ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 22/4/2022
גרסת הדפסה

השכלה היא אור

המועצה להשכלה גבוהה סירבה לחשוף את הפרוטוקולים של דיוניה. בית המשפט ציווה לגלותם


13/11/2004

מעשה שהיה כך היה

עמותת שחר לקידום החינוך בישראל הגישה למועצה להשכלה גבוהה בקשה ליתן לה רשיון לקיים באשקלון לימודים לתואר M.D של אוניברסיטת גדנסק בפולין. המועצה דנה בבקשה ודחתה אותה.

העמותה הגישה בקשה אחרת לקיים באשקלון לימודים פרה קליניים המקנים נקודות זכות לתואר M.D. יחידת רישוי השלוחות של המועצה המליצה על הענקת רשיון זמני בכפוף לתנאים שנקבעו בו, אולם המועצה החליטה לדחות את המלצתה של ועדת השלוחות.

העמותה ביקשה לקבל את הפרוטוקולים של דיוני המועצה, והמועצה סירבה.

נקדים את המאוחר ונאמר, כי בפסק דין מפורט ומנומק פסק בית המשפט, שבמקרה זה עדיף הגילוי על פני החיסוי, והורה למועצה להעביר לעיונה של העמותה את המסמכים המבוקשים לאחר שיימחקו מהם קטעים שעניינם התייעצות משפטית.

מאפילה לאור גדול

בית המשפט ניתח את המקרה בכלים המשפטיים, ואילו אנו נבחן את ההיבט הציבורי של עמדת המועצה להשכלה גבוהה.

המועצה סירבה לחשוף את הפרוטוקולים של "דיוניה הפנימיים" בנימוקים הבאים:

א. חשיפה כזו תגרום לאמירת דברים מחוץ לפרוטוקול;

ב. הדוברים יחששו להביע דעה חופשית;

ג. חשיפת המידע עלולה להביא ללחצים על חבריה ועובדיה באופן העלול לשבש את תפקודה.

הבה נבחן נימוקים אלה מבחינה ציבורית.

המועצה להשכלה גבוהה משכילה את הציבור בישראל במדיניות של האפלה על מה שמתרחש בחדריה. מדיניות השוללת שקיפות של גוף ציבורי היא חינוך לפשיזם, שבו האינטרסים של המדינה ומוסדותיה גובר על האינטרסים של הפרט.

מדיניות כזו ראויה אולי למודיעין הצבאי לשב"כ ולמוסד אבל אינה ראויה לגוף הממונה על "השכלה".

הנימוק הראשון של המועצה, כי חשיפה כזו תגרום לאמירת דברים מחוץ לפרוטוקול, מרנין את הלב. לפי תפישת העולם של המועצה, אסור למי שנפגע מהחלטה שלה, ובוודאי שאסור לציבור הרחב לדעת מה אמרו חברי המועצה בדיונים.

נשים דברים במקומם. משכורתם של חברי המועצה משולמת מכספי המס שלנו. אנו המעסיקים שלהם. המועסקים שלנו אינם רוצים שנדע מה הם חושבים, מה הם אומרים, ומדוע הם מחליטים כך או אחרת. יחי החושך.

הנימוק השני של המועצה, כי הדוברים יחששו להביע דעה חופשית, מרתק אף יותר מקודמו. חברי המועצה אומרים דברים באפילה של חדרי החדרים, אולם תוכנם הוא כזה שהם חוששים ממנו, וכנראה בצדק. די בנימוק זה על מנת לצוות על המועצה לחשוף את הפרוטוקולים, ואין צורך להיזקק לחוק כזה או אחר. אם פלוני חושש להביע את דעתו - אין היא ראויה להישמע.

הקוריוז הוא, שהמועצה כינתה דעה כזו כ"דעה חופשית". מה הכוונה בביטוי זה?

דעה חופשית היא דעה המבוססת על עובדות, מנומקת כדבעי, ומושפעת מהשקפת עולמו של בעל הדעה. דעה כזו ראוי לפרסם ברבים, להתגאות בה, ולנסות להשפיע על אחרים לאמצה.

האם הדעות של חברי המועצה אינן מבוססות על עובדות?

האם הדעות של חברי המועצה אינן מנומקות כדבעי?

האם הדעות של חברי המועצה אינן מושפעות מהשקפת עולמם?

אם כך הוא, דעות כאלה אינן ראויות להתפרסם ברבים, אינן ראויות להתגאות בהן, ומוטב להן שלא נשמעו משנשמעו, ויחרצו את גורלו של מי שביקש בקשה.

הנימוק השלישי של המועצה, כי חשיפת המידע עלולה להביא ללחצים על חבריה ועובדיה באופן העלול לשבש את תפקודה עולה על כולם.

השומע התמים עלול להתרשם, כי העמותה נשלטת בידי המאפיה, וכי כי חברי המועצה ימצאו בבוקר ראש של סוס בין סדיני מיטתם. אם כך הוא, על כוחות הביטחון לעצור מייד את כל חברי העמותה במעצר מנהלי. אם לא כך הוא, צריכה הבושה והכלימה לעטות על פניהם של הנהלת המועצה, שהטילו רפש ודופי בעמותה, ששמה לה למטרה ללמד את עם ישראל את תורת הרפואה.

לסדום היינו לעמורה נדמינו.

ברכות שלוחות לבית המשפט שהאיר את האפילה בזרקור רב עצמה.

_________

עת"מ 489/04 עמותת שחר – אגודה לקידום החינוך בישראל נגד המועצה להשכלה גבוהה ואח'

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים

השופט דוד חשין, סגן נשיא

פסק הדין ניתן ביום 9.9.2004


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>
  1. גזרות המל"ג   מאת: דינה חינקיס    13/12/2004

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן