ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/3/2024
גרסת הדפסה

פסיקה וחקיקה בתכנון ובניה ובמיסוי מקרקעין

עידכונים לחודש אפריל 2006

מאת: פנחס  גלעד, עו"ד רו"ח  

19/5/2006

הקדמה לגליון מס' 4 לחודש אפריל 2006

בגיליון זה של עידכונים הוספנו בסיום כל החלטה או פסק דין את מס' ההליך ושמות הצדדים. הדגשנו בצורה ברורה יותר את דבר המערכת ביחס לחלק מההחלטות ופסקי הדין.

מה זה "עידכונים"?

ב- עידכונים תמצאו את השורה התחתונה של הפסיקה בתחום מיסוי המקרקעין ונושאים קרובים. כמו כן תמצàו איזכור לדברי החקיקה הרלבנטיים שנתפרסמו ברשומות במהלך החודש החולף.

ב- עידכונים נעשה מאמץ לכלול רק את אותם חידושים שיש בהם עניין.

עידכונים הוא דיוור ישיר ללקוחותינו או למי שעשויים לגלות בו עניין, והוא נשלח אליכם ללא חיוב וללא התחייבות מצדכם. אם אינכם מעונינים לקבל את עידכונים אנא הודיענו בחוזר ונסיר אתכם מרשימת התפוצה.

ניתן לשלוח אלינו בקשות לפרטים נוספים, שאלות או תגובות ללא התחייבות מצדכם או מצדנו.

אם קבלתם את עידכונים בהעברה מצד שלישי, מוטב לשלוח לנו מייל עם בקשה לצרפכם לרשימת התפוצה, כך תיהנו מ- עידכונים במישרין.

הדרך המומלצת ליצור עמנו קשר היא באמצעות הדואר האלקטרוני pini@pinigilad.com.

הזכויות בניוזלטר- עידכונים שמורות ומוגנות, עם זאת הנכם מוזמנים להעביר אותו הלאה כפי שהוא או לצטט חלקים ממנו תוך איזכור המקור.

עידכונים הוא כללי ונועד למתן מידע בלבד. ואין בו להוות יעוץ או תחליף לייעוץ או ייצוג או חוו"ד פרטניים. אין לפעול אך ורק בהסתמך על האמור בו ללא בדיקת נסיבות המקרה והדין.

עידכוני פסיקה

תכנון ובניה - כללי

בימ"ש מחוזי

1. קיפוח בעת שינוי יעוד השלוב בהליכי אחוד וחלוקה

הרוכש מגרש במושעא, המיועד לבנייה צמודת קרקע, ולבסוף מקבל בעלות במושעא בשטח בבנייה רוויה בשל שינוי יעוד בהליכי איחוד וחלוקה (שנעשו לאחר הרכישה), עשוי לא לזכות בתביעה נגד המוכר בגין הפרת הסכם. התוצאה עשויה להיות שונה אם הרכישה נעשתה לאחר הליכי שינוי היעוד/איחוד וחלקה. במקרה כזה, עשויה להיות עילת תביעה ברשלנות גם נגד עוה"ד בעסקה !!! במקרה של הפרת הסכם, פעולות רשויות התכנון והבנייה אינן בגדר "סיכול". עם זאת, שינוי יעוד ואיחוד וחלוקה, הגורמים למי שיש לו חטיבת קרקע גדולה, שיועדה קודם לכן לבניה צמודת קרקע, לקבל תחת זאת חטיבת קרקע לבניה רוויה ומלונאות, מבלי לקבל אף מ"ר לבנייה צמודה קרקע, כאשר בעלי חטיבות קרקע אחרות (לרבות קבלנים) כן זכו לכך, היא פעולה מקפחת, מעוותת, שרירותית ומפלה על פניה. בנוסף קיימת זכות תביעה אם קיים הפרש שווי בין מגרשי התמורה שנתקבלו לבין המגרש טרם האיחוד והחלוקה. אי הגשת תביעה לפי סע' 197(ב) לועדה המקומית אינה חוסמת הגשת תביעה לביהמ"ש במסגרת דיני ההתיישנות הרגילים. אי רישום הערת אזהרה בגין הפקדת תוכנית חלוקה חדשה היא רשלנות והפרת חובה חקוקה מצד המוסד התכנוני שהיה חייב ברישומה.

כך עולה מפס"ד של בימ"ש המחוזי בחיפה. מערכת עידכונים סבורה, שיש חשיבות מכרעת בעת ניסוח הסכם מכר לנושא מועד העברת הסיכון מהמוכר לרוכש.

ת"א (חי') 248/95 כהן נ' נגאר מוסה מוחמד עלי בהאי אמסלם

2. בקשה למסירת חזקה בקרקע שהופקעה

אם לא קיימת עדיין תכנית לסלילת הדרך, שלשם ביצועה נדרשת הפקעת הקרקע "באופן דחוף", לא ברור האם אכן קיים צורך דחוף במסירת החזקה לפי סע' 8 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, והאם יהיה צורך להפקיע את כל השטח לצורך סלילת הדרך. ביהמ"ש לא שוכנע שאכן הקרקע דרושה לרשות באופן דחוף למימוש מטרת ההפקעה, כפי שנכתב בהודעתה שפורסמה לפי סעיף 7 לפקודה. נדחתה הבקשה למסירת החזקה.

כך עולה מפסה"ד של בימ"ש מחוזי בת"א-יפו

ת"פ (ת"א) 1558/04 עיריית תל אביב יפו נ' בט

3. פיצוי בשל רכוש אשר הופקע

האגרה, שיש לשלם בשל תביעה לפיצוי בשל רכוש שהופקע. אינה 2.5% משווי התובענה אלא כהליך ששוויו לא ניתן לביטוי בכסף.

כך נפסק ע"י בימ"ש מחוזי בנצרת.

ה"פ (נצ') 260/05 הפטריארכיה היוונית אורתודוכסית י-ם נ' מ"י מע"צ

4. משמעות תנאי בתוכנית להמלצת ועד הכפר

תנאי בתוכנית, הקובע שהועדה המקומית רשאית לאשר הקמת מבנים בהמלצת ועד הכפר, משמעו שנדרשת המלצה חיובית, בלעדיה לא ניתן לאשר את ההיתר. לועדה המקומית לא נתונה הסמכות לבחינת השיקולים העומדים מאחורי סירוב הכפר להמליץ המלצה חיובית.

כך עולה מפס"ד של ביהמ"ש המחוזי בת"א-יפו

עת"מ (ת"א) 1769/03 כפר מעש נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה דרום השרון

בימ"ש שלום

5. שירותי מזנון ושטיפה בתחנת דלק

במערכת היחסים בין חוכר קרקע למטרת תחנת תדלוק לבין ממ"י, כוללת תחנת תדלוק מטיבה וטיבעה גם שירותי מזנון וגם מתקני שטיפת רכב. אמנם כשמדובר בסעד של סילוק יד אין עילת התביעה מתיישנת, אך כאשר הוכח כי ממ"י מקבל בקשה להוספת משטח שטיפה, תמוה מדוע המתין כ12- שנה עד הגשת התביעה לסילוק יד בשל הפרת תנאי הסכם חכירה. יש שיהוי וחוסר תום לב גם בהמתנה של כ- 5-6 שנים להגשת תביעה לסילוק יד ודמי שימוש.

כך נפסק ע"י בימ"ש שלום בירושלים

ת"א (י-ם) 5280/02 ממ"י נ' ביטון

ועדת ערר

6. היקפה של זכות הטיעון

בעניין היקפה של זכות הטיעון נקבע בפסיקה, שהרשות חייבת לעמוד במספר חובות. חובה אחת היא לתת הודעה לנפגע העתידי על כך שעומדת להתקבל החלטה לגביו ולהזמין אותו להשמיע את טיעוניו. חובתה השניה של הרשות היא למסור לנפגע העתידי מידע מוקדם הנוגע לעניינו לפני השמעת דבריו על מנת שיוכל להגיב לדברים ולהתייחס אליהם. חובה שלישית היא לאפשר מימוש אקטיבי של זכות הטיעון דהיינו לתת אפשרות הוגנת לנפגע העתידי להציג את עמדתו והחובה הרביעית היא לאפשר לאזרח להשיב לטענות שהועלו נגדו.

כך עולה מהחלטת ועדת ערר של מחוז י-ם. עוד עולה שההלכה היא, שהיתרי בנייה לא בהכרח יש לאשר, גם אם הם תואמים את התכנית החלה במקום.

י"מ (י-ם) 22/06 הקוסטודיה אינטרנציונלה די טרה סנטה נ' ועדת המשנה לתכנון ובניה י-ם

7. מדרג תוכניות

תמ"א 36, המאפשרת מתן היתר לאנטנה, בוודאי "גוברת" על שימוש חורג שעושה גוף במקרקעין (אף בהנחה שהשימוש החורג נעשה בהיתר).

כך נפסק ע"י ועדת ערר במחוז ירושלים

מ"י (י-ם) 227/05 פלאפון נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה

8. הריסה ללא היתר

הריסה בלתי היתר כדין ובניגוד לתנאים שנקבו בהחלטת וערת ערר איננה מצדיקה מתן פרס במתן היתר, במיוחד כאשר התכנון לקוי על פניו וכאשר הבקשה להיתר ערוכה שלא כדין.

כך נפסק ע"י ועדת ערר בירושלים

י"מ (י-ם) 044/06 רוזנברג נ' ועדת המשנה לתכנון ובניה י-ם

פיצויי הפקעת מקרקעין וירידת ערך

בימ"ש מחוזי

9. הזכות לפיצוי הפקעה בשינוי יעוד בחכירה.

הוראה בהסכם חכירה המקנה לממ"י זכות להביא את החכירה לידי גמר במקרה של שנוי יעוד, אינה מפסיקה אוטומטית את זכויות החוכרים. כל עוד לא ביטל ממ"י באופן מפורש את חוזה החכירה, מוסיפים החוכרים להיות בעלי זכויות קנייניות במקרקעין גם במועד ההפקעה, והם זכאים לפיצוי מהגורם המפקיע.

כך עולה מהחלטה של בימ"ש מחוזי בת"א. טענת התיישנות יש לטעון בהזדמנות הראשונה אם יש כזו אף לפני הגשת כתב הגנה/תשובה. כאשר מגישים בקשות שונות לסילוק על הסף מוטב לפרט את טענת ההתיישנות כדבעי כבר שם.

ה"פ 1111/03 גלעד נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא

10. כללים בקביעת פיצויי הפקעה

בקביעת שומת פיצויים אין די בהסתמכות על ריכוז שומות של השמאי המחוזי, שנערכו בעקבות הודעת הפקעה. אין ידיעה שיפוטית בדבר עליית מחיר של קרקע בין מועד עריכת עסקת השוואה לבין המועד הקובע לקביעת הפיצויים. אין להתחשב בעובדה שתוכנית המתאר שאושרה, שונה מן התוכנית כפי שהופקדה נכון למועד הקובע.

כך נפסק ע"י בימ"ש מחוזי בנצרת

ת"א 1127/04 יורשי המנוח אחמד מוסטפא עבד אלחאלק ז"ל נ' מ"י

11. הליך בזיון בימ"ש בפשרה בהליכי הפקעה

הליך לפי פקודת בזיון בית-המשפט אינו מתאים למחלוקת אשר ליישום פשרה שקיבלה תוקף של החלטה ופרשנותה (בבקשה למתן צו למסירת חזקה), לרבות מחלוקת בשאלה, האם נכנס לתוקפו הסכם הבוררות לקביעת פיצויי ההפקעה.

כך החליט בימ"ש מחוזי בחיפה. מערכת עידכונים תוהה, כיצד זה הצליחו שני צדדים ובימ"ש לנסח הסכם פשרה שיצר את המחלוקות הנוספות.

בש"א 1342/06 מוסך הקריה נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה

היטל השבחה

בימ"ש מחוזי

12. התערבות ועדת ערר בשמאות מכרעת

טרם הוכרעה בביהמ"ש העליון השאלה, מה הן העילות המצדיקות התערבות של ועדת ערר בהחלטת שמאי מכריע והיקף ההתערבות. עד כה מסתמנות שלוש גישות. ביהמ"ש החליט לאמץ את גישת הביניים, לפיה יש לראות בשמאי המכריע מומחה מכריע שמונה ע"י בית המשפט. ע"פ גישה זו, לועדת הערר הסמכות לאשר את החלטת השמאי המכריע ואם לקבל או לדחות את הערר בכללותו, בדומה לבית המשפט שמינה מומחה מכריע, יחד עם זאת, היקף ההתערבות של ועדת הערר בהחלטת השמאי המכריע, ככל שאין מדובר בהעדר סמכות, אלא בשל ההחלטה המהותית לגופה, תהא מצומצמת למקרים בהם נפלו פגמים מהותיים בשמאות השמאי המכריע, כגון התבססות על שיטת שמאות מוטעית ובלתי מקובלת, או טעות בפרטי עסקאות ההשוואה, ששימשו את השמאי המכריע בקביעת שווי המקרקעין נשוא שומתו. ועדת הערר תהיה גם מוסמכת לבדוק אם השמאי המכריע שקל את כל השיקולים הרלבנטיים ולא הושפע בקביעותיו משיקולים זרים ובלתי רלבנטיים, ותבחן באם נפלה טעות משפטית בהחלטת השמאי המכריע היורדת לשורשו של עניין. אולם אל לה, לועדת הערר לשים את שיקוליה היא תחת שיקוליו של השמאי המכריע, ואל לה להתערב בקביעות מקצועיות של השמאי המכריע רק משום שדעתה באותו עניין מסוים שונה מדעתו של השמאי המכריע. ועדת הערר אינה שמאי על ואין זה מתפקידה לערוך שומה משלה ולהשוותה לשומתו של השמאי המכריע. אם שווי הפגיעה הוערך בדולרים, יש לתרגמו למטבע ישראלי ע"פ השער היציג של הדולר נכון למועד הפגיעה ולתאמו בריבית והפרשי הצמדה ע"פ חוק פסיקת ריבית עד לתשלום בפועל. תשלום פיצויים בגין פגיעה בשווי המקרקעין עקב אישורה של תוכנית שפגעה במקרקעין, ומבלי שתהיה בנוסף לכך פעולה של הפקעה או של רכישה כפויה, איננו מהווה עסקה במקרקעין החייבת מע"מ, ומהווה פעולה משפטית אחרת, שאינה חייבת בתשלום מע"מ, משכך, אין מקום לחייב תשלום מע"מ על סכום הפיצויים.

כך נפסק ע"י בימ"ש מחוזי בנצרת. מערכת עידכונים מסבה את תשומת הלב, שהמקרה דנן הוכרע ע"פ נוסחו של סע' 198 טרם תיקונו.

עמ"נ 1013/05 עו"ד שועלי, מפרק נו רסט נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה אצבע הגליל

בימ"ש שלום

13. תביעת השבה של היטל השבחה

בימ"ש אזרחי מוסמך לדון בתביעת השבה של היטל השבחה במיוחד כשעולות סוגיות עקרוניות בדבר גזל, תרמית, הונאה ורשלנות. תקופת ההתיישנות לתביעת ההשבה היא 7 שנים והיא נולדת ביום התשלום.

כך נפסק ע"י בימ"ש שלום בת"א. למרות זאת נדחתה התביעה. מערכת עידכונים למדה מההחלטה, שמוטב לנהל את מגעים עם העירייה עובר לתשלום, בזהירות ובמקצועיות, כדי למנוע מצב בו בדיעבד ייקבע כי המשלם זנח טענות.

בש"א 154274/06 הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב נ' הצדף על הים

מס שבח, מס רכישה ומס מכירה

ועדות ערר (בימ"ש מחוזי)

14. אימוץ שיטת ההיוון ב"שווי המכירה"

בקביעת "שווי המכירה" יש לאמץ את שיטת "ההיוון". בנסיבות של חוזה מכר, הנוקב בתמורה בדרך של תשלומים מאוחרים ללא ריבית, יש להוון את התשלומים ל"יום המכירה" לפי שיעור הריבית הנהוגה בשוק.

כך נפסק ע"י ועדת הערר בת"א. מערכת עידכונים סבורה שעדיף להיות חכם מאשר פיקח, לקבוע ולנסח בתבונה בהסכם המכר את המהויות הכלכליות השונות בגלומות בהסכם ולקבוע ולנסח בתבונה את מנגנון התמורה.

ו"ע 1289/01 המכון הגיאופיסי לישראל נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז

15. פטור לדירת מגורים

דירה מוזנחת אשר גם זכתה לפטור מארנונה עשויה לא לזכות בפטור לדירת מגורים.

כך נפסק ע"י ועדת הערר בת"א-יפו. עוד נפסק שבמכירה, הנהנית מהקלת מס ייחודית ביחס לשיעור המס המלא (למשל לגבי זכות שנרכשה לפני שנת המס 1960), לא תהנה המכירה גם מההנחה הקבועה בסעיף 48א1(א) לחוק המיסוי, נוכח האמור בסעיף 48א1(ג) לחוק המיסוי.

ו"ע 1153/03 רוט נ' מנהל מס שבח נתניה

16. שווי חוזי גבוה משווי שוק

כאשר נקבע מחיר חוזי הגבוה ממחיר השוק, יש לקבוע את שוי הרכישה ע"פ המחיר החוזי.

כך נפסק ע"י ועדת ערר בתל-אביב-יפו. ניתן לסתור את ההנחה של חלוקת שווי נכס ל- 1/3 קרקע, 2/3 לבנין, בהבאת ראיות פוזיטיבות לחלוקה אחרת ליום הרכישה. שיעור המס של 16% במקרה של רכישה "ותיקה" בהתאם לסעיף 48א(3) לחוק המיסוי, יחול ללא פיצול בין המרכיב הריאלי והאינפלציוני.

עמ"ש 280/99 וינברגר נ' מס שבח תל אביב

17. הטבה לבעל שליטה ברכישת דירה מחברה בשליטתו.

ההפרש שבין מחיר המימוש באופציה לרכישת דירה לבין שוויה האמיתי של הדירה (הגבוה פי שלושה) מהווה הטבה שוות כסף, המהווה הכנסה החייבת במס על ידי מקבלה. במקרה דנן סווגה ההכנסה כהכנסה פירותית "ממשכורת" או מ"עסק".

כך נפסק ע"י בימ"ש מחוזי בבאר שבע.

עמ"ה 518/00 אמדר חב' לפיתוח עירוני נ' פ"ש אילת

ארנונה

בימ"ש מחוזי

18. איסור על חיוב רטרואקטיבי

אין להתיר חיוב רטרואקטיבי כאשר אין מדובר בדרישה ביחס לחיוב, שהיה מחובתו של הנישום לדעת על קיומו, וכאשר יש לראות בדרישה הטלה ראשונה וחדשה של ארנונה כללית בגין שטחים, שעד לאותה עת לא חוייבו כלל בתשלום, וכשהרשות המקומית אינה יכולה להצביע על טעם מיוחד, שיצדיק את אי החיוב עד לאותה עת.

כך נפסק ע"י בימ"ש מחוזי בת"א-יפו.

עמ"נ 169/05 תשתיות נפט נ' המועצה האזורית גדרות

19. אי הטלת ארנונה ע"י ועד מקומי

אין עילה לחייב את ועד מקומי להטיל ארנונה אם אינו רוצה בכך. בישוב, שלא נבחר בו ועד מקומי, יכהנו חברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית להתיישבות של הישוב גם כחברי הועד המקומי של הישוב. יש מקום להקפדה על זהות הועד כשמדובר בביצוע תפקידים סטטוטוריים.

כך נפסק ע"י בימ"ש מחוזי בנצרת. התקנת צו ארנונה, אשר "מתאשר" על ידי המועצה האזורית אך ורק למראית עין בלי כל כוונה להטיל את הארנונה בפועל ומבלי להוציא שומות לחייבים, כאשר בפועל גובים מס משפחתי, הוא הסדר שחוקיותו טעונה עיון. מערכת עידכונים סבורה שאמירה זו יפה לסוגי מקרים נוספים הננקטים בחלק מהרשויות מקומיות "למראית עין".

עת"מ 001159/05 עפגין נ' מ"א מבואות חרמון

20. סמכות עניינית בתביעת השבה כספית

ע"פ הלכת צרפתי מבחן הסמכות העניינית של בית משפט אזרחי הוא מבחן הסעד הנתבע, מכאן כי הסמכות בתיק מסורה לסמכות העניינית הייחודית ו/או המקבילה של בית המשפט האזרחי.

כך יישם בימ"ש מחוזי בב"ש את פסיקת ביהמ"ש העליון.

ע"א 1036/05 אלוניאל נ' מועצה אזורית באר טוביה

21. אי דיון בערר ופטור לפי סע' 330

העובדה שעררי ארנונה לא נדונו כלל (גם לאחר מס' שנים) אינה מביאה אוטומטית לקבלת הטענות הנקובות בהן.

כך נפסק ע"י בימ"ש מחוזי בחיפה. עוד נפסק, שאין לאמץ באופן גורף את הרציונל, לפיו לא יינתן פטור מארנונה כאשר מצבו המוזנח של הבניין נובע מהזנחת הבעלים. במקרה של בניין לשימור לגביו מבוקש פטור לפי סע' 330 יש להעניק משקל קטן למבחן הכלכלי ומשקל גבוה יותר למבחן ההנדסי ולייעודו של הנכס בעתיד. לדעת מערכת עידכונים יש להרהר אחר אי הסימטריה בגישת ביהמ"ש ביחס לאי משלוח הודעות. מפסה"ד עולה הגישה שאי משלוח דרישת תשלום אינו פגם מהותי שמאיין את החיוב בארנונה אבל לעומת זאת אי משלוח הודעה במועד על היות הנכס לא ראוי לשימוש מאיינת את הפטור.

עת"מ 714/02 א.מ.י תלפיות נ' עיריית חיפה

22. הנחה לפי סע' 3(ב) ודרישה רטרואקטיבית.

יש מחלוקת פוסקים אשר ליישומו של סע' 3(ב) לפק' לפקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה. (פיטורין) 1938. נקבע שרשות שדות התעופה אינה זכאית לפטור.

כך נפסק ע"י בימ"ש מחוזי בת"א. עם זאת, בוטלה דרישה תשלום שהוצאה בשנת 2005 ביחס לשנים 1998-2001 בשל ההנחה שניתנה בשגגה.

עת"מ 2476/05 רשות שדות התעופה נ' עיריית הרצלייה

23. אחריות בעל שליטה לחובות ארנונה

הבוחר להפעיל את אותו עסק שוב ושוב באמצעות חברות כדי להתחמק מנושים במקרה של כשלון עסקי, ובה בעת מושך מדי פעם כספים כמשכורות, עשוי להימצא אחראי אישית לחובותיהן בעילה של הרמת מסך.

כך עולה מפס"ד של בימ"ש מחוזי בת"א-יפו.

ת"א 2020/98 עיריית תל אביב נ' שפירא ואח'

24. עיכוב ביצוע בתביעת השבה

יש לעכב תשלום של 25% מסכום ההשבה שנפסק בתביעה להשיב ארנונה שנגבתה ביתר מקופת חולים הכללית.

כך נפסק ע"י בימ"ש מחוזי בת"א

בש"א 8009/06 שירותי בריאות כללית נ' עיריית תל אביב

בימ"ש שלום

25. סמכות עניינית בעת רשלנות במדידה

תביעה להשבת כספים בגין רשלנות של רשות מקומית במדידת שטח וחיוב בארנונה, דבר שלא יכלו להיות מודעים לו, לא נדחתה על הסף אף אם לא הוגשה השגה.

כך עולה מהחלטה של בימ"ש שלום בת"א . מערכת עידכונים מסבה את תשומת הלב, שמקרה דנן דובר על חיוב גלריה למרות שגובהה היה רק 1.60 מ"ר.

ת"א 12049/06 הרצברג נ' עיריית תל אביב

26. תביעת השבה בגין חריגה מהקפאה

על תביעות השבה כספיות חלים דיני ההתיישנות ולא השיהוי כפי שנפסק בהלכת צרפתי. מרוץ במקרה דנן מרוץ ההתיישנות להשבה חל ממועד התשלום בפועל.

כך נפסק ע"י בימ"ש שלום בת"א-יפו. יש לפרש את סעיף 279 לפק' העיריות (בנוסחו עד שנת 1992) לטובת הנישום, ולהעמיד את ערך הארנונה בשנה בה לא החליטה מועצת העירייה על הארנונה שומה בערכים של השנה הקודמת ללא הצמדה למדד. לא ניתן לעקוף את חקיקת ההקפאה בדרך של "האחדת" תעריפים (לרבות בדרך של השמטת סיווג משנה), או יצירת תעריף "ממוצע", או בדרך של יצרית תעריף אך אי גביית כולו מנכסים "ישנים". מגבלה על העלאת שיעור הארנונה על שימוש של "תעשיה ומלאכה" חל גם על קרקע המשמשת לתעשייה ומלאכה. העירייה, אינה יכולה להתעשר על חשבון התושב, מחזיק נכס, המשלם ארנונה ביתר בגין דרישות תשלום בלתי חוקיות ולהסתתר בטענה של פגיעה קשה מידי לרשות. הן החוק והן הפסיקה קובעים כי על הרשות להשיב את שגבתה ביתר.

ת"א 177229/02 איל חברה להנדסה וחרושת נ' עיריית הרצליה

27. טענת איני מחזיק בפני בימ"ש

הגם המשכיר לא הגיש השגה בטענה שלא החזיק בנכס בתק שהושכר ולא פונה ע"י השוכר, יש להעניק לו בנסיבות המקרה רשות להגן בטענה זו.

כך פסק בימ"ש שלום ברחובות

בש"א 2554/05 ש.ו.א לבה צ. נ' עיריית ראשון לציון

28. טענות בבקשת רשות להגן

בשלב בר"ל, אין חובה להציג את האסמכתאות/ראיות לביצוע פירעון נטען של החוב לרשות המקומית. קיזוז היא טענה יפה לרשות להגן. קיימות גישות שונות לעניין היקף הטענות שבסמכות מנהל הארנונה. אין לחסום רשות להגן כשלב מקדמי טענה של אי חוקיות באמצעות טענה של שיהוי או התיישנות.

כך נפסק ע"י בימ"ש שלום ברמלה. עוד נפסק שצווי מסים דינם כדין חקיקת משנה ויחד עם הוראות חקיקת ההקפאה, כל אלה מהווים 'דין' שאינו טעון הוכחה. לפיכך, טענות אי חוקיות המבוססות עליהן אינה טעונה פירוט בתצהיר כטענות עובדתיות אחרות. ובוודאי שאין באי פרוט דרך החישוב, שהיא בגדר אריתמטיקה פשוטה, כדי לחסום טענת קיזוז.

בש"א 2893/05 פלשתין פוסט נ' מ"א גזר

29. שיהוי בבקשה להוספת מחזיק כנתבע

השתהות של רשות מקומית עשויה לפגוע בזכותה לצרף כנתבע נוסף לתביעה את מי שנודע לה כי היה "מחזיק".

כך עולה מהחלטה של בימ"ש שלום בת"א-יפו

ת"א 760885/04 עיריית רמת גן נ' לוין

30. שיהוי בבקשה לתיקון כתב תביעה

מרגע שהובאו לידיעת הרשות המקומית עובדות שיש בהן כדי להביא להגדלת החיוב והיא אינה עושה כן, עלול הדבר ליצור שיהוי שיחסום את דרכה.

כך עולה מפסק דין של ביהמ"ש השלום בת"א-יפו.

ת"א 738458/04 עיריית רמת גן נ' כוכבי

31. סמכות עניינית בתקיפת עיקול מנהלי

הסמכות העניינית לתקיפה ישירה של עיקול מינהלי מסורה לבימ"ש עניינים מנהליים.

כך פסק בימ"ש שלום בב"ש

ה"פ 1002/06 פורום ענק הבנייה נ' עיריית בית שמש

אגרות והיטלי פיתוח

בימ"ש מחוזי

32. אגרת חיבור למפעל מים

נדחתה בקשת עירית מודיעין לתקן את כתב ההגנה בתביעה הכספית של התאחדות הקבלנים הארצית ו22- קבלנים.

כך עולה מהחלטתו של ביהמ"ש המחוזי בת"א-יפו

בש"א 19251/03 עיריית מודיעין נ' התאחדות הקבלנים הארצית

בימ"ש שלום

33. היטל סלילה לאחר רכישת קרקע מעירייה

לא ניתן להטיל היטל סלילה על מי שרכש קרקע מהעירייה ומבקש היתר בניה, וזאת בגין עבודות סלילה שבוצעו למעלה מעשור לפני שרכש את הקרקע.

כך נפסק ע"י בימ"ש שלום בקריות. מערכת עידכונים סבורה, שחלקים אחרים של פסה"ד אינם ברורים די צרכם. כך למשל, מדוע השבת היטל סלילה תשא ריבית והצמדה ע"פ חוק פסיקת ריבית ולא ע"פ חוק הרשויות המקומיות. כך למשל, אין התייחסות לכך שתשלום לשם הוצאת היתר בניה הוא תחת "אילוץ" והשבתו אינה מחייבת "מחאה".

ת"א 3722/04 יצחק כוכב ובניו נ' עיריית נהריה

34. אגרת מים ואגרת שמירה

אין בסיס בדין לנוהג של חיוב מים לבניה לפי נוסחה של 1 קוב מים עבור כל מ"ר בניה. החיוב בגין אגרת שמירה אינו בגין שמירה פרטנית אלא בגין שירותי שמירה להגברת הביטחון בתחומי הרשות.

כך קובע בימ"ש שלום ברמלה.

ת"א 002445/03 מ"מ שוהם נ' פשגל הנדסה

35. מועד תחילת התיישנות

מרוץ ההתיישנות להגבת תביעה לתשלום אגרות והיטלי פיתוח בגין תוספת בניה בלתי חוקית, הוא ממועד גילויה ע"י הרשות המקומית.

כך עולה מהחלטה של בימ"ש שלום ברמלה. יש מקום לדיון בשאלה האם ניתן לחייב באגרות והיטלי פיתוח תוספת בניה שנעשתה לפני כניסתם לתוקף של חוקי העזר.

בש"א 2647/05 מקים נ' עיריית רמלה

36. אגרת מבני ציבור בשטחים

אך הבנתו או אי הבנתו של מי שמצביע על חוק אינה רלוונטית לעניין השאלה האם החוק אושר כדין אם לאו.

כך סבור בימ"ש לעניינים מקומיים במעלה אדומים. עוד נפסק, שקביעת תעריף אגרת מבני ציבור ע"פ שטח הבניה היא סבירה יותר מאשר קביעת תעריף לבית אב או מס' נפשות וכו'. אגרת מבני ציבור בשטחים היא חוקית הגם שנפסלה בשטח מדינת ישראל. לבימ"ש בשטחים אין סמכות לפסול החלטת הממונה על האזור לאשר לרשות מקומית התקנת חוק עזר. הסמכות לכך מסורה לבג"ץ. אי שמיעת קבוצת תושבים מסוימת בטרם חקיקת חוק מסוים, והוא הדין גם לגבי חוק עזר, אין בה כדי להביא לפסלות דבר חקיקה. ניתן לקבוע אגרה אף אם היא מבוססת על אומדן הוצאות עתידיות. ניתן להתנות מתן היתר בניה בתשלום האגרה.

ת"א 80/03 תמים ואח' נ' מ"א מטה בנימין

עידכוני חקיקה

חוקי עזר חדשים ותיקונים לחוקי עזר

חוק עזר לחורפיש (ביוב), התשס"ו – 2006.

חוק עזר למשגב (אספקת מים), התשס"ו – 2006.

חוק עזר לאופקים (ביוב), התשס"ו – 2006.

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס' 2), התשס"ו - 2006.

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף הכרמל, תיקון) (מס' 3), התשס"ו - 2006.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>
  1. חדר שנבנה לפני 1960 ואין אשור בניה    מאת: דיצה כהן מגורי    11/5/2007
  2. חזקה בקרקע   מאת: עודי מרדכי    10/8/2008

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן