ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/3/2024

על חברה קהילה ומשפט - ארכיב יולי-דצמבר 2004

כיצד מוכיחים שלא שולמו דמי מפתח?
בדרך כלל, על התובע להוכיח כי אירוע מסוים קרה (הוכחה פוזיטיבית). כיצד ניתן להוכיח כי אירוע מסוים לא קרה מעולם?
מאת: שמאי מקרקעין דן לאופר, עו"ד שלומית בק
23.12.2004
מאז 15.3.02 יכולים בעלי בתים לדרוש מעסקים, שהינם דיירים מוגנים, לשלם דמי שכירות ריאליים, במקרים בהם לא שולמו מעולם דמי מפתח. הדבר התאפשר לאחר כניסתה לתוקף של תקנה המוסיפה "בית עסק שלא שולמו בעדו דמי מפתח" לרשימת סוגי בתי העסק, לגביהם לא חלה תקרת המקסימום של דמי השכירות המוגנים.

שומת ארנונה רטרואקטיבית והליכי גבייה מינהליים
המצוקה הכלכלית של הרשויות המקומיות מעודדת אותן למדוד ולשוב ולמדוד את הנכסים מידי כמה שנים ולהפיק שומות רטרואקטיביות. יש רשויות מקומיות, הנוהגות להוסיף בסוף השומה הודעה, כי אם לא ישולם החוב תוך 15 או 30 יום יפתחו בהליכי גבייה
3.12.2004
כאשר מתברר ששטח הנכס קטן מהשטח שנלקח בחשבון בשומת הארנונה, נוהגות הרשויות המקומיות לתקן את שומת הארנונה בשנה שלאחר המדידה, ולעתים אף באותה שנה עצמה. לא מוכר לי מקרה, שבו יזמה רשות מקומית תיקון שומה רטרואקטיבי כאשר הנכס "התכווץ".

התדמית – כמהות במערכת המשפט
ברוב התחומים חשובה לאין ערוך המהות יותר מאשר התדמית, ואף מעבר לכך, כשהתדמית אינה ממש משקפת את הדבר האמיתי – היא נחשבת כמצג שווא, כגורם מטעה
מאת: ד"ר בן עזרא אברהם
20.11.2004
במערכת המשפטית עולה חשיבותה של התדמית לדרגה גבוהה, ומהווה מטרה לכשעצמה, שכן, "הצדק צריך להיראות ולא רק להיעשות".

השכלה היא אור
המועצה להשכלה גבוהה סירבה לחשוף את הפרוטוקולים של דיוניה. בית המשפט ציווה לגלותם
13.11.2004
השומע התמים עלול להתרשם, כי העמותה נשלטת בידי המאפיה, וכי כי חברי המועצה ימצאו בבוקר ראש של סוס בין סדיני מיטתם. אם כך הוא, על כוחות הביטחון לעצור מייד את כל חברי העמותה במעצר מנהלי. אם לא כך הוא, צריכה הבושה והכלימה לעטות על פניהם של הנהלת המועצה, שהטילו רפש ודופי בעמותה, ששמה לה למטרה ללמד את עם ישראל את תורת הרפואה.

בנימינה חיה עדיין בעידן המלוכה
נישום בהיטל ביוב העז לדרוש מפקידי המס בבנימינה לגלות לו את המסמכים ששימשו כבסיס להטלת המס. לפי תפישת עולמם של פקידי המס הוא צריך לשלם ולשתוק
5.11.2004
בטרם פרוץ הדמוקרטיה היה המלך מצווה על נתיניו להעלות לו מס כאשר יחפוץ לבו. מי שסרב לשלם, הושלך לבית האסורים או הוצא להורג... והרי הבשורה לפקידי המס בבנימינה: ימי המלוכה תמו, ישראל היא מדינה דמוקרטית, והמשטר הוא ליברלי. נא להפנים.

גמישותה המופלאה של תקופת ההתיישנות להגשת ערר ביוב
וועדת הערר על פי חוק הרשויות המקומיות ביוב קבעה: תקופת ההתיישנות להגשת ערר גמישה, תלויה בנסיבות ונתונה לשיקול דעת
מאת: עו"ד שרון אביגד
25.10.2004
נישום ברחובות אשר הרשות חדלה מלקיים חובותיה כלפיו נהנה מתקופת התיישנות בלתי מוגבלת בעוד שעל נישום כזה בתל אביב לקיים מעין "משפט זוטא" לגבי התנהלותו והתנהלות הרשות, ולהישאר בחוסר וודאות עד למתן החלטה בעניינו.

העירייה קבעה, העירייה לקחה – תהי העירייה מבורכה
בית המשפט ביטל את היטל סלילת כבישים ואגרת התיעול שנגבו מהקבלנים שלא כדין – אך הביטול יהא מכאן ולהבא. כספים ששולמו לא יוחזרו
מאת: עו"ד שרון אביגד
18.10.2004
קופתה של העירייה התעשרה בממון רב – ממון אשר נגבה ביתר ובאופן לא סביר על פי תחשיב שאף הרשות הודתה, כי אינו נכון באופן משמעותי. ולקבלנים - לא נותר אלא לגמור בשיר הלל על היעילות בה פועלת מערכת המשפט, שכעבור 8 שנים של הליכים משפטיים נתנה פסק דין סופי בעניינם.

שומת הארנונה
הצורך בהפקת שומת הארנונה בכל אירועי המס כתנאי לגביית הארנונה
14.10.2004
בדיני הארנונה ניתן למנות חמישה אירועי מס: האחד בינואר שהוא היום הראשון לשנת הכספים, חילופי נישומים במהלכה של השנה הפיסקלית, שינוי שימוש, יום השלמת הבנייה של בניין, והיום שבו החלו לעשות שימוש בקרקע.

נציבות מס הכנסה מציבה מכשול בפני עיוור
התעצלות של מנהל מס שבח מסתירה מרוכשים, שמאים ובנקים מלווים - חובות של מאות ואלפי דולרים לדירה בפרויקטים רבים
מאת: שמאי מקרקעין דן לאופר
9.10.2004
מנהל מס שבח שהתעצל בזמנו לרשום הערת אזהרה לטובתו על החוב המוקפא כתנאי לאישור מכירת הדירות בתחילת הפרויקט (מאמץ הכרוך בשליחת מכתב קצר לטאבו) נאלץ, כמובן, להמציא פרקטיקה של פשרה.

לא תחמוד
מאן דהו בעיריית תל אביב חמד קרקע של אחר וניסה להפקיעה. בית המשפט ביטל את ההפקעה ופסק כי העירייה פעלה בחוסר תום לב קיצוני ומטרותיה לא היו כשרות. תושבי העיר פרעו את החשבון
18.9.2004
העירייה הוציאה ממון רב על ניסיונותיה לגזול נכס. פקידיה ופרקליטיה קיבלו שכר מקופת הציבור על פעלם הנלוז. אז מי שילם את החשבון? את, אתה ואני. בכספי הארנונה שלנו שילמו את ניסיונות העוולה.

סעיף 325 לפקודת העיריות – לא עוד חובה אבסולוטית של הנישום
בעקבות עמ"נ 330/04 סבג נ' עירית חיפה ואח'
מאת: עו"ד שרון אביגד
18.9.2004
הרשות המקומית אינה יכולה עוד לעצום עיניה מול העובדות והמציאות ומטיל עליה חובה וביצוע אקטיבי של פעולות לבדיקה ואשרור זהות המחזיק בנכס כאשר יש אינדיקציה כלשהי לבעיה בתשלומי הארנונה.

כוחו המשפטי של הסכם של חיובי ארנונה בין רשות מקומית לנישום
מדי יום נחתמים הסכמים בין רשויות מקומיות לבין נישומים בעניין שומות ארנונה. הסכמים אלה הם תוצאה ברוכה של מחלוקות בענייני ארנונה שבין הרשויות המקומיות לנישומים
מאת: עו"ד ערן פייביש
6.9.2004
נבחן את כוחו המשפטי של הסכם, שנועד להסדיר מחלוקת בין רשות שמקרומית לבין נישום בעניין חובות העבר וחובות ההווה, ועם זאת, הוא נותן גושפנקא להמשך תוקפו גם בשנים שלאחר חתימתו. מה קורה כאשר הרשות המקומית מבקשת, ביום מן הימים, לסטות מההסכם, ולהשית על הנישום שומת ארנונה אחרת?

סינדרום הזיקות בהיטלי פיתוח תשתיות
בעקבות דנ"א 10197/02 עירית ירושלים נ' אל עמי יזום השקעות ובנייה בע"מ
מאת: עו"ד עפר שפיר
31.8.2004
הקלות הבלתי נסבלת שבה הוארה הלכה כה בעייתית, ראויה כשלעצמה לביקורת בעיננו. עם זאת, סבורים אנו, כי הערפול בו הותיר ביהמ"ש את הסוגיה, משמעו כי לא נסתם הגולל עליה ולא נאמרה בה המילה האחרונה.

הרמת מסך בדרך בלתי ראויה
עבודתו החפוזה של המחוקק לקבלת חוק המדיניות הכלכלית מצביעה על חוסר רצינות בביצוע מלאכת החקיקה
מאת: רו"ח צבי מור
24.8.2004
המחוקק הוציא תחת ידיו חוק מדיניות כלכלית ארוך ומסורבל בן 115 סעיפים, חודשיים וארבעה ימים בלבד לאחר פרסום הצעת החוק, מבלי לאפשר שימוע ציבורי וזכות לארגונים ציבוריים להשמיע את דברם, ובהינף יד חפוז ועיניים רדומות התיר לרשויות המקומיות לפגוע בזכות היסוד של חופש ההתאגדות בקלות רבה מדי, קלות שאפילו בית המשפט לא זכה לקבל במסגרת חוק החברות.

בקיעים בעקרון "התא המשפחתי" לענין מס רכישה מופחת על "דירה יחידה"
בית המשפט העליון הכריע בפסק דין תקדימי בשאלה: בני זוג הרוכשים דירת מגורים, כאשר לאחד מהם דירה קודמת מלפני הנישואין, שנשארת בבעלותו המלאה והבלעדית. האם זכאי בן הזוג השני למס רכישה מופחת הניתן לרוכש "דירה יחידה" כאשר החוק קובע שיראו "רוכש ובן זוגו כרוכש אחד"?
מאת: עו"ד אברהם סימון
21.8.2004
ראוי לחזקה הקבועה בסעיף 9(ג1א)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין כי תפורש בצמצום, באופן המחיל אותה רק על רכישות שביצע מי מבני הזוג במהלך תקופת הנישואין.

העירייה ניצחה, הנישום יכול להרוויח
חיוב בארנונה של דייר משנה מאפשר תכנון הפחתת ארנונה
מאת: עו"ד רונית כהן כספי
10.8.2004
ברשות מקומית, אשר נוהגת כמו תל-אביב, כדאי לבנק או לסוכנות ביטוח לשכור חלק מנכס מדייר ראשי שהוא בעל מקצוע חופשי, ולדרוש השתת ארנונה בגין חלקם על פי התעריף של הדייר הראשי.

ארבעת המבחנים לקיום תעשייה לצורך ארנונה עירונית
בית המשפט: כתיבת תוכנה, פיתוחה והפיכתה לכלל מוצר מוגמר, שלקוחות עושים בו שימוש שעיקרו עסקי, הוא בבחינת דבר מוחשי חדש, גם אם בסופו של יום הוא מותאם ללקוחות ספציפיים
27.7.2004
הגיעה העת להקים ועדות ערר מחוזיות כדוגמת ועדות הערר לפי חוק התכנון והבנייה, ועד אז, ראוי כי בית המשפט המחוזי יפסוק על-פי חומר הראיות שהוגש לוועדת הערר, ויקבל את מסקנות ועדת הערר רק לעניין מהימנות עדים.

פיל בחנות חרסינה
בית המשפט: על מדינת ישראל חלה חובה מוסרית לאפשר לעובד הזר למצוא מקום תעסוקה חוקי אחר על מנת לאפשר לו להוציא את פרק הזמן המינימלי של שהות בישראל שיהיה בה כדי להרוויח את לחמו ולהחזיר את החובות הכבדים שאליהם נדרש כדי להגיע למדינת ישראל
19.7.2004
צל"ש לשופט הנכבד, שהחזיר לנו צלם אנוש.

האם תאגיד זכאי לפטור ממס מכירה בשל מכירת דירה?
בית המשפט: הפטור ממס מכירה ניתן למוכר דירת מגורים מזכה כאשר המוכר הוא "יחיד", דהיינו אדם פרטי, להבדיל מדירת מגורים שבבעלות תאגיד
מאת: עו"ד אברהם סימון
16.7.2004
לדברי השופט זמיר, רואים אנו בעליל את ההבדל בהגדרות "דירת מגורים", בין הגדרתה שבסעיף 1 לחוק ובין הגדרתה שבסעיף 9(ג) לחוק. כאשר מדובר במיסוי של מס רכישה, הרי הגדרת המונח "דירת מגורים" אינה עושה כל הבחנה בזהות הבעלים של הדירה הנרכשת.

מאחורי הגדר
סיפורו של חיים נחמן ביאליק לובש עור וגידים. בצידו האחד של הגדר גרה משפחה יהודית כשרה למהדרין, ומאחורי הגדר - גויה, המשלמת את מחיר תאוותו של נער מתבגר. כה קרובים וכה רחוקים
6.7.2004
כתבה זו נועדה להשיג שתי מטרות: האחת - להציג בפני הקורא הנבון את עיקרי העובדות והדעות שקיבצתי ביחס לגדר ההפרדה, והאחרת - להציג את זווית הראייה שלי.

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן