ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/3/2024
גרסת הדפסה

שימוש חורג במבנה ללא היתר

כאשר הרשות המקומית עוברת על חוקי התכנון והבנייה


21/6/2006

ערעורן של שתי נציגות משרדי ממשלה (משרד הפנים והמשרד לאיכות הסביבה) על החלטת הוועדה המקומית להתיר שימוש חורג במבנה המשמש קיוסק וכלבו על חוף הכנרת שמחזיקה בו המועצה האזורית עמק הירדן. מדובר במבנה שנבנה ללא היתר, לפני למעלה מעשרים שנה, וגם כעת לא ניתן להוציא לו היתר מכיוון שהוצאת היתר מחייבת תכנית מפורטת, וזאת טרם הוכנה ואושרה.

ועדת הערר קיבלה את הערר תוך כדי שהיא סוקרת את סעיפי החוק וקובעת שאין עסקינן בהקלה וכי "קיימות שתי אפשרויות למתן היתר לשימוש חורג - האחת היא לשימוש חורג מתכנית, דהיינו כאשר מתבקש שימוש החורג מהוראות תכנית או תקנה אחרת החלות על הקרקע. במקרה זה יש לבחון האם החריגה אינה מגיעה לכדי סטיה ניכרת מהוראות התכנית החלה."

"האפשרות השניה היא שימוש חורג מהיתר - דהיינו, כאשר ניתן היתר בנייה לצורך שימוש מסויים, התואם את הוראות התכנית, וכעת מתבקש שימוש שונה (התואם את הוראות התכנית). במקרה זה, הואיל והשימוש תואם את הוראות התכנית, אין מקום לבחינת השאלה האם נוצרת סטיה ניכרת, שכן לא קיימת סטיה כלשהי מהוראות התכנית."

המקרה דנן אינו נופל על אף אחת מההגדרות מכיוון שאין מדובר בסטייה מתכנית כי התכנית הרלוונטית (תמ"א 13) מתירה מבנים המשמשים קיוסקים על חוף כינרת (אך בכפוף לתכנית מפורטת שטרם הוכנה), ואין מדובר בחריגה מהיתר שכן היתר מעולם לא ניתן. לכן מסקנתה של הוועדה היא "משמתברר כי אין אפשרות להוציא היתרי בנייה, ברור כי לא ניתן להתיר את המבנה, קל וחומר לאפשר שימוש חורג בו, וטעתה הוועדה המקומית כאשר בחרה להתיר שימוש כזה", ודין הערר להתקבל.

ואנו שמקפידים לא לחטוא בלשוננו, חו"ח, לא נשאל אילו אותו המבנה נשוא הערר לא היה מוחזק על ידי המועצה האזורית עמק הירדן בכבודה ובעצמה, הייתה החלטת הוועדה המקומית אחרת.

__________

ערר 16/06 משרד הפנים ע"י נורית רוזנטל, המשרד לאיכות הסביבה ע"י דורית סלע נ' הוועדה המקומית לתו"ב עמק הירדן, מועצה אזורית עמק הירדן.
ניתן ביום 6.3.06 בוועדת ערר מחוז צפון.
יו"ר: עו"ד דרור לביא-אפרת.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן