ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/3/2024
גרסת הדפסה

פיצויים בגין הפקעת מבנה ללא היתר

לא תחול חובת תשלום פיצויים על הפקעת מבנה אם הוקם תוך הפרת חוק התכנון והבנייה, אך רשאית הועדה המקומית לשלם פיצויים לתובע


16/4/2006

ביום 9.3.06 יצא מלפני השופטת ענת ברון בבית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין בעניין פיצוי המגיע בגין הפקעות שהפקיעה עיריית חולון כדי לאפשר בניית מחלף חדש שיחבר בין שדרות ירושלים בחולון ובין כביש מספר 4, הידוע גם ככביש גהה.

ביומון זה נעסוק באחת הסוגיות המופיעות בפסק הדין - פיצוי בגין הפקעת מבנים שאין לגביהם היתרי בנייה. ביומון הבא נסקור סוגיה נוספת - החובה להפקיע יתרת חלקה שאינה מיועדת להפקעה, אך נפגעת עקב הליך ההפקעה בחלק האחר.

ולענייננו - הדין קובע כך (סעיף 190(א)(3) לחוק התכנון והבניה):

"לא תחול חובת תשלום פיצויים על הפקעת כל מבנה, גידול, עץ או דבר אחר המחובר לקרקע אם הוקמו, ניטעו או חוברו תוך הפרת חוק זה; אך רשאית הועדה המקומית לשלם פיצויים לתובע אם ראתה כי הוא פעל בתום לב וכי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות תשלום פיצויים."

במקרה דנן, לא היה ויכוח כי בידי בעלי הנכס המופקע אין היתר בנייה כחוק למבנה המגורים, לנגרייה ולמסגרייה המצויים בשטח, ובכל זאת הגיע בית המשפט לידי מסקנה כי מתקיימות אותן הנסיבות המיוחדות המחייבות תשלום פיצויים. ומדוע?

בית המשפט קבע כי המבנים נבנו עוד במהלך שנות ה-40, שנים רבות טרם חקיקתו של חוק התכנון והבנייה, וגם לאחר שנחקק החוק לא הייתה בידי הבעלים אפשרות ממשית לקבל היתרי בנייה למבנים עקב העדרה של תכנית מתאר מאושרת.

בית המשפט מוסיף וקובע כי

"מחוות דעת השמאי עולה כי מבנים רבים אשר הוקמו בשנות ה-40' ומשמשים כיום למלאכה ולמגורים פזורים באזור בו מצויות החלקות דנן, ואין מחלוקת כי המבקשת ועיריית חולון יושבות על המדוכה במשך עשרות רבות של שנים ולא הביאו לפינויים או להריסתם של מבנים אלה. העובדה כי מדובר בחלקות רבות שנפגעו ממחדליהן התכנוניים של המבקשת ושל עיריית חולון, וחלוף הזמן הממושך בו לא ננקטו כל צעדים שהם נגד מפרי החוק לכאורה - אשר חורג מגדר הסביר בכל קנה מידה אפשרי - מלמדים כי אין מדובר בקשיי אכיפה של דיני התכנון והבניה אלא במדיניות העלמת עין בה נוקטות המבקשת ועיריית חולון לנוכח חוסר היכולת של הבעלים בחלקות אלה לעשות שימוש חוקי בקרקעות שברשותם."

בנסיבות אלו קבע בית המשפט כי ראוי לפסוק פיצויים גם לאותם המבנים (תוך הפחתת שיעור הפיצוי בגין אי הוודאות השוררת ביחס להיתרי הבנייה למבנים כפי שקבע השמאי).

______

ה"פ 628/04 776/04 הוועדה המקומית לתו"ב חולון נ' רות מנשה ואח'
ניתן ביום: 9.3.06 בבית משפט מחוזי תל אביב. שופטת: ענת ברון
כל הזכויות שמורות לחברת "י.ט.ב הוצאה לאור בע"מ" ולמשרד יגנס, טויסטר, בירן ושות', עורכי דין. פורסם לראשונה: כל יום - היומון לענייני תכנון ובנייה


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן