהיטל השבחה אין "סמכות טבועה" לדון בשאלת השבת ערבות בנקאית שהופקדה להבטחת היטל השבחה ע"פ הסדר טיעון בהליך פלילי אחר. לביהמ"ש יש סמכות להליך לפי פקודת בזיון בימ"ש רק אם צו ביהמ"ש הוא חדש משמעי ואינו נתון ליותר מפרשנות אחת.

כך נפסק ע"י בימ"ש שלום בנתניה.

חישוב הקטנת ההשבחה מכוח תוכנית פוגעת המאוחרת לתוכנית המשביחה בנקודה מסויימת הוא טעות משפטית, שכן אין לתת לחלק זה בתוכנית ביטוי.

כך קובע בימ"ש שלום באשדוד. יוזכר שחל שינוי בחוק לגבי הערכאה המוסמכת.

אין בכך ששמאי מייצג נישומים מול הועדה המקומית כדי לפגוע במינוי שלו כשמאי מכריע או להביא לפסילתו.

כך עולה מהחלטה של בימ"ש המחוזי בחיפה. עוד עולה מההחלטה, שבירור הצורך במסמכים שונים כבסיס להכרעת שמאי יכול שיתברר גם בדרך של הפניית שאלות הבהרה לשמאי המכריע. ככל שיתברר שיש במסמכים השונים כדי להשפיע על חוות הדעת, ניתן לחזור ולפנות לבימ"ש בבקשה להצגת המסמכים החסרים. ככל שמסמכים אלו מצויים בידי רשות ציבורית שאינה צד בתיק ניתן לצרפה כבעלת דין לצורך הצגת המסמכים.

יזם/קבלן רוכש מקרקעין לא יוכל לתבוע פיצויים ברשלנות מועדה מקומית או מעיריה בשל חיוב בהיטל השבחה שלא היה ידוע לו קודם לכן, מקום שכלל לא פנה בבקשה לקבלת מידע בעצמו, אלא הסתמך על מידע שנמסר לו ע"י בעלי המקרקעין, מתווך וכו'.

כך עולה מפס"ד של בימ"ש שלום בחיפה. זאת מבלי להידרש לשאלת היקף החבות והאחריות של ועדה מקומית או עיריה בעת מסירת מידע.

אגרות והיטלי פיתוח

בימ"ש מחוזי

ועדת ערר של ביוב מוסמכת להדרש לטענות שבין האזרח לבין הרשות המינהלית ולא בסכסוך כספי בין הנישום לבין צד ג' אף אם הוא קשור להיטל הביוב. מקום שהובא סכסוך כזה בפני ועדת הערר עליה לדחות את הטענות כלפי צד ג' והועדה אינה מוסמכת להעביר את הסכסוך לבימ"ש האזרחי. כך עולה מפס"ד של בימ"ש מחוזי בחיפה.

"נכס גובל" לצרכי חיוב בהיטל סלילה הוא נכס שקיימת אפשרות טכנית פיזית סבירה לעבור בינו לבין הרחוב הנסלל גם אם קיים מרחק של מס' בתים ביניהם.

כך עולה מפס"ד של בימ"ש המחוזי בת"א-יפו.

בימ"ש שלום

הלכת "ייזום" עדיין עומדת על כנה בכל הנוגע לשאלת הסמכות העניינית בדיון בהיטל ביוב ואגרת חיבור לתשתית מים.

כך סבור בימ"ש שלום בראשון לציון. לדעת בימ"ש הנ"ל - אשר לפקודת המים הסמכות לדון בתביעות השבה מסורה לשר הפנים, ואילו אשר לחוק הביוב הסמכות לדון בתביעת השבה מסורה לועדת הערר. כל זאת אלא אם כן יש חשיבות ציבורית עקרונית מיוחדת, וזאת אין לטעון באופן סתמי.

בניגוד לפסיקה שניתנה לגבי אגרת מבני ציבור שהוטלה בעיר חולון, אגרת מבני ציבור שהוטלה במעלה אדומים היא חוקית. לא הוכחה אי סבירות של תעריף האגרה.

כך קובע בימ"ש לעניינים מקומיים במעלה אדומים.

עדכוני חקיקה

חקיקה ראשית חדשה ותיקוני חקיקה ראשית

חוק פיצוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו2006-

חקיקת משנה ותיקונים לחקיקת משנה

(-)

חוקי עזר חדשים ותיקונים לחוקי עזר

תיקונים לצו העיריות (עבירות קנס)

חוק עזר להוד השרון (אגרת תעודת אישור), התשס"ו2006-

חוק עזר לאלונה (שירותי שמירה), התשס"ו2006-

חוק עזר לאפעל (שירותי שמירה), התשס"ו2006-

תיקון לחוק עזר כרמיאל (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון), התשס"ו2006-.

חוק עזר לעמק ישראל(פסדים), התשס"ו2006-

חוק עזר לחוף השרון (שירותי שמירה), התשס"ו2006-


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>
  1. לא כתבת כיצד יגיעו העדכונים   מאת: תוהה    7/2/2006
  2. אופן חישוב מס הארנונה   מאת: eli    24/2/2006
  3. הרמת הכפפה נעשתה בזמן-בהצלחה   מאת: muli ofir    26/2/2006

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן