ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/3/2024
גרסת הדפסה

הנישום הנכון בהיטל השבחה

חוק התכנון והבנייה מטיל חבות בהיטל על בעל מקרקעין או חוכר לדורות שהמקרקעין שלו הושבחו בעקבות אישורה של תכנית


4/1/2007

השאלה ברע"א 10074/05 שהגיעה לפתחו של בית המשפט העליון הייתה, אם יש להטיל חבות על בעלי מניות בחברה, שעמה נחתם חוזה פיתוח והם צד בחוזה עם החברה.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים טענה, כי מכיוון שהחברה שחתמה חוזה פיתוח עם המינהל העבירה לנישומים זכויות במקרקעין, הרי יש לראותם כבעלי זכויות החבים בהיטל השבחה.

בית משפט השלום קיבל את טיעוניה של הוועדה המקומית, וקבע, כי מדובר בהשבחת קרקע לאחר תום תקופת הפיתוח, והמשיבים הם הנהנים מהשבחה זו והם המתעשרים ממנה, לכן מוצדק שהם ישלמו בגינה.

בערעור לבית המשפט המחוזי התהפכה הקערה על פיה ונקבע כי "אין להטיל היטל השבחה על מי שלא ניתן להגדירו כבעלים או כחוכר לדורות, דהיינו, אין ליצור על דרך הפרשנות חיוב במס יש מאין. במקרה דנן, לא המשיבים ולא החברה רכשו מעמד של חוכרים לדורות, לא מכוח חוזה הפיתוח ולא מכוח הסכם הרכישה."

בית המשפט העליון (השופט רובינשטיין) סירב לתת רשות ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי והשאיר את פסק הדין בעינו. השופט רובינשטיין קבע, כי השאלה אינה אם צודק להטיל את ההיטל אלא אם ניתן להטילו בהתאם לתנאי החוק. מכיוון שהחוק מטיל את ההיטל רק על בעלים או חוכר לדורות, והנישומים אינם נמנים עם אלה, הרי הם פטורים מעולו.

_________

רע"א 10074/05 הוועדה המקומית לתו"ב ירושלים, ע"י עו"ד דורית ירחי, נ' דני גרוסברד ואח', ע"י עו"ד תמר בזק-רפפורט ועו"ד אורי שורק, וממ"י ע"י עו"ד משה גולן. ניתן ביום 29.10.06 בבית משפט עליון. שופט: א' רובינשטיין.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן